När spel inte räknas som kultur undermineras hundratusentals ungas engagemang, skriver Anna Erlandsson, förbundsordförande i Sverok.

Detta är en debattartikel. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

Att spel inte betraktas som kultur gör att enbart kommersiellt gångbara spel lyfts fram.
Det finns spel som behandlar ämnen som ensamhet och psykisk ohälsa men det är spel som inte syns.

Synen på spel ligger ljusår efter synen på teater och dans och framförallt vilken status vi ger dessa. När spel inte räknas som kultur undermineras hundratusentals ungas engagemang.

Inom begreppet spelkultur ryms olika former av spel och spelrelaterade grenar såsom digitala spel, lajv, brädspel, rollspel, cosplay och fantastik.

Närcon, Nordsken och Gothcon är konvent där tusentals deltagare bygger upp ett fantastiskt nätverk som består långt efter det att konventdörrarna stängt. I Sverok samlas 90 000 medlemmar i spelföreningar över hela Sverige. För dem är det en självklarhet att spel är kultur, en uppfattning som delas av många. Detta är en självklarhet som varken finns på papper eller bekräftas i handling.

LÄS MER: Debatt: Politiker – ni måste rädda livet på min generation

Under Kulturdepartementet hittas dans, film och teater men spel har hamnat utanför i kylan.
Resultatet blir att spelföreningar inte tas på allvar i kontakt med kommuner och regioner. Detta påverkar deras möjligheter att bedriva sin verksamhet. Det blir även ett demokratiskt problem då unga inte får göra sina röster hörda i den lokala kulturpolitiken.
Sammanlagt leder detta till att de som engagerar sig i spelföreningar ständigt får sitt intresse nedvärderat som en oviktig sysselsättning.

Under 30 år har Sverok sett att spel förblir en vanlig fritidssysselsättning bland unga. Inom begreppet spelkultur ryms olika former av spel och spelrelaterade grenar såsom digitala spel, lajv, brädspel, rollspel, cosplay och fantastik. Inom spelkulturen kan du vara både åskådare, deltagare och medskapare. Genom figurspel, brädspel och kortspel tränas det strategiska tänkandet i tävlingar och turneringar. Förmågan att samarbeta utvecklas genom samarbetsspel som ofta tar flera timmar att lösa.

LÄS MER: Debatt: Släpp in män i debatten om våldet mot kvinnor

Spelkulturen innehåller även naturliga beröringspunkter med traditionella kulturuttryck som slöjd, teater, film, musik och kulturarv. Det märks i lajv där det skapas allt från historiska lajv till musikallajv med tema på Les Miserables. Utomlands är det svenska spelundret välkänt där Minecraft bara är ett i raden av framgångsrika svenska spel.

Spelkulturen borde ha lika hög status som teater, musik och konst och ges samma utrymme och legitimitet. Genom att spel blir en accepterad del av kultursektorn öppnas dörrarna för att utveckla spelkulturen mer. Framförallt säger det att spel är ett legitimt intresse med hög status som ska ges plats och inte sopas under mattan.

Vi är hundratusentals som engagerar oss i spelkultur. Vi spelar spel för att det är roligt. Vi ägnar oss åt spelkultur för att det är givande.

Kulturvärlden behöver uppdatera sin syn på spel och det behöver ske både i ord och handling.
Se till att lyfta in spel som en accepterad och erkänd del i kulturbegreppet.
Se till att spel ska kunna ta del av offentligt stöd riktat mot kultur
Ge spel den status det förtjänar och en plats i kulturrummet. Då står hundratusentals unga redo att förändra världen.

Anna Erlandsson, förbundsordförande i Sverok

Om Sverok:

Spelhobbyförbundet Sverok är Sveriges största ungdomsförbund. 90 000 medlemmar i 3700 föreningar över hela landet engagerar sig i spelkultur i olika former, från E-sport och brädspel till lajv och figurspel.

Så här gör du för att debattera i Metro:

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset