"Det finns en anledning till varför ränta-på-ränta effekten ibland kallas för världens åttonde underverk", skriver Atakan Kara, Initiativtagare till Para finns och projektledare på Mitt127.
"Det finns en anledning till varför ränta-på-ränta effekten ibland kallas för världens åttonde underverk", skriver Atakan Kara, Initiativtagare till Para finns och projektledare på Mitt127.

Ett sätt att skapa en bättre framtid för dig och dina nära är att spara eller investera, skriver Atakan Kara.

Detta är en debattartikel. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

Vem bestämmer vem som ska lyckas?

Har alla lika möjligheter? Har alla samma möjlighet att nå lika långt?

Vi lever i ett land med oändliga möjligheter. Vi studerar nästan helt kostnadsfritt, vi får även under denna tid studiestöd för att vi fullt ut ska kunna fokusera på studierna och sänka trösklarna för studier. Vi har bibliotek som är tillgängliga och kostnadsfria för alla. Vi är ett av världens mest digitaliserade länder och har därmed möjlighet att söka upp information via internet. Så man skulle kunna säga att det ligger i varje enskild persons händer att förbättra sin framtid. Eller?

Detta är dock kunskap som inte lärs ut ute i skolorna, utan detta är kunskap som du själv behöver söka dig till

Ett sätt att skapa en bättre framtid för dig och dina nära är att spara eller investera. Detta är dock kunskap som inte lärs ut ute i skolorna, utan detta är kunskap som du själv behöver söka dig till. Har du tur finns det någon i din omgivning som kan guida dig längs med vägen. Har du otur har du i vuxen ålder inte någon aning om hur man investerar eller hur man får pengarna att växa och jobba för dig.

Finansmarknaden är en plats där alla har lika möjligheter, du har lika stor möjlighet att få en önskvärd avkastning som någon annan. Här har du en möjlighet att på egen hand förbättra din ekonomiska framtid. Det handlar endast om att nå ut med denna information i tidig ålder och visa på fördelarna som finns med sparande och investering.

LÄS MER: Debatt: Kontantfria butiker är en styggelse

I dag är det drygt 1,8 miljoner svenska privatpersoner som äger aktier i svenska aktiebolag. Euroclear Sweden rapporterar via ”Aktieägande i Sverige 2018” vidare att av dessa 1,8 miljoner är det ca 83 procent som är 31 år eller äldre. Detta visar hur skevt fördelad kunskapen är, genom att introducera finansmarknaden i tidig ålder kan vi ge ungdomar och andra i utsatta situationer en ärlig chans till att förbättra sin situation och framtid. Då kunskap som denna ofta går i arv så kan vilka dina föräldrar är och var du är född avgöra ifall du kommer att få ta del av denna kunskap i tidig ålder. Därför ligger ännu större ansvar på samhället att tillgängliggöra och informera om fördelarna med att investera och spara. Det finns en anledning till varför ränta-på-ränta effekten ibland kallas för världens åttonde underverk.

Denna okunskap och ignorans för med sig ytterligare problem, till exempel: I och med hur bostadssituationen ser ut i stora delar av vårt land tvingar fram att fler måste köpa sin lägenhet. Detta blir svårt om man sedan tidigare inte har ett sparande. En individs ekonomiska situation är lösningen på många samhällsproblem, varför gör man då inte denna kunskap tillgänglig för fler? Det är tid att lyfta denna fråga och skapa en förändring, så att dagens ungdomar på egen hand kan skapa sig en bättre och tryggare framtid.

Atakan Kara, Initiativtagare till Para finns och projektledare på Mitt127

Dagens debatt

Mitt127
Mitt127 är samlingsnamnet för fyra förebyggande projekt som tillsammans bildar ett preventionsprogram. Den röda tråden mellan de olika projekten är delaktigheten, att ungdomarna utför projekten, samverkan, utveckling och gemenskap. Mitt 127 ligger under en ideell förening vid namn KFUM JKS Stockholm.

Para finns
Para finns är ett nystartat projekt med syftet att öka kunskapen och intresset kring aktier genom att visa på fördelarna med ett tidigt sparande. Målet är att ge ungdomar och unga vuxna, verktyg och kunskap för att själva ta kontroll över sin ekonomiska framtid.

LÄS MER: Debatt: Näringslivet – rekrytera oss

Så gör du för att debattera i Metro:

Kommentera denna artikel

Vad tycker du? Här har du möjlighet att kommentera denna artikel. Vi på Metro vill ha en öppen dialog där de som deltar respekterar varandras åsikter. Alltså förväntar vi oss att du håller en schysst ton. Du kan framföra dina åsikter på ett civiliserat sätt även om du inte håller med om andras. Vi tror på dig!

Här kan du läsa hela vår kommentarspolicy.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset