Semestern ska ge tillfälle för vila och avkoppling från arbetet och om arbetsgivaren vill bryta denna krävs både goda skäl och kompensation för detta. Många känner dock inte till detta, skriver debattörerna.
Semestern ska ge tillfälle för vila och avkoppling från arbetet och om arbetsgivaren vill bryta denna krävs både goda skäl och kompensation för detta. Många känner dock inte till detta, skriver debattörerna.

Semestern ska ge tillfälle för vila och avkoppling från arbetet och om arbetsgivaren vill bryta denna krävs både goda skäl och kompensation för detta. Många känner dock inte till detta, och de som gör det kan ändå känna sig tvingade att ställa upp, skriver Sverige Ingenjörer.

Detta är en debattartikel. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

Hur ofta kollade du din jobbmejl på semestern i somras? Hände det under ledigheten att det ringde på din mobil om jobbrelaterade saker? Hände det en gång? Två? Eller flera gånger?

Det gränslösa arbetslivet har blivit en del av vårt moderna samhälle. Teknikutvecklingen ger stora möjligheter att själv anpassa sitt arbetsliv, men kan också leda till stress om vi inte använder dem på rätt sätt. Sveriges Ingenjörers medlemsundersökning visar att en tredjedel av våra medlemmar förväntas vara tillgängliga även utanför ordinarie arbetstid. Vissa har ersättning för jour eller beredskap, men för många är det helt oreglerat

När avståndet till kontoret inte spelar roll är det svårare att säga nej när arbetsgivaren tycker att du behövs.

Just nu befinner vi oss i en fas där vi har fått många digitala verktyg för att kunna vara flexibla i arbetslivet, men vi vet ännu inte hur det kommer påverka arbetsmiljön – och det gäller både anställda och arbetsgivare. Med bärbara datorer och mobila uppkopplingar kan vi jobba nästan var som helst. Det går att utföra arbetsuppgifter och vara produktiv även om du är insnöad hemma. Du kan vara en del av en organisation eller verksamhet även om du inte är fysiskt närvarande på kontoret.

Men det finns baksidor. När avståndet till kontoret inte spelar roll är det svårare att säga nej när arbetsgivaren tycker att du behövs. Semestern ska ge tillfälle för vila och avkoppling från arbetet och om arbetsgivaren vill bryta denna krävs både goda skäl och kompensation för detta. Många känner dock inte till detta, och de som gör det kan ändå känna sig tvingade att ställa upp.

LÄS MER: Debatt: Köna inte barnen innan födseln

Även om goda exempel finns på chefer som trycker på att deras medarbetare ska stänga av när de går hem så gör mobilen oss mer tillgängliga var och när som helst, Sms, telefonsamtal eller e-post från chefen kan vara svårt att ignorera när hen vet att du antagligen har din telefon med dig.

Samtidigt som många arbetsgivare överutnyttjar möjligheterna som teknikutvecklingen leder till, är andra mer tveksamma till att alls göra det. Vår medlemsundersökning visar att det på flera arbetsplatser är tillåtet att arbeta på en annan plats än på kontoret, men det uppmuntras definitivt inte. Vissa chefer känner att de inte har kontroll om de inte kan se sina medarbetare. Trots att tekniken idag tillåter att även möten hanteras på distans är många fortfarande skeptiska till det.

Det gränslösa arbetslivet innebär möjligheter men också utmaningar. Vi ser att det ofta saknas insikter och kunskap, men också tydliga regleringar av förväntningarna på både arbetsgivare och anställda. Vår arbetsmiljölagstiftning har inte hängt med och kollektivavtalen är inte anpassade för vår nya digitala arbetsmiljö. Det måste åtgärdas om de digitala möjligheterna ska bli verktyg och inte en belastning.

LÄS MER: Debatt: Det är du och jag som gör att barnen hatar sina kroppar

Vi måste ta konsekvenserna av den tekniska utvecklingen på allvar. Vi har stora möjligheter att öka både produktiviteten och balansen mellan arbetsliv och fritid. Men då krävs det att vi tillsammans arbetar för att sätta gränser och skapa möjligheter. Annars riskerar tekniken att istället öka stressen och minska produktiviteten.

Camilla Frankelius, förhandlingschef, Sveriges Ingenjörer,
Ulrika Lindstrand, ordförande, Sveriges Ingenjörer

Så gör du för att debattera i Metro

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset