"Det är en ekvation som sällan går ihop", skriver Jakob Ratz Endler som är narkosläkare.
"Det är en ekvation som sällan går ihop", skriver Jakob Ratz Endler som är narkosläkare.

Majoriteten av anmälningar i vården har med informationsutbyte och bemötande att göra, skriver narkosläkaren Jakob Ratz Endler.

Detta är en debattartikel. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

Patienten har haft en av sitt livs värsta nätter. Sjukdomen är illa och boten, i alla fall den akuta, är inte mycket bättre. Han är utmattad efter nattens motgångar, ögonen är rödsprängda och han har nu slangar överallt. Dagpersonalen kommer, utvilade och otåliga för att bara få komma igång. Det är helg, så betydligt färre skall göra samma arbete som i vanliga fall görs av fler – på samma tid och med samma förväntade resultat. Det är en ekvation som sällan går ihop.

Majoriteten av anmälningar i vården har med informationsutbyte och bemötande att göra.

De fyra läkarna omringar britsen och börjar ställa frågor. Frågorna är privata, personliga och i vilket annat sammanhang som helst hade de varit oförskämda. Nu är de bara ohyfsade. Mannens svar är lite diffusa, osammanhängande och flocken nöjer sig inte: Hur mycket alkohol? Hur ofta? Dricker du dig berusad? De är inte irrelevanta i sammanhanget, men kommer oannonserade från främlingar som i grupp står i ring runt en matt person som dessutom ligger ner. Det är inte vackert och på en skolgård hade det kallats för mobbing. Det finns naturligtvis bättre och sämre doktorer och även de bättre doktorerna har sämre dagar.

Majoriteten av anmälningar i vården har med informationsutbyte och bemötande att göra. Och det skall inte förglömmas att det inte bara kunde ha varit värre, utan faktiskt har varit betydligt värre tidigare. Men det är långt ifrån bra. Samtal som det ovanstående är inte unika, de sker dagligen på många sjukhus. Vad som sägs spelar naturligtvis roll, men hur det sägs spelar sannolikt en ännu större roll.

LÄS MER: Debatt: Alla patienter ska ha en fast läkare

Som läkarkandidat följer man ständigt äldre doktorer. Det är inte bildligt talat utan man går fysiskt efter dem genom sjukhusets vindlande korridorer in på avdelningar och står bakom dem när de rondar patienterna.

Det innebär att ”ronda” patienter

”Att ronda är en mycket gammal tradition inom sjukhusvården. Under ronden träffar avdelningens läkare inneliggande patienter. Utifrån samtal med respektive patient initieras och planeras olika undersökningar, utredningar och behandlingar.” Källa: ISM

Ibland får man bevittna hemska samtal och tänker i sitt inte så stilla sinne ”så där kommer jag aldrig att bli”. Ibland bevittnar man ett lysande samtal och tänker i sitt fortsatt oroliga sinne ”det där kommer jag aldrig klara av”. Det finns ingen mall att gå efter, ingen karta att följa för att uppnå ett fint samtal.

Det finns naturligtvis saker som man inte bör göra, de flesta av dem så självklara att de inte bör nämnas. Själv tänker jag ofta på en av mina handledare, vi kan kalla honom för Kardiologen Kenneth, för han råkar vara kardiolog och heta Kenneth. Kenneth satte sig alltid ner då han rondade, ibland på sängkanten, ibland på en stol, men samtal genomfördes aldrig stående. Det var som att han tyckte att det var ociviliserat, inte bara oartigt, att tala ner till någon.

LÄS MER: Debatt: Inrätta centrum för opiatmedicin – för smärtpatienternas skull

Hur skulle patientsamtalen förändras om läkaren och patienten, fysiskt alltid var på samma nivå? Genom att sänka sig fysiskt kanske man höjer sig? Det skulle garanterat gå långsammare att ronda och många samtal skulle kanske inte bli av, men de samtal som ägde rum skulle sannolikt bli betydligt mer jämställda och värdefullare. Och jag tror egentligen inte att patienter eftersöker fler läkarsamtal – de längtar efter bättre samtal.

Jakob Ratz Endler
Narkosläkare, Stockholm

Om debattören:

Namn: Jakob Ratz Endler
Yrke: Narkosläkare.
Ort: Arbetar för närvarande i Kapstaden.

Så här gör du för att debattera i Metro:

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset
Mer om läkare vård