För att vända utvecklingen inom sjukvården behövs mer resurser, skriver Ebba Busch Thor (KD).
För att vända utvecklingen inom sjukvården behövs mer resurser, skriver Ebba Busch Thor (KD).

Vi behöver avskaffa landstingens huvudansvar för sjukhusvården och låta staten ta över. Det skulle göra att alla i hela landet kan få kvalificerad vård i tid och att överlevnadschansen i en svår sjukdom inte längre ska hänga på var man bor, skriver Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor.

Detta är en debatt. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

Under de tre år Stefan Löfven varit statsminister så har vården successivt försämrats. Vårdköerna har närmare fördubblats från cirka 37 000 personer år 2014 till dagens cirka 63 000 personer som väntat för länge på ett första specialistbesök. Det är som om i princip hela Kalmar kommun skulle stå i kö och vänta på vård.

När en kristdemokrat var socialminister så fick 84 procent* operation i tid. Nu är vi nere under 72 procent** och siffran har fallit för varje år som socialdemokraterna styrt. Och överbeläggningarna är nu så stora att närmare var 20:e patient*** vårdas exempelvis i en korridor eller ett fikarum, i stället för en vårdplats som uppfyller kraven på fysisk utformning, utrustning och bemanning som säkerställer patientsäkerhet och arbetsmiljö. Det pågår ett välfärdssvek i dagens Sverige.

LÄS MER: KD vill se miljardsatsning på vårdplatser

Många känner igen delar av krisen inom sjukvården. Man har upplevt bristerna på akutmottagningar, inom förlossningsvården eller när man vänt sig till barn- och ungdomspsykiatrin.

De som arbetar inom sjukvården är hjältar. Det är de som varje dag gör sitt yttersta för att ge en god vård och omsorg. Men förutsättningar måste bli bättre. Problemen är inte är isolerade till ett enskilt område. Under det rödgröna styret har försämringarna skett inom område efter område.

Denna vårdkris har inte uppkommit genom en slump utan är resultat av att socialdemokraterna vid regeringsskiftet avskaffade den viktiga vårdreformen kömiljarden och stoppade det strukturella förändringsarbete som Alliansen påbörjat.

Landstingen var en bra struktur när de infördes för 150 år sedan. Men de passar inte dagens mer avancerade sjukvård. I dag brister ansvarsfördelningen mellan stat, landsting och kommun vilket drabbar patienterna och leder till slöseri. Vi behöver avskaffa landstingens huvudansvar för sjukhusvården och låta staten ta över. Det skulle göra att alla i hela landet kan få kvalificerad vård i tid och att överlevnadschansen i en svår sjukdom inte längre ska hänga på var man bor.

LÄS MER: Agnes Arpi: Fortbildningsbristen inom vården är farlig för patienterna

Ett exempel på problemen med ansvarsfördelningen är de äldre patienter som hamnar i en vårdkarusell när de skickas hem i förtid ifrån sjukhusen. Ansvaret faller på kommunerna som ofta saknar en plan för hur hemtjänsten ska bidra med stöd till rehabilitering. En process som leder till att de äldres hälsa försämras ytterligare och de ofta kommer tillbaka till in på sjukhusen

Ett annat exempel är hur de olika landstingen i stället för att samarbeta har köpt in operationsrobotar för mångmiljonbelopp. Resultatet är att det nu finns fler robotar än sjukvården egentligen behöver. Detta samtidigt som antalet operatörer som klarar socialstyrelsens rekommendationer är så få att till exempel bara 50 procent av de som utförde prostataoperationer med robotteknik hade rätt kompetens.

För att vända utvecklingen inom sjukvården behövs mer resurser. Därför har vi i vår skuggbudget avsatt 27,5 miljarder mer på vård och omsorg än regeringen. Men vi vill inte bara satsa mer pengar utan också smartare pengar och ställa krav på resultat. Därför föreslår vi reformer med syfte att ändra vårdens arbetssätt. Vi vill avlasta akutmottagningarna genom att satsa mer på primärvården. I dag ställs man ofta inför valet att stanna hemma över natten eller helgen med smärta och oro eller att åka in till akuten för att få vård. I stället vill vi stärka primärvården genom kvälls- och helgöppna vårdcentraler så att man kan få vård inom ett dygn. Vi vill även skapa fler vårdplatser på sjukhusen genom att landsting som har mindre än 90 procents beläggning på sina sjukhus får extra ekonomiska resurser.

Detta är mitt och kristdemokraternas nyårslöfte till väljarna: Om vi får ansvaret för svensk sjukvård så kommer vi kapa vårdköerna och återupprätta välfärdslöftet.

Ebba Busch Thor, partiledare Kristdemokraterna

* Uträknat genomsnitt utifrån månaderna jan-oktober 2014.
** Uträknat genomsnitt utifrån månaderna jan-oktober 2017.
*** Uträknat genomsnitt utifrån månaderna jan-oktober 2017 (4,45 procent).

LÄS MER: Här är robotarna som ska ta över vården

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset