"Det skulle vara ett steg i rätt riktning i ett samhälle där många mår dåligt. I dagsläget ser Skatteverket psykologsamtal som sjukvård", påpekar Caroline Le Ridou.
"Det skulle vara ett steg i rätt riktning i ett samhälle där många mår dåligt. I dagsläget ser Skatteverket psykologsamtal som sjukvård", påpekar Caroline Le Ridou.

Sjukskrivningstalen för psykisk ohälsa har ökat lavinartat de senaste åren. Förebyggande åtgärder borde välkomnas med öppen famn, det är dags att klassa psykologbesök som friskvård, skriver Caroline Le Ridou.

Detta är en debattartikel. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

Arbetsgivare kan erbjuda sina anställda friskvårdsbidrag och därmed betala för hälsofrämjande aktiviteter skattefritt. Maximalt belopp är 5 000 kr per år och anställd.

Skatteverket, som reglerar bidragets användningsområden, skiljer mellan friskvård och sjukvård. I dagsläget ser Skatteverket psykologsamtal som sjukvård, en behandlingsform som sätts in vid ohälsa. Aktiviteter inom ramen för friskvårdsbidraget ska istället främja ett upprätthållande av god hälsa. I min mening kan friskvård och sjukvård vara sammanfallande.

Det kan låta som en dyr reform om var och varannan människa ska börja gå till psykologen. Faktum är att det är precis tvärtom.

Ett gymkort möjliggör exempelvis träning av ryggmuskler och förebygger ryggsmärtor. Detta klassas som friskvård. En person som har drabbats av ryggsmärtor kan få hjälp med att stärka ryggmusklerna genom träning hos sjukgymnast. Detta klassas som sjukvård. Här är aktiviteten för friskvård och sjukvård densamma.

En liknande jämförelse kan göras för psykologbesök. Psykologbesök möjliggör exempelvis hantering av prestationsångest och förebygger utmattningssyndrom. Detta borde klassas som friskvård. En person som har drabbats av utmattningssyndrom kan få hjälp med sin prestationsångest hos en psykolog. Detta klassas som sjukvård. Även här är aktiviteten för friskvård och sjukvård densamma.

Det kan låta som en dyr reform om var och varannan människa ska börja gå till psykologen. Faktum är att det är precis tvärtom. Att kunna fånga upp individer i riskzonen för psykisk ohälsa i ett tidigt stadium skulle förebygga sjukskrivningar och göra stora kostnadsbesparingar för samhället, företagen och individen. Enligt statistik från Försäkringskassan ökade antalet sjukfall orsakade av stress med 119 procent mellan år 2010 och 2015.

LÄS MER: Debatt: Jag har hellre ångest i Stockholm än i Boxholm

Kostnaden för friskvård är dessutom fördelad mellan företag och stat.

Eftersom friskvårdsbidraget är skattefritt subventioneras endast en mindre del av staten, det vill säga den uteblivna skatten. Merparten av kostnaden betalas av företaget, vilket är en investering i de anställdas hälsa som förebygger sjukskrivningar.

Sjukvård däremot bekostas enbart av skattebetalarna. Att vänta med psykologbesök tills psykisk ohälsa är ett faktum – och sjukvård blir nödvändig – är därför dyrare för samhället än att vidga ramarna för friskvårdsbidraget.

LÄS MER: Debatt: Sverige behöver en ensamhetsminister

Det kan tyckas orättvist att enbart anställda där arbetsgivaren erbjuder friskvårdsbidrag kan ta del av förmånen. Tvärtom kan det vara början på ett nytt synsätt på psykisk ohälsa. Om det visar sig att psykologbesöken nyttjas och ger positiva effekter är det en signal för politiker att genomföra andra reformer för subventionerade psykologbesök som friskvård, och inte enbart som sjukvård. Det skulle vara ett steg i rätt riktning i ett samhälle där många mår dåligt.

Befintliga samhällslösningar måste anpassas till rådande behov, det är dags att se psykologbesök som en lika naturlig del av vardagen som träning.

Caroline Le Ridou

Om debattören

Ålder: 27 år

Ort: Stockholm

Sysselsättning: Civilingenjör och journaliststudent.

Så gör du för att debattera i Metro:

Kommentera denna artikel

Vad tycker du? Här har du möjlighet att kommentera denna artikel. Vi på Metro vill ha en öppen dialog där de som deltar respekterar varandras åsikter. Alltså förväntar vi oss att du håller en schysst ton. Du kan framföra dina åsikter på ett civiliserat sätt även om du inte håller med om andras. Vi tror på dig!

Här kan du läsa hela vår kommentarspolicy.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset