Kvinnoprästmotstånd är fortsatt en faktor. I vissa församlingar märks det knappt alls, men i en del församlingar är det ett stort problem, skriver Karin Öhagen, präst i Svenska kyrkan.
Kvinnoprästmotstånd är fortsatt en faktor. I vissa församlingar märks det knappt alls, men i en del församlingar är det ett stort problem, skriver Karin Öhagen, präst i Svenska kyrkan.

Prästvigda kvinnor toppar listan över långtidssjukrivningar kopplade till psykosocial ohälsa i Sverige. Kvinnoprästmotstånd är fortsatt en faktor. I vissa församlingar märks det knappt alls, men i en del församlingar är det ett stort problem, skriver prästen Karin Öhagen.

Detta är en debattartikel. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

Den 27 september 1958 togs beslutet att viga kvinnor till präster i Svenska kyrkan, och jag är stolt över att få tjäna som präst i just den kyrkan. Det var en lång kamp som flera generationer förde för att både kvinnor och män, och nu också ickebinära, skulle få vigas till och verka som präster. Men vad har hänt med jämställdheten i Svenska kyrkan på 60 år?

Många som brutit tystnaden upplevde att de inte fått den hjälp de önskat när de sökt hjälp i församlingen där övergreppet ägt rum.

I Svenska kyrkan är 46 procent av prästerna kvinnor och av kyrkoherdarna (chef i församling) är 36,1 procent kvinnor. Fem av 14 biskopar är kvinnor, och sedan 2014 har vi för första gången en kvinna som ärkebiskop. Kampen för en kyrka som för Guds och människors skull inte gör skillnad på människor måste fortsätta.

Jag är särskilt stolt över att Svenska kyrkan verkar för en mer jämställd värld utifrån vår tro, teologi och människosyn. Svenska kyrkans internationella arbete har i år en julkampanj med tema En flicka är född- Rätten till en framtid. Svenska kyrkans internationella arbete stödjer projekt över hela världen för att stärka flickors rätt till god hälsa, värdighet och makt över sitt eget liv – rätten till sina mänskliga rättigheter. Ett exempel av många på Svenska kyrkans kamp för mänskliga rättigheter.

I kyrkans 2000-åriga historia har kyrkan både bidragit till att upplösa och vidmakthålla förtryckande strukturer och samhällssystem. Argument för bägge sidorna har hämtats ur bibelcitat och tron på vem Gud är och hur Gud önskar att kyrkan ska vara. Bibeltexterna måste alltid läsas utifrån sammanhanget de skrevs i och utifrån evangeliernas berättelser om hur Jesus mötte människor.

LÄS MER: Debatt: Dags för en ny lag om föräldraförsäkring

Kristen tro lockade många trälar när Sverige kristnades kring 1000-talet för att kristendomen erbjöd en tro och en människosyn som gav alla människor ett värde. När många svenskar valde att emigrera till Nordamerika var dock inte bara svälten orsak, utan också en förtryckande statskyrka.

Kampen för en jämnare maktfördelning är inte över, något som synliggjordes under #metoo. Under hashtagen #vardeljus vittnade många, en majoritet anonymt, hur de har utsatts för kränkande särbehandling och övergrepp i Svenska kyrkan. Många som brutit tystnaden upplevde att de inte fått den hjälp de önskat när de sökt hjälp i församlingen där övergreppet ägt rum. Prästvigda kvinnor toppar listan över långtidssjukrivningar kopplade till psykosocial ohälsa i Sverige. Kvinnoprästmotstånd är fortsatt en faktor. I vissa församlingar märks det knappt alls, men i en del församlingar är det ett stort problem.

Många bibelord ger mig kraft och hopp i den fortsatta kampen. Ett av dem är hämtade från Daniels bok 10:19; ”Var inte rädd, du högt älskade, sade han, allt skall gå väl. Var stark, var stark! När han talade med mig blev jag frimodigare och sade: Tala, herre, nu har du styrkt mig.”

Avslutningsvis vill jag uppmana alla sex miljoner medlemmar att göra skillnad för en jämställd kyrka. Verka för att makten är jämnt fördelad i just din församling, din skola eller arbetsplats. Gör inte skillnad på människor, för Guds skull.

Karin Öhagen, präst

Om skribenten

Sysselsättning: Präst i Svenska kyrkan.
Prästvigd: 2007.
Ålder: 38 år.

Kommentera denna artikel

Vad tycker du? Här har du möjlighet att kommentera denna artikel. Vi på Metro vill ha en öppen dialog där de som deltar respekterar varandras åsikter. Alltså förväntar vi oss att du håller en schysst ton. Du kan framföra dina åsikter på ett civiliserat sätt även om du inte håller med om andras. Vi tror på dig!

Här kan du läsa hela vår kommentarspolicy.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset