"Den bästa lösningen är att inrätta medicinska centrum för opiatmedicin. Erfarna och professionella vårdgivare med kunskap om rätt väg till effektiv smärtlindring bör finnas tillgängliga som ett 'second opinion' för övrig vårdpersonal", skriver läkaren Stefan Holmström och juristen Ulf Linde.
"Den bästa lösningen är att inrätta medicinska centrum för opiatmedicin. Erfarna och professionella vårdgivare med kunskap om rätt väg till effektiv smärtlindring bör finnas tillgängliga som ett 'second opinion' för övrig vårdpersonal", skriver läkaren Stefan Holmström och juristen Ulf Linde.

För många patienter är fungerande smärtmedicin nyckeln till ett meningsfullt liv. Den som inte kan gå upp från sängen till följd av svår smärta behöver tillgång till medicin som lindrar, skriver läkaren Stefan Holmström och juristen Ulf Linde.

Detta är en debattartikel. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

Alla kan plötsligt drabbas av svår smärta: Det kan bero på allt ifrån olyckshändelse till en sjukdom som bryter ut. Den moderna sjukvården kan i dag erbjuda en mängd kraftfulla smärtmediciner som ger lindring och i bästa fall leder till ett snabbt tillfrisknande.

För många patienter är fungerande smärtmedicin nyckeln till ett meningsfullt liv. Den som inte kan gå upp från sängen till följd av svår smärta behöver tillgång till medicin som lindrar.

LÄS MER: Hossein, 24, blev beroende av medicin – dog i väntan på avvänjning

Ett apotek har informerat IVO (Inspektionen för vård och omsorg) om att det förekommer regelbundna recept till samma patient av opiatmedicin: En av de starkaste smärtlindrande mediciner som existerar.

Det är bra att apotek är observanta och reagerar vid misstanke om överförskrivning. Det är dock mindre bra att samma apotek inte reagerat över att patienten med korta intervaller fått höga doser av fyra väldigt starka opiatmediciner, bland annat Palladon som brukar kallas ”sjukhusens heroin”. Detta medför ett dygnsintag som är mångdubbelt en dödlig morfindos för en icke tillvand människa.

LÄS MER: Läkare skrev ut för mycket medicin

Det starka tabu som ofta styr dialog om opiatbaserad medicin kan vara en förklaring. För en smärtpatient med ett så högt dygnsintag av morfin uppstår stark ofrånkomlig abstinens om medicin plötsligt upphör. Ett sådant tillstånd är svårt (så gott som omöjligt) att klara av på egen hand, med följd att smärtpatienter riskerar att vända sig till illegal marknad.

Ingen kommer på tanken att vägra till exempel diabetiker medicin. För smärtpatienter tycks det vara fritt fram för experiment som medför ett stort mänskligt lidande.

Den smärtpatient som blivit inställd på opiatbaserad medicin har givetvis rätt till samma omtanke som alla övriga patientgrupper. Patienten behöver liksom andra personer med förändring av medicin tillgång till alternativ medicin och framför allt till förstående vårdpersonal.

Den bästa lösningen är att inrätta medicinska centrum för opiatmedicin. Erfarna och professionella vårdgivare med kunskap om rätt väg till effektiv smärtlindring bör finnas tillgängliga som ett ”second opinion” för övrig vårdpersonal.

Ett inrättande av sådana centrum kan ta bort mycket av det tabu som i dag gäller för opiatmediciner. Framför allt gynnas en stor patientgrupp av samlade resurser: Smärtpatienter har lika stor rätt som övriga patienter till god sjukvård.

Stefan Holmström, Leg. läkare
Ulf Linde, Jurist

Om debattörerna

Stefan Holmström
Bor: Stockholm
Sysselsättning: Legitimerad läkare och ständigt i vården sedan 30 år tillbaka. Stefan arbetar i dag som skolläkare och är särskilt intresserad och insatt i vård av (vuxna) patienter som är i behov av kvalificerad smärtlindring.

Ulf Linde
Bor: Stockholm
Sysselsättning: Jurist och företagsledare med inriktning spel- och lotterier.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset