För mig är det beklagligt att man inte ser ambulansförarens roll och uppgift bakom ratten som betydelsefull för säker utryckning och transport, skriver Jörgen Lundälv, docent i trafikmedicin vid Umeå universitet.

Detta är en debattartikel. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

Det är hög tid att ambulansförare diskuterar etikfrågor som handlar om förmåga, kompetens och möjlighet att vara goda förebilder för kollegor men också för medtrafikanter.

Nollvisionen är förvisso en förlåtande vision när det handlar om mänskliga felhandlingar men luddig eller utebliven information om ambulansförares körkompetens vid rekrytering vid anställningar är inte okej. Kanske alla inte lämpar sig som ambulansförare? Kanske det är dags att införa hårdare kontroll som kan garantera ett system att behålla de mest lämpade kandidaterna för utryckningskörning inom ambulanssjukvården?

LÄS MER: Debatt: Att vara supporter gjorde att pappa fick fly cancern en stund

En ny studie visar att förarkompetens och krav på trafiksäkerhet inte synes vara så viktigt i platsannonser när arbetsgivare söker semestervikarierande ambulansförare till ambulanssjukvården. För mig är det beklagligt att man inte ser ambulansförarens roll och uppgift bakom ratten som betydelsefull för säker utryckning och transport.

Det är arbetsgivarnas, det vill säga de privata och offentliga ambulansarbetsgivarna som borde ha en skyldighet att deklarera vilka förarmässiga krav som ställs för en ambulansförare oavsett om det är en ambulanssjukvårdare, ambulanssjuksköterska eller en sjuksköterska som sitter bakom ratten. Det kan inte vara känsligt att tala om ambulansförarens roll och status i trafiken.

LÄS MER: Debatt: Färdtjänsten – ett lotteri med tryggheten som insats

Den etiska frågan består av det faktum att det borde ställas krav på en ambulansförare som utryckningsförare i vägtrafiken. Vem som helst kan inte ikläda sig rollen som ambulansförare utan att ha de krav som ställs. I dag finns inget lagkrav på utryckningsförare i Sverige. Det är beklagligt, ur flera perspektiv. Men en ambulansförare får aldrig lov att chansa vid körning.

Oavsett om det är långa arbetspass eller att man har en förarutbildning som är skral. Det måste ställas högt ställda krav vid rekrytering men också vid vidareutbildning av ambulansförare för att upprätthålla en godtagbar standard och kvalitet. Vårdandet av akut sjuka patienter har ingen som helst betydelse om vårdarbetet spolieras av en trött, outbildad eller oengagerad ambulansförare som kanske inte borde köra ambulans överhuvudtaget.

Jörgen Lundälv, docent i trafikmedicin, Umeå universitet och docent i socialt arbete, Göteborgs universitet

LÄS MER: När media fokuserar på politikerskandaler missas andra viktiga frågor

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset
Mer om trafik Ambulans