2017 var inte ett år av tystnad, utan ett år då kvinna efter kvinna till sist berättade om det som för allt för många allt för länge varit en hemlighet, skriver Annie Lööf (C).
2017 var inte ett år av tystnad, utan ett år då kvinna efter kvinna till sist berättade om det som för allt för många allt för länge varit en hemlighet, skriver Annie Lööf (C).

Metoo-rörelsen kommer att betyda en bestående förändring fullt jämförbar med rösträttskampen. Kvinnors rätt till sin egen kropp är ingen förhandlingsfråga, skriver Centerpartiets partiledare Annie Lööf.

Detta är en debattartikel. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

#Metoo.
#tystnadtagning.
#imaktenskorridorer.

2017 var ett år som förändrade den offentliga debatten. Det var inte ett år av tystnad, utan ett år då kvinna efter kvinna till sist berättade om det som för allt för många allt för länge varit en hemlighet.

LÄS MER: C lanserar förslag efter metoo-upprop

Från Centerpartiets sida vill vi ge ett politiskt svar på de krav på förändring som finns i Metoo-rörelsen. 2018 måste bli ett år då vi bygger ett tryggare Sverige. För alla.

Metoo-rörelsen kommer att betyda en bestående förändring fullt jämförbar med rösträttskampen, eller när kvinnor på 1950-60 talet i större utsträckning etablerade sig på arbetsmarknaden. Nu ser vi en ny våg av förändring. Kvinnors rätt till sin egen kropp är ingen förhandlingsfråga.

Centerpartiet vill visa hur vi politiskt kan agera. Samhället behöver ställa sig på de utsattas sida, låta förövarna ta konsekvenserna av sitt handlande och förebygga framtida övergrepp. Förändring kräver handlingskraft.

LÄS MER: Debatt: Annie Lööf (C): Skärp straffen för sexualbrott mot barn

Höj straffen för sexuellt tvång och sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning
Att tvinga en person till en sexuell handling eller att sexuellt utnyttja en person i beroendeställning, till exempel en anställd, är ett brott som ofta inte leder till kännbara straff. Det är oacceptabelt. Vi vill höja straffet för sexuellt tvång och sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning till minst sex månaders fängelse.

Höj straffen för våldtäkt
Våldtäkt är ett integritetskränkande brott som ofta påverkar offret under flera år och ibland resten av livet. Därför måste straffet spegla brottets allvar. Vi har även länge drivit på för att få en samtyckeslagstiftning på plats och att oaktsamhetsrekvisit vid våldtäkt ska införas, vi tror att det sistnämnda kommer leda till fler fällande domar.

Flytta elever som kränker andra
Inget barn som far illa ska känna att samhället inte står på deras sida. Vi vill därför skärpa möjligheten att omgående flytta elever som allvarligt stör tryggheten.

Förbättra sex- och samlevnadsundervisningen
Sex- och samlevnadsundervisning behöver bli bättre. Vi vill att undervisning i sex och samlevnad blir obligatorisk för alla som utbildar sig till lärare, att Skolverket ska bistå skolor med nödvändig utbildning och att skolornas skyldighet att ge elever bra sex- och samlevnadsundervisning blir tydligare.

Stärk tjej- och kvinnojourerna
I dag ser vi hur kvinnojourer läggs ner när de behövs som mest. Vi vill ge jourerna ytterligare 100 miljoner kronor per år. Det skulle räcka till en heltidsanställd på varje kvinno- och tjejjour i Sverige.

Fördubbla anslagen direkt till Nationellt centrum för kvinnofrid
Centerpartiet vill fördubbla anslagen och säkerställa att verksamheten inte urholkas eller att kompetens går förlorad. Arbetet vid Nationellt Centrum för Kvinnofrid behöver stärkas och då krävs ökade resurser.

Ingen förövare kan skylla på strukturer eller på samhället. Det finns alltid ett eget ansvar. Men ingen politiker kan heller avstå från att agera och mena att det bara är enskilda gärningsmän. Metoos förändringsvilja kräver politisk handlingskraft. Mitt och Centerpartiets nyårslöfte blir därför att bygga ett tryggare Sverige. För alla.

Annie Lööf, partiledare Centerpartiet

LÄS MER: Lisa Magnusson: Samtyckeslagen är en riktigt dålig idé

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset