Emil Källström, ekonomiskpolitisk talesperson för Centerpartiet, sågar statsminister Stefan Löfvens tre viktigaste jobbreformer.

Stefan Löfven och hans socialdemokrater har redan aviserat tunga skattehöjningar på företagande och jobb i sin vårmotion. Det kommer, tveklöst, vara negativt för jobben. Bara justeringarna i a-kassan förväntas göra att 27 000 färre arbetar.

Kombinerat med kapat rot-avdrag, försämrat rut-avdrag och höjda arbetsgivaravgifter riskerar arbetslösheten öka rejält framöver. Expertisen – allt från Finanspolitiska rådet till professorer som Lars Calmfors – konstaterar att målet om ”EU:s lägsta arbetslöshet år 2020” är väldigt avlägset. Löfven har avfärdat experterna som ”förståsigpåare” och framhärdar att det är han som vet bäst.

Tittar man på den politik som ska segla Sverige till den lägsta arbetslösheten så ser man ganska snart att Löfvens flaggskepp redan innan sjösättning riskerar att kapsejsa. Socialdemokraternas reformer är i själva verket nya versioner av gamla fiaskon.

90-dagarsgarantin: Här har man plankat den gamla 100-dagarsgarantin som infördes under sent 90-tal och som inte alls fungerade, sågades stenhårt av experterna och sen gick i graven.

Sedan dess har nya och svårare utmaningar adderats till svensk arbetsmarknad och reformen lär inte bli bättre än tidigare bara för att man hittat på ett nytt namn.

Traineejobb: Till att börja med: tillfälliga statliga praktikplatser är inte riktiga jobb. Det grundläggande problemet är att Sveriges kommuner och landsting, SKL, betraktar traineejobben som ”pengar i sjön”. Det finns helt enkelt ett högst begränsat intresse från arbetsplatserna att ta emot dessa traineejobbare.

Dessutom har siffran för antal platser reviderats från 32 000 till knappt 10 000. Det är dock oklart om det överhuvudtaget blir något, eftersom regeringens utformning med 100 procent subventionerade arbeten med största sannolikhet strider mot EU:s konkurrensregler.

Upphandlingsjobb: Socialdemokraterna vill att företag som vinner offentliga upphandlingar ska tvingas anställa långtidsarbetslösa. Stefan Löfven gick så långt att han hävdade att det skulle ”skapa” 10 000 jobb. Mer troligt är att det driver upp kostnaderna vid upphandlingar och att notan hamnar på skattebetalarna. Risken är att det ytterligare försvårar för Sveriges jobbskapande småföretag att vinna upphandlingar.

I S-styrda Göteborg pågår enligt Dagens Industri ett liknande projekt, som i dagsläget resulterat i högst blygsamma 50 anställningar. I stället för att förklä gamla dåliga reformer i högtravande ord så finns det en annan väg framåt. Genom att lyssna på Sveriges småföretagare – som skapar fyra av fem nya jobb i näringslivet – kommer man till helt andra slutsatser om vad som skapar jobb.

Det har Centerpartiet gjort och därför vill vi satsa på att sänka kostnader och förenkla reglerna för den som ska anställa, öppna upp för optionsprogram och satsa på bättre matchning och nya lärlingsjobb. Så maximerar vi den svenska jobbskaparpotentialen.

Emil Källström, ekonomiskpolitisk talesperson i Centerpartiet

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset