Mjölkföretagen vill ha begränsad tillgång till frigående bete – därför är lagstiftningen oerhört viktig, skriver Djurens rätt.

Detta är en debattartikel. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

Våren närmar sig och med den de välbesökta så kallade kosläppen. Tusentals personer åker ut på landet för att se tidigare instängda kor nu glatt springa ut och göra krumsprång i hagen. Det är inte konstigt att kosläppen lockar. Vem vill inte se glada djur utomhus? Någon kanske frågar sig varför korna egentligen ser så glada ut och springer och hoppar när de får komma ut på betet. Svaret är för att de äntligen kan, efter månader inomhus. Bristen på rörelse i stallarna leder till frustration. När de kommer ut får de utlopp för sitt stora behov av rörelse.

LÄS MER: Debatt: Politiker behöver ta de obekväma klimatbesluten

För mjölkföretagen, som exempelvis Arla, är kosläppen en fantastisk möjlighet till marknadsföring. Men att Arla samtidigt gör vad de kan för att kornas rätt till utevistelse med bete ska försvagas talas det inte lika högt om. I tidskriften Husdjur uttrycker Arla Sveriges vd att det är dags att se över beteslagstiftningen. Betesföreskrifterna ändrades så sent som 2016, då de förenklades och gjordes mer flexibla. Arlas vd menar å ena sidan att Arlas vilja är att korna ska få beta. Å andra sidan att verkligheten är väldigt annorlunda nu än när beteslagstiftningen kom till, eftersom majoriteten av korna i mjölkindustrin idag hålls i lösdrift och inte uppbundna. Även LRF och Växa Sverige är exempel på andra aktörer som verkar för en ur djurens perspektiv försämrad beteslagstiftning, en lagstiftning som är anpassad till allt större ”mjölkföretag”.

Kor som hålls inomhus på hårda, ofta halkiga, betonggolv kan inte röra sig som de kan ute på betesmark.

Arla säger alltså, liksom LRF och Växa Sverige, att kor som hålls i lösdriftssystem inte skulle ha samma behov av att komma ut på bete, som den fjärdedel av korna i Sverige som fortfarande hålls uppbundna. Det stämmer inte. Kor som hålls inomhus på hårda, ofta halkiga, betonggolv kan inte röra sig som de kan ute på betesmark. Att beta gräs, som är ett mycket viktigt behov hos nötdjur, går såklart inte heller inomhus, oavsett om de går i lösdrift eller hålls uppbundna. Betesgång betyder att djuren får rörelsefrihet, frisk luft, mjukt underlag, möjlighet att fritt umgås med och dra sig undan från varandra och inte minst att få äta färskt gräs.

LÄS MER: Debatt: Djurrättsorganisationernas bild av oss kycklingbönder är orättvis

Vi har en djurskyddslagstiftning som slår fast att djur ska hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att deras välfärd främjas och så att de kan utföra beteenden som de är starkt motiverade för och som är viktiga för deras välbefinnande (naturligt beteende). Utevistelse med tillgång till bete är grundläggande för kornas möjlighet till naturligt beteende. Med tanke på de starka krafter som finns för begränsad tillgång till bete för korna är lagstiftning oerhört viktigt.

Utevistelse med tillgång till bete är grundläggande för kornas möjlighet till naturligt beteende.

Glada kor på bete vill vi gärna se. Men att göra betessläppen till jippon och slå sig för bröstet med den svenska djurskyddslagen och kornas möjlighet att beta, samtidigt som stora delar av branschen driver på för en försämrad lagstiftning på betesområdet, rimmar illa.

Linda Björklund, etolog och ansvarig för frågor om djuren i livsmedelsindustrin, Djurens Rätt

Om skribenten

Namn: Linda Björklund.
Ålder: 38 år.
Ort: Hedemora.
Sysselsättning: Etolog och ansvarig för frågor om djuren i livsmedelsindustrin, Djurens Rätt.

Djurens rätt är Sveriges största djurrätts- och djurskyddsorganisation. De är partipolitiskt obundna.

Så gör du för att debattera i Metro

Kommentera denna artikel

Vad tycker du? Här har du möjlighet att kommentera denna artikel. Vi på Metro vill ha en öppen dialog där de som deltar respekterar varandras åsikter. Alltså förväntar vi oss att du håller en schysst ton. Du kan framföra dina åsikter på ett civiliserat sätt även om du inte håller med om andras. Vi tror på dig!

Här kan du läsa hela vår kommentarspolicy.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset