Var fjärde kvinna har någon gång känt sig otrygg i sitt eget hem på grund av andra människors alkoholkonsumtion, 34 procent har känt sig otrygga i samband med en fest hos vänner, skriver Johnny Mostacero, förbundsordförande IOGT-NTO.
Var fjärde kvinna har någon gång känt sig otrygg i sitt eget hem på grund av andra människors alkoholkonsumtion, 34 procent har känt sig otrygga i samband med en fest hos vänner, skriver Johnny Mostacero, förbundsordförande IOGT-NTO.

Varannan person dricker både mer alkohol, och oftare, under semestern. I kölvattnet av detta följer våldet, skriver Johnny Mostacero, förbundsordförande IOGT-NTO.

Detta är en debattartikel. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

Sommaren är här med sina långa ljusa kvällar och en semesterstämning som tar över Sverige under några månader framöver. Vardagens slit känns långt borta, liksom rutiner och struktur. Ett glas vin eller två en måndag kväll är inget konstigt, inte heller på en tisdag, onsdag eller torsdag.

För många är det inte ett problem men sett ur ett samhällsperspektiv bidrar den ökade alkoholkonsumtionen till en lång rad negativa konsekvenser. Förutom det personliga lidandet är ökat våld och ökad otrygghet två av de mest allvarliga. Här behöver vi hjälpas åt. Vi måste våga reagera när vi misstänker att någon far illa.

Om du som granne, kollega eller vän misstänker att någon far illa – våga knacka på! Reagera. Fråga hur det är fatt.

Enligt en Sifo-undersökning från 2017 dricker varannan person både mer alkohol, och oftare, under semestern. I kölvattnet av detta följer våldet. Var fjärde kvinna har någon gång känt sig otrygg i sitt eget hem på grund av andra människors alkoholkonsumtion, 34 procent har känt sig otrygga i samband med en fest hos vänner.

LÄS MER: Debatt: Skit i hatarna – sluta skämmas över din kropp

Många våldshändelser rapporteras aldrig och alkoholen som bidragande orsak ignoreras. Både män och kvinnor utsätts för våld men det är betydligt vanligare att kvinnor utsätts för upprepat våld i nära relationer. Om du som granne, kollega eller vän misstänker att någon far illa – våga knacka på! Reagera. Fråga hur det är fatt. Det kan betyda mycket att visa att någon ser vad som händer. Kanske bidrar du också till att personen ifråga tar första steget ut ur en destruktiv relation.

Våld orsakar också ohälsa på lång sikt, utöver de akuta skadorna. Det ger långvariga fysiska, psykiska och sexuella problem hos vuxna och gör att barn far illa och försummas.

Brottsförebyggande rådet, BRÅ, uppskattar att ungefär 20 procent av Sveriges befolkning någon gång i livet har varit utsatt för fysiskt eller psykiskt våld i en nära relation, av dessa är en övervägande majoritet kvinnor. Dödligt våld är den mest extrema utgången av våld i nära relationer och de största bakomliggande orsakerna är, enligt Nationellt Centrum för Kvinnofrid, svartsjuka och kontrollbehov. Dessa komponenter är illa i sig men triggas under alkoholpåverkan med risk för än mer förödande konsekvenser som följd.

För att förstå sambandet mellan alkohol och våld har IOGT-NTO tillsammans med Svenska Läkaresällskapet och CERA (vid Göteborgs universitet) låtit några av världens främsta alkoholforskare sammanställa och analysera de forskningsresultat som finns i denna fråga från olika länder.

LÄS MER: Debatt: Ett hål i magen efter förlossningen verkar inte spela någon roll

Resultaten visar att det mest effektiva sättet att skapa ett tryggare samhälle med mindre våld är att minska alkoholkonsumtionen. Detta är en politisk fråga och vår svenska alkoholpolitiska modell har starkt stöd i forskningen. Den politiker som på allvar vill öka tryggheten och minska våldet i samhället måste ha en plan för hur alkoholkonsumtionen ska minska. Samtidigt kan du som medmänniska göra stor skillnad genom att agera när du ser att något inte står rätt till. Ta vara på möjligheten och bidra till att göra vårt samhälle lite tryggare. Låt inte en stark alkoholnorm och rädsla för att lägga sig i andras alkoholkonsumtion stå i vägen för att våga fråga hur det är fatt. För någon kan din omtanke handla om liv eller död.

Johnny Mostacero, förbundsordförande IOGT-NTO

Om skribenten

IOGT-NTO är en politiskt och religiöst obunden organisation och välkomnar alla som delar deras syn om människors lika värde och som vill leva ett helnyktert liv.

IOGT-NTO har drygt 30 000 medlemmar över hela landet.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset