"Vid årsskiftet väntas tv-avgiften försvinna och kostnaden i stället tas ut via skattsedeln", skriver Com Hems kommunikationsdirektör Petra von Rohr som gärna ser att bredbandet blir en del av försörjningsstödet i stället.
"Vid årsskiftet väntas tv-avgiften försvinna och kostnaden i stället tas ut via skattsedeln", skriver Com Hems kommunikationsdirektör Petra von Rohr som gärna ser att bredbandet blir en del av försörjningsstödet i stället.

Utan tillgång till internet är det i stort sett omöjligt för den som står utanför arbetsmarknaden att få ett jobb. Därför borde bredband ingå i försörjningsstödet, skriver Petra von Rohr på Com Hem.

Detta är en debattartikel. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

En stor del av all service och tjänster sköts idag via internet och utvecklingen går fort. Tillgången till fungerande bredband är en förutsättning för att kunna söka jobb, klara skolan och ta del av grundläggande samhällstjänster. Trots detta ingår inte bredband i riksnormen som styr försörjningsstödet. Att ändra på det borde vara en prioritet för alla politiska partier.

Regeringens långsiktiga mål är att i princip samtliga Sveriges hushåll och företag ska ha tillgång till snabbt bredband år 2025. Utbyggnaden av bredband sker i snabb takt, och regeringens mål är inom räckhåll. Detta är däremot inte samma sak som att alla individer har tillgång till internet. Så många som en miljon svenskar lever i digitalt utanförskap enligt beräkningar gjorda av Svenska Stadsnätsföreningen 2016.

Vi ser det som ett helt naturligt steg och ett bra tillfälle att i samband med denna förändring införa bredband i riksnormen.

Ett sätt att motverka det digitala utanförskapet är att införa bredband i riksnormen för försörjningsstöd. Riksnormen styr hur mycket kommunerna ska betala ut i försörjningsstöd till invånare som inte klarar sin ekonomiska försörjning på annat sätt. Vad som ingår i riksnormen regleras i socialtjänstlagen och beslutas därmed av riksdagen. I nuläget ingår förutom mat och kläder bland annat telefon, tv-avgift och dagstidning. Med andra ord behöver kommunerna inte räkna in kostnaden för bredband när de beviljar försörjningsstöd.

Frågan har också prövats av Högsta förvaltningsdomstolen som i en dom från 2017 konstaterat att internet inte finns med bland de kostnadsposter som kan ersättas inom ramen för försörjningsstödet.

Utan tillgång till internet är det i stort sett omöjligt för den som står utanför arbetsmarknaden att få ett jobb. Så gott som all annonsering sker digitalt, liksom ansökningarna. Även kontakter med myndigheter sker allt oftare digitalt, liksom många vårdärenden. För många personer med funktionsnedsättning är internet många gånger ett oumbärligt hjälpmedel för att klara vardagen.

LÄS MER: Debatt: Så ser vi till att internet inte blir en dynghög

För att klara skola och studier är bredband en förutsättning, och digital kommunikation är idag så självklart att regeringen har valt att införa programmering på schemat redan i grundskolan. Den som saknar uppkoppling blir per automatik utestängd från stora delar av det offentliga samtalet och ett demokratiskt deltagande.

Den digitala utvecklingen sker med hög hastighet, i samma land som lagstiftningen för vilka faktorer som folk ska ha rätt till stöd för inte har uppdaterats på årtionden. Vi anser att den regering som förhoppningsvis snart tillträder ska modernisera socialtjänstlagen och göra den mer anpassad hur vi i dag kommunicerar med varandra i samhället.

Vid årsskiftet väntas tv-avgiften försvinna och kostnaden i stället tas ut via skattsedeln. Därmed tas denna post bort från riksnormen. Vi ser det som ett helt naturligt steg och ett bra tillfälle att i samband med denna förändring införa bredband i riksnormen. Bara så kan vi nå regeringens mål – och det vi stolt arbetar för varje dag – att öka den digitala livskvaliteten för alla i Sverige.

Petra von Rohr, Kommunikationsdirektör på Com Hem

Så här gör du för att debattera i Metro

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset