Chefer behöver fungerande administrativt stöd som ökar möjligheterna till ett närvarande ledarskap, skriver Jonas Ericsson från fackförbundet Vision.
Chefer behöver fungerande administrativt stöd som ökar möjligheterna till ett närvarande ledarskap, skriver Jonas Ericsson från fackförbundet Vision.

Medarbetarnas tillgång till ett närvarande ledarskap, och chefernas möjligheter att utöva ett sådant, är en av de viktigaste faktorerna som får oss att må bra på jobbet, skriver Jonas Ericsson, ordförande Vision Västra Götalandsregionen.

Detta är en debattartikel. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

Chefer i välfärdssektorn måste ges möjlighet att använda sin tid och kompetens till att vara chefer. Vi behöver betrakta chefskap som ett yrke som kräver särskilda kunskaper och förmågor. Då får chefer de bästa förutsättningarna att lyckas i sitt uppdrag och medarbetarna får de bästa förutsättningarna till en bra arbetsmiljö.

Medarbetarnas tillgång till ett närvarande ledarskap, och chefernas möjligheter att utöva ett sådant, är en av de viktigaste faktorerna som får oss att må bra på jobbet.

Många chefer har inte ens riktiga anställningar. En stor del kommuner, regioner och även myndigheter använder förordnanden där chefskapet är tidsbegränsat. Exempel på arbetsgivare som arbetar med denna modell är SCB, polisen samt flertalet regioner och kommuner. Modellen försvagar chefsrollen och gör att chefer inte vågar ta obekväma beslut av rädsla att inte få förnyat uppdrag. Vi måste låta chefer få samma anställningstrygghet som sina medarbetare om verksamheterna ska drivas professionellt i positiv riktning.

Välfärdssektorns chefer leder ofta stora arbetsgrupper med blandade professioner. Att få dessa att samarbeta och att få verksamheten att fungera är en utmaning. Det kräver ett aktivt och närvarande ledarskap. Chefer behöver fungerande administrativt stöd som ökar möjligheterna till ett närvarande ledarskap.

Det är tufft att vara chef i dag. Ansvaret för utförandet sker långt ner i organisationen, verksamheter blir alltmer centralstyrda och handlingsutrymmet minskar.

En chef berättar för oss:
”Jag har sett och upplever hur vi som chefer på första linjen mer går över till att driva vår verksamhet istället för att leda den”.
En annan uttrycker sig om sitt förordnande:
”Jag har ju inte jobbat på denna befattning så länge, så jag hoppas ju att få vara kvar”.

Medarbetarnas tillgång till ett närvarande ledarskap, och chefernas möjligheter att utöva ett sådant, är en av de viktigaste faktorerna som får oss att må bra på jobbet. Ledarskapet är centralt för att minska frånvaron bland de anställda. På friska arbetsplatser är chefen oftare närvarande och har större möjlighet att leda verksamheten. Och för att leda en verksamhet krävs en trygg anställning.

LÄS MER: Debatt: Flytta inte ansvaret för ledarhundarna

Vision anser att chefer i Välfärdssektorn ska ha tid att leda och se sina medarbetare, det skapas genom:
• Ett rimligt antal medarbetare per chef.
• Tillgång till kvalificerade stödfunktioner. Som IT-stöd och administrativt stöd.
• Kompetensutveckling. Från en god introduktion till utveckling för erfarna chefer.
• Att chefskap betraktas som en profession. Chefer anställs som chefer och inget annat.

Jonas Ericsson, ordförande Vision Västra Götalandsregionen

Om skribenten

Vision är en facklig organisation för offentligt och privat anställda med anknytning till kommun, landsting och kyrka.

Så här gör du för att debattera i Metro:

 

Kommentera denna artikel

Vad tycker du? Här har du möjlighet att kommentera denna artikel. Vi på Metro vill ha en öppen dialog där de som deltar respekterar varandras åsikter. Alltså förväntar vi oss att du håller en schysst ton. Du kan framföra dina åsikter på ett civiliserat sätt även om du inte håller med om andras. Vi tror på dig!

Här kan du läsa hela vår kommentarspolicy.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset