Mot bakgrund av SL:s vana att anlita privata entreprenörer som utför sitt uppdrag till reapriser på bekostnad av de anställdas löner och arbetsvillkor är det ingen vild gissning att kontrollanterna kommer få det betydligt sämre på jobbet, skriver Viktor Arnell och Anna Nygård från Planka.nu.
Mot bakgrund av SL:s vana att anlita privata entreprenörer som utför sitt uppdrag till reapriser på bekostnad av de anställdas löner och arbetsvillkor är det ingen vild gissning att kontrollanterna kommer få det betydligt sämre på jobbet, skriver Viktor Arnell och Anna Nygård från Planka.nu.

Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M) kanske tror att ökad repression gör att folk plötsligt får råd att betala för kollektivtrafiken, därför ser han inget problem med höjda avgifter och klämspärrar som även skadar betalande resenärer. Men det enda det leder till är att färre får möjlighet att resa och därigenom bli en del av staden och samhället, skriver Viktor Arnell och Anna Nygård från Planka.nu.

Detta är en debattartikel. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning

För hundraelfte gången i raden har nu SL:s ledning kommit med ett förslag som går ut på ökad repression mot plankare och hårdare tag i kollektivtrafiken. Miljon efter miljon av skattebetalarnas pengar plöjs ner i en kontrollapparat med spärrar, biljettsystem och kontrollanter, allt i syfte att se till att vissa inte ska kunna resa med kollektivtrafiken. SL:s huvudsysselsättning borde istället vara att se till att det finns bussar och tåg för alla Stockholmare som måste ta sig till jobb och skola varje dag, året runt, oavsett väder.

SL:s styrelse i Stockholms läns landsting med moderaten Kristoffer Tamsons i spetsen bedriver en mycket obehaglig politik, där kollektivtrafiken ska göras till ett filter för att sålla bland människor och bestämma vilka som har rätt att röra sig i staden. Tiggeri ska förbjudas, plankare ska jagas och straffas med svindlande bötesbelopp, papperslösa ska fångas in och utvisas. Det tycks som att SL-politikerna hatar fattiga människor eftersom så stor energi läggs på att hetsa mot dessa redan utsatta grupper.

LÄS MER: Hårdare tag mot plankarna: Kontrollerna ska fördubblas

På pappret är så gott som alla överens om att det kollektiva resandet måste öka på bekostnad av bilismen för att det ska finnas någon chans att hejda den globala uppvärmningen och klimatkatastrofer i dess spår, samt minska problemen med trängsel och avgaser i staden. Borde vi inte då se en allt mer tillgänglig kollektivtrafik som byggs ut, rustas upp och avgiftsbefrias? Istället höjer alliansen i landstinget priserna, satsar på mer kontroll och aggressivare spärrar och har dessutom lurat resenärena på intäkterna från trängselavgiften som nu istället ska finansiera det rekorddyra motorvägsprojektet Förbifart Stockholm.

Den nya upphandlingen som ska ge dubbelt så många kontrollanter i kollektivtrafiken uppges kosta 43,1 miljoner, medan dagens kostnad ligger på 41,9 miljoner. Är det en väldigt bra deal eller ser vi inte hela bilden? Mot bakgrund av SL:s vana att anlita privata entreprenörer som utför sitt uppdrag till reapriser på bekostnad av de anställdas löner och arbetsvillkor är det ingen vild gissning att kontrollanterna kommer få det betydligt sämre på jobbet. Dåliga villkor för arbetarna i kollektivtrafiken drabbar dessutom resenärerna i form av säkerhetsbrister och när det gäller biljettkontrollanterna skapas större konfliktyta när kraven på att dela ut tilläggsavgifter till vilket pris som helst ökar.

LÄS MER: DEBATT: Jag vägrar ta ansvar för dig som plankar

Tamsons kanske tror att ökad repression gör att folk plötsligt får råd att betala för kollektivtrafiken, därför ser han inget problem med höjda avgifter och klämspärrar som även skadar betalande resenärer. Men det enda det leder till är att färre får möjlighet att resa och därigenom bli en del av staden och samhället. Med avgiftsfri kollektivtrafik skulle vi kunna minska segregationen och den ekonomiska ojämlikheten, vi skulle få en renare stad med mindre avgaser och det vore en seriös satsning på ett hållbart klimat .

Viktor Arnell och Anna Nygård, Planka.nu

  • Planka.nu verkar för en avgiftsfri kollektivtrafik som finansieras via skatten.
  • Organisationen har funnits sedan 2001 och organiserar kollektivtrafikanter i en avgiftsstrejk och genom solidaritetsfonden p-kassan.
  • Planka.nu har skrivit ett flertal rapporter och även gett ut boken Trafikmaktordningen (Korpen Koloni, 2011).

Källa: Planka.nu

LÄS MER: Vill du också nå en miljonpublik? Så här debatterar du i Metro

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset