Lärarens främsta kompetens och uppdrag är undervisning – det måste vara utgångspunkten för hur allt arbete i skolan organiseras, skriver dagens debattör.
Lärarens främsta kompetens och uppdrag är undervisning – det måste vara utgångspunkten för hur allt arbete i skolan organiseras, skriver dagens debattör.

Vi är beredda att ta vårt ansvar, men det kommer att kräva att ni som politiker ger oss förutsättningar att lyckas, skriver Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Detta är en debattartikel. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

I dag firar Skolans dag tioårsjubileum och Lärarnas Riksförbund uppmärksammar de skolfrågor som politikerna genast måste ta itu med. Politiken spelar en avgörande roll för svensk skola. Vi lärare arbetar för att den svenska skolan ska bli en av världens bästa – för elever, för lärare och för samhället. Vi är beredda att ta vårt ansvar, men det kommer att kräva att ni som politiker ger oss förutsättningar att lyckas.

Vi arbetar för en skola där elever känner sig trygga och säkra, där de visar respekt och tar ansvar och där kunskaperna står i centrum. Andra mål i skolan är viktiga, men det är med kunskaper som ett demokratiskt samhälle byggs och hålls levande. Den insikten måste prägla undervisningen i alla skolformer – och lärarutbildningen.

Alla elever ska mötas av höga förväntningar och utmanas att nå randen av sin förmåga, oavsett var de kommer ifrån och oavsett var de bor. De ska få relevant studie- och yrkesvägledning och alltid utbildas av kunniga och legitimerade lärare som har tid till för- och efterarbete av undervisningen och för att hinna se varje elevs behov.

För att gynna eleverna behöver läraryrket stärkas och renodlas. Lärarens främsta kompetens och uppdrag är undervisning – det måste vara utgångspunkten för hur allt arbete i skolan organiseras.

Därför måste ni politiker:
• Se till att alla elever alltid undervisas av behöriga och legitimerade lärare.
• Läraren ska avgöra hur målen ska nås – ingen annan.
• Låt lärare få ägna sig åt varje elevs kunskapsutveckling. Personal med andra kompetenser som lärarassistenter kan komplettera och avlasta med tillsyn och administrativt arbete.
• Ge lärare tillräcklig tid för planering – det är avgörande för undervisningens kvalitet och för elevernas resultat och ger i slutänden mer tid för varje elev. Se till att kraven på dokumentation är enhetliga för alla skolor så att administrationen minimeras.

Vi lärare och studie- och yrkesvägledare vet vad som behöver förändras. Nu måste politikerna skapa de förutsättningar som krävs.

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund

Om debattören

Namn: Åsa Fahlén.
Ålder: 50 år.
Sysselsättning: Ordförande Lärarnas Riksförbund.
Ort: Göteborg.
Om Lärarnas riksförbund: L
ärarnas Riksförbund (LR) är ett svenskt fackförbund för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare samt för studerande i lärar- eller studie- och yrkesvägledareutbildning. Förbundet har cirka 90 000 medlemmar.

Så gör du för att debattera i Metro

 

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset