På svenskägda restauranger och barer med svensk inredning och mat tar männen med sig kvinnor de betalar för sex, skriver Nasra Ali.
På svenskägda restauranger och barer med svensk inredning och mat tar männen med sig kvinnor de betalar för sex, skriver Nasra Ali.

Dagens liberala syn på sexköp gör att nästan var tionde man i Sverige använder sitt ekonomiska övertag till att utnyttja kvinnor och barn, skriver Nasra Ali.

Detta är en debattartikel. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

Den senaste tiden har rapporten, ”Welcome to Sin City – svenska mäns sexturism” om sexköp i Thailand av Joakim Medin diskuteras. Rapporten visar hur svenska män systematiskt köper sex i andra länder. Den sätter fokus på sexköpare och deras värderingar och sammanfattar det journalisten fått berättat för sig när han uppgett sig för att vara en ung, nyfiken kille i Thailand. Många blev chockade av rapporten men desto fler blev inte förvånade över dessa mäns beteende.

LÄS MER: Debatt: Jämställdhet är inte en åsiktsfråga – det är en kunskapsfråga

På svenskägda restauranger och barer med svensk inredning och mat tar männen med sig kvinnor som de betalar för sex. Där berättar de öppenhjärtigt om att detta sker och påstår ha dragit på sig denna vana till följd av en utveckling som går åt fel håll. Kvinnor i Sverige har över tid gått ifrån den könsstereotypa roll de innehaft i yrkeslivet såväl som i hemmet. Detta gör det svårare för männen att ha en relation då de förväntar sig det maktövertag de nu för tiden tvingas betala för. I intervjuer framgår det att flera av dessa svenska män har en kvinnosyn som både är rasistisk och kvinnoförnedrande och inte sällan bekräftas detta genom kommentarer om mångkulturellt kaos och islamisering.

I intervjuer framgår det att flera av dessa svenska män har en kvinnosyn som både är rasistisk och kvinnoförnedrande.

Problemen med människohandel och sexköp är många men ur ett juridiskt perspektiv är det faktum att de inte är knutna till nationsgränser ett väldigt stort hinder. I dag fredar många svenska män kvinnor i Sverige men släpper den moraliska kompassen när det befinner sig i andra länder. Det här är en fråga om mäns beteende där de använder sin ekonomiska makt och utnyttjande av kvinnor i lägre maktpositioner samt i socioekonomisk utsatthet.

I snart 20 år har det varit förbjudet att köpa sex i Sverige och i ett försök att stoppa sexköp även i andra länder ville regeringen lägga fram ett förslag som gör det straffbart för svenska medborgare att köpa sex utomlands. Emellertid fick inte regering stöd av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Argumenten har varit att man inte ska beblanda sig i andra länders lagstiftning eller att en sådan lagstiftning skulle kräva resurser men också att det skulle vara svårt att utreda och bevisa sexköp.

LÄS MER: Debatt: Vi måste börja prata om psykisk ohälsa nu

Argumenten för en lagstiftning som förbjuder sexköp utomlands är emellertid fler. I Norge är det förbjudet med sexköp utomlands just i syfte att förändra attityder och normer. Dagens liberala syn på sexköp gör att nästan var tionde man i Sverige använder just detta ekonomiska övertag till att utnyttja kvinnor och barn. Många av dem gör det helt öppet utanför Sveriges gränser, lagligt och utan repressalier. Rapporten visar också hur turismen bidrar till normaliseringen av prostitutionsindustrin och av sexköp. Med lagstiftning skulle denna normalisering stoppas utomlands likt vad den har gjort här hemma i Sverige.

Rapporten visar också hur turismen bidrar till normaliseringen av prostitutionsindustrin och av sexköp

Åtgärder behöver vidtas men att lägga ansvaret på individnivå och inte resa till Thailand är inte rätt väg att gå; konsumentmakt är det som i dag gör att västerländska män kan köpa sex. Vi behöver juridiska åtgärder för att stoppa dessa mäns beteende och utnyttjande av kvinnor. Om lagstiftning kan göra det möjligt för dessa män att inse det moraliska felet i att utnyttja barn och kvinnor så behöver en sådan lagstiftning komma tillrätta nu. Vi kan inte göra skillnad på kvinnor och barn beroende på vilket land de kommer ifrån eller bor i. Löp linan ut; skydda alla. Förbjud sexköp utomlands nu.

Nasra Ali, förbundsordförande för Socialdemokratiska studenter

Om debattören:

Nasra Ali är förbundsordförande för Socialdemokratiska studentförbundet, ett sidoförbund till Socialdemokraterna som främst organiserar studenter på universitet och högskolor runt om i Sverige.

Så här gör du för att debattera i Metro:

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset