Kristofer Lundberg från Rättvisepartiet Socialisterna och Christer Bergström, författare specialiserad på andra världskriget uppmanar människor att demonstrera mot nazismen. I bildkollaget syns även en kremeringsugn från koncentrationslägret Buchenwald 1945.
Kristofer Lundberg från Rättvisepartiet Socialisterna och Christer Bergström, författare specialiserad på andra världskriget uppmanar människor att demonstrera mot nazismen. I bildkollaget syns även en kremeringsugn från koncentrationslägret Buchenwald 1945.

Odemokratiska krafter har aldrig motverkats av att människor vänder ryggen till, skriver Kristofer Lundberg från Rättvisepartiet Socialisterna och Christer Bergström, författare specialiserad på andra världskriget.

Detta är en debattartikel. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

På lördag marscherar nazister genom Göteborg. Nazism är tyvärr inget nytt fenomen, och det finns inga viktigare historiska lärdomar än dem vi fått genom nazismen. Tyvärr ”tycks” det alltför mycket utan kunskaper om detta det farligaste fenomenet i mänsklighetens historia.

Amalia Rud Pedersen (SSU) och Johan Larsson förespråkar i Metro debatt den 28/9 till något som är direkt farligt, nämligen att vägra möta nazismen med välorganiserat motstånd. Detta är ett både ohistoriskt och ett ansvarslöst farligt tyckande, särskilt som det gäller nazismens största samling sedan Hitler begick självmord 1945.

Det finns inga exempel i historien där odemokratiska krafter har kunnat motverkas av att folket vänder ryggen till. Tvärtom lär oss historien att detta gynnar sådana mörkerkrafter.

LÄS MER: Debatt: Ge inte nazisterna mer uppmärksamhet – gå inte dit på lördag 

Hitlers väg till makten var inte på förhand given. Det misstag som merparten av det tyska civila samhället gjorde före 1933 var att inte enas i motstånd mot nazismen. ”Om våra motståndare känt till hur svaga vi var, hade vi inte haft en chans”, sa en triumferande Hitler. Nazisternas första åtgärd efter maktövertagandet 1933 var att utplåna arbetarrörelsens organisationer, partier och fackföreningar, idrottsklubbar och all form av demokratisk organisering. De insåg att detta var en grundförutsättning för att de skulle kunna behålla makten.

NMR utgör inget ett politiskt hot idag, men de utgör ett dödligt hot mot individer och måste stoppas innan de växer sig starka. Sedan 1983 har nazisterna mördat 44 personer i Sverige. Förra året genomfördes tre bombdåd, varav ett riktat mot arbetarrörelsen i Göteborg.

Nazismen växer som ett resultat av ökade klyftor, nedskärningar, arbetslöshet och avsaknaden av ett demokratiskt socialistiskt massparti som går emot detta. I spåren av en raserad välfärd har Sverigedemokraterna gått fram till att pendla mellan tredje och näst största parti, vilket banat väg för de mer våldsamma nazisterna. Dessa får nytt syre när de etablerade partierna drar åt samma håll genom den statliga rasismen mot flyktingar och migranter.

LÄS MER: Duellen: Ska polisen kunna stoppa nazistiska demonstrationer 

Om inte arbetarrörelsen handlar nu, och handlar med enighet, kommer morgondagen vara mörk. För att stoppa nazismen krävs stora välorganiserade massprotester, även mot nedmonteringen av vårt välfärdssystem.

Historien lär oss att civilsamhället måste mobiliseras på gräsrotsnivå. Det behövs motståndsfickor på skolor, arbetsplatser och i bostadsområden, redo att snabbt samla till demonstrationer och blockader mot fascism samtidigt som vi förstärker lokalsamhällets organisering mot en destruktiv samhällsutveckling.

Vi uppmanar alla att komma till Heden på lördag!

Kristofer Lundberg, Rättvisepartiet Socialisterna
Christer Bergström, författare till 28 böcker om andra världskriget och nazismen

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset