Gynna flygbolag som har bränsleeffektiv flotta i stället för att nobba flyget så kan flyget bli klimatsmart, menar Rune Westergård.
Gynna flygbolag som har bränsleeffektiv flotta i stället för att nobba flyget så kan flyget bli klimatsmart, menar Rune Westergård.

Ingen frågar sig om minskat flygande faktiskt har den tänkta effekten. Är det överhuvudtaget rätt åtgärd för ett bättre klimat? Tänk om det är tvärtom, skriver Rune Westergård.

Rapporter om flygets utsläpp av växthusgaser och smältande isberg har på senare tid gett många resenärer dåligt samvete. Vissa menar att flygandet borde minska, inte minst regeringspartierna som vill införa flygskatt i Sverige.

Men ingen frågar sig om minskat flygande faktiskt har den tänkta effekten. Är det överhuvudtaget rätt åtgärd för ett bättre klimat? Tänk om det är tvärtom.

För det är ju själva utsläppen från flygplansmotorerna, det vill säga tekniken, som är problemet, inte flygresandet i sig. Sett ur det perspektivet är det ett teknikskifte som måste till, och mycket sådant är redan är på gång.

LÄS MER: Experten: Så äter du klimatsmart

Växhusgasutsläppen har minskat med 80 procent sedan 1960-talet per passagerare och flygsträcka för en majoritet av flygplanen – en teknikutveckling som skett helt utan politiska styrmedel.

Flygbranschen i världen har också enats om långsiktiga kraftiga åtgärder för att reducera utsläppen, ett av målen är hälften mindre utsläpp år 2050 i faktiska tal jämfört med 2005 års nivå.

För att påskynda det här skall vi fortsätta flyga och inte sända motsatta signaler till branschen. Mer pengar till flygsektorn ökar takten på teknikutvecklingen. Motsatsen gäller också – minskat flygande nu betyder långsammare utveckling. Regelverk och politiska incitament som direkt gynnar flygplansteknik, logistik och rena drivmedel skulle också öka utvecklingstakten.

Och, det är bråttom. Enligt en EU studie från 2012 kommer medelklassen i världen att öka från knappt två miljarder till nästan fem miljarder mellan åren 2009 och 2030. En fullständig explosion av nya konsumenter! Då den stora globala flygrushen tar fart är det nödvändigt att tekniken hunnit utvecklas så långt som möjligt. Visserligen är flygets andel inte mer än fyra procent av mänsklighetens totala växthusgas utsläpp, men utan teknikevolution skulle det bli betydligt mer i framtiden.

LÄS MER: Flyget större klimatbov än befarat

Den förväntade årliga utsläppsminskningen genom en flygskatt i Sverige är cirka en procent. I relation hela världens flygutsläpp är det frågan om några tusendelar av en procent. Minskning saknar således praktisk betydelse för växthusgaserna i atmosfären, som inte känner nationella gränser. Frågan är då om man kan sprida livsstilen med minskat resande i världen för att den faktiskt skall få betydelse? Nej. Vi kan inte hindra globaliseringen och människors enorma reslust. Flygrushen kommer. Men teknologiförändringen däremot, är nå-got vi i de rika länderna kan- och borde påskynda.

Därför ska vi resa på, men kräva mer. Exempelvis gynna flygbolag som har bränsleeffektiv flotta eller kör på biobränsle, och om politikerna ordinerar klimatmedicin kräv att den riktas mot sjukdomens orsak, det vill säga tekniken, och inte mot resandet. Så kan flyget bli klimatsmart.

Fakta om debattören

Ålder: 64 år.
Gör: Ingenjör och författare till boken ”Ett jordklot räcker”.
Bakgrund: Grundare av internationella teknikkonsultbolaget Citec.

LÄS MER: Då bokar du billigaste flygresan

Kommentera denna artikel

Vad tycker du? Här har du möjlighet att kommentera denna artikel. Vi på Metro vill ha en öppen dialog där de som deltar respekterar varandras åsikter. Alltså förväntar vi oss att du håller en schysst ton. Du kan framföra dina åsikter på ett civiliserat sätt även om du inte håller med om andras. Vi tror på dig!

Här kan du läsa hela vår kommentarspolicy.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset