Torbjörn Tegnhammar (M), Anna König Jerlmy (M) och Jonas Ransgård (M) tycker att den nya övervakningenslagen är ett steg i rätt riktning, men den är inte tillräcklig.
Torbjörn Tegnhammar (M), Anna König Jerlmy (M) och Jonas Ransgård (M) tycker att den nya övervakningenslagen är ett steg i rätt riktning, men den är inte tillräcklig.

Ibland avfärdas människors oro som obefogad eftersom andelen som faktiskt utsätts för brott är relativt liten, men också en upplevd otrygghet är en otrygghet. Den nya lagstiftningen om kameraövervakning är välkommen, men den är alltför restriktiv, skriver lokala oppositionsråd från Moderaterna i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Detta är en debattartikel. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

Otryggheten ökar. Det visar Brottsförebyggande rådets trygghetsundersökning.
Särskilt slående är den stora andel kvinnor som drar sig för att gå ut efter mörkrets inbrott. Den ökande otryggheten kräver åtgärder på en lång rad områden. Ett av dessa är fler trygghetsfrämjande kameror.

Regeringen lade nyligen förslag om en ny kamerabevakningslag som ska gälla från den 1 augusti. Förslaget är en förbättring jämfört med nuvarande lag men är inte tillräckligt. Fortfarande kommer Polisen tvingas söka tillstånd vilket begränsar möjligheterna och ökar administrationen.

Kamerabevakning bidrar till att förebygga planerade brott, till exempel i bilar, men underlättar också utredningen av de brott som ändå begås. Såväl vid terrordådet i Stockholm som vid de brutala skjutningarna på Vårväderstorget i Göteborg bidrog bildmaterial till att brotten kunde klaras upp och gärningsmännen lagföras. I områden och situationer där människor drar sig för att vittna kan kamerorna underlätta brottsbekämpningen. Kamerorna bidrar också till en ökad upplevd trygghet vilket är positivt. Ibland avfärdas människors oro som obefogad eftersom andelen som faktiskt utsätts för brott är relativt liten, men också en upplevd otrygghet är en otrygghet. Då människor begränsar sin vardag och avstår från intressen och aktiviteter på grund av oro, så har också oron påverkat människors vardagssituation.

Den nuvarande lagstiftningen på området är hopplöst föråldrad. Tillstånden är svåra att få och Datainspektionens attityd onödigt restriktiv. I Göteborg har tillstånd nekats på flera platser trots både skjutningar och bombhot. I Malmö jobbar polisen aktivt för att få till kameraövervakning på fler platser men tillståndsprocessen är långsam och restriktiv. Den nya lagstiftningen är därför välkommen, men även den är alltför restriktiv. Lagstiftaren utgår från en motsättning mellan kameror och personlig integritet som inte alls motsvarar hur människor i dag ser på frågan. Att polisen själva ska tvingas söka tillstånd för kamerabevakning är helt orimligt.

Svenskarna är positiva till kamerabevakning. 49 procent är mycket positiva, 41 procent ganska positiva medan endast 7 procent är ganska negativa och 1 procent mycket negativa, visar en opinionsundersökning från Lunds universitet. Nio av tio är positiva till kameror på gator och torg, enligt samma undersökning. De uttrycker även en tydlig önskan om fler kameror. Tre fjärdedelar avvisar påståendet att kamerabevakning på gator och torg inkräktar på deras personliga integritet. Lagstiftningen utgår från ett motsatsförhållande mellan bevakning och integritet som människor själva inte upplever.

Vi har tagit flera initiativ till fler trygghetsfrämjande kameror med den nuvarande lagstiftningen. Vi kommer att arbeta aktivt med de nya möjligheter som kommer med den nya lagen samtidigt som vi arbetar för att ytterligare modernisera den.

Tryggheten är en av valets viktigaste frågor!

Anna König Jerlmyr (M)
Oppositionsborgarråd i Stockholm

Jonas Ransgård (M)
Oppositionsråd i Göteborg

Torbjörn Tegnhammar (M)
Oppositionsråd i Malmö

Om debattörerna

• Namn: Anna König Jerlmyr.
• Ålder: 40 år.
• Sysselsättning: Moderat oppositionsborgarråd i Stockholm

• Namn: Jonas Ransgård
• Ålder: 46 år.
• Sysselsättning: Oppositionsråd för Moderaternai Göteborg

• Namn: Torbjörn Tegnhammar
• Ålder: 36 år.
• Sysselsättning: Oppositionsråd för Moderaterna i Malmö

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset