Debattörerna hoppas att förslaget till ny sexualbrottslagstifning också ska påverka normer kring sex.
Debattörerna hoppas att förslaget till ny sexualbrottslagstifning också ska påverka normer kring sex.

Trots åratal av jämställdhetsarbete ökar sexualbrotten i Sverige – och det samtidigt som bara vart tionde anmäls och få av dem går hela vägen till domstol. Därför vill vi se en skärpt sexualbrottslagstiftning som säger det självklara; om sex inte är frivilligt är det olagligt, skriver företrädare från bland andra flera av partiernas kvinnoförbund.

Detta är en debattartikel. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

Sex ska vara frivilligt. Det är den självklara utgångspunkten för de flesta av oss. Trots detta och åratal av jämställdhetsarbete ökar sexualbrotten i Sverige, enligt den Nationella trygghetsundersökningen, NTU. För att vända utvecklingen behövs både attitydförändringar och ny lagstiftning. Därför vill vi se en skärpt sexualbrottslagstiftning som säger det självklara; om sex inte är frivilligt är det olagligt.

Höstens diskussioner och de vittnesmål som kommit fram inom ramen för #metoo visar återigen att sexuella övergrepp och trakasserier finns i hela vårt samhälle. Samtidigt visar NTU att bara vart tionde sexualbrott anmäls och få anmälningar går hela vägen till domstol.

LÄS MER: Debatt: Hur kan ni bära päls fast ni bryr er om andra viktiga frågor?

Den nuvarande sexualbrottslagstiftningen kräver att det förekommit fysiskt våld, hot eller en särskilt utsatt situation för brottsoffret, till exempel berusning, för att handlingen ska betraktas som en våldtäkt. För att stärka kvinnors skydd och för att fler gärningsmän ska kunna åtalas behövs en ny lagstiftning som tydligt säger att det är frivilligheten som är utgångspunkten.

Synen på sexualbrott måste skärpas. Det är välkommet att det nu kommer förslag på höjda minimistraff för grov våldtäkt och grov våldtäkt mot barn, från fyra till fem års fängelse. En annan viktig förändring är att två nya brott införs, oaktsam våldtäkt och oaktsamt sexuellt övergrepp. De kriminaliserar situationer när gärningsmannen borde insett att brottsoffret inte deltar frivilligt. ”Jag trodde hon ville” eller ”Jag trodde hon var äldre” ska aldrig accepteras som ursäkt, vilket gör att fler kan dömas inte minst för sexualbrott mot barn.

LÄS MER: Debatt: Stäng inte ute de politiska debatterna från skolan

Vi hoppas att den nya sexualbrottslagstiftningen också kan påverka normer kring sex. Det är viktigt att pengar avsätts för att säkra upp att kunskap om den nya sexualbrottslagstiftningen når ut brett i hela samhället, samt att skolan får en förstärkt sex- och samlevnadsutbildning.

En stärkt lagstiftning är en viktig grund, men för att nå verklig förändring måste fler våga anmäla och rättsväsendet måste lagföra fler gärningsmän. Polisen har också ett stort ansvar, vi är överens om att de behöver mer resurser och att sexualbrotten måste prioriteras. Hela rättsväsendet måste prioritera sexualbrott, särskilt när det handlar om barn och unga.

Vi vet att en sexualbrottslag baserad på samtycke har ett brett stöd och hoppas alla beslutsfattare förstår hur viktig signal det sänder ut. Vi behöver lära alla från grunden att sexuella möten alltid ska bygga på jämställdhet, respekt och frivillighet.

Carina Ohlsson, Förbundsordförande S-kvinnor
Sofia Jarl, Förbundsordförande Centerkvinnorna
Marie-Louise Forslund Mustaniemi, Förbundsordförande KD-kvinnorna
Ewa Larsson, Ordförande Gröna Kvinnor
Gulan Avci, Förbundsordförande Liberala Kvinnor
Ida Östensson, Ordförande Make Equal
Clara Berglund, Generalsekreterare Sveriges Kvinnolobby
Olga Persson, Generalsekreterare Unizon
Cecilia Bödker Pedersen, Verksamhetschef Föreningen Storasyster
Julia Östfeldt, Verksamhetschef Föreningen Tillsammans
Gertrud Åström, Ordförande Wonsa
Luis Lineo, Ordförande MÄN

 

Så här gör du för att debattera i Metro:

 

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset