Deltagarna i FUB:s demokratiläger. På bilden från vänster: Camilla Berg Wolsink, Sofie Ingvarsson, Lisa Palm, Ledamot Kommunfullmäktige Stockholm (Fi), Per Lodenius, Riksdagsledamot (C), Fredrik Hansing, Rasmus Lannefors, Malin Andersson, Elof Hansjons, Kommunalråd Södertälje (S), Jonatan Svensson Glad (Representant för Liberalernas ungdomsförbund), Victoria Valverde, Alice Lundh, Iris Ekholm, Elin Vesterlund, Annika Bodin, Elvira Ottosson, Karin Ahlander, Klara Luning, Mariana Duarte (Ledamot Mp Kommunfullmäktige Stockholm), Axel Tapper, Fredrik Sone.
Deltagarna i FUB:s demokratiläger. På bilden från vänster: Camilla Berg Wolsink, Sofie Ingvarsson, Lisa Palm, Ledamot Kommunfullmäktige Stockholm (Fi), Per Lodenius, Riksdagsledamot (C), Fredrik Hansing, Rasmus Lannefors, Malin Andersson, Elof Hansjons, Kommunalråd Södertälje (S), Jonatan Svensson Glad (Representant för Liberalernas ungdomsförbund), Victoria Valverde, Alice Lundh, Iris Ekholm, Elin Vesterlund, Annika Bodin, Elvira Ottosson, Karin Ahlander, Klara Luning, Mariana Duarte (Ledamot Mp Kommunfullmäktige Stockholm), Axel Tapper, Fredrik Sone.

Vi tvingas så många gånger stå vid sidan om. Vi känner att de viktiga samtalen med oss aldrig blir av – de som handlar om demokrati, mänskliga rättigheter och vikten av att rösta, skriver dagens debattörer.

Detta är en debattartikel. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

Om fyra dagar är det val i Sverige och miljontals människor ska rösta om hur landet ska styras under de kommande fyra åren. Hur det går i valet kommer att påverka var och en på olika sätt, men för vissa av oss påverkas vardagen i alldeles särskild hög grad. Trots detta har det politiska rummet varit en avstängd plats för vi som berörs mest av politiska beslut.

Vi som är unga med intellektuell funktionsnedsättning (IF) tvingas så många gånger stå vid sidan om, inte bara för att vi är unga, utan mest för att vi har vår funktionsnedsättning. Vi känner att de viktiga samtalen med oss aldrig blir av – de som handlar om demokrati, mänskliga rättigheter och vikten av att rösta. Så vi gjorde något åt saken.

Tillsammans med Riksförbundet FUB ordnade vi nyligen Sveriges första demokratiläger för ungdomar med IF – mitt uppe i valrörelsen. För några av oss var själva ordet ”valrörelse” helt nytt – men inte nu längre. På lägret fick vi chansen att prata om våra hjärtefrågor (ja, man kan ha hjärtefrågor och IF) tillsammans med politiker från olika partier, från både riksdagen och kommunen. Vi berättade för dem hur mycket vi bryr oss om mobbning, om miljön, om integration, om ekonomi och sist men inte minst, om hur viktigt LSS är för oss.

LÄS MER: Debatt: Här är de viktigaste skolfrågorna inför valet

När det var dags att åka hem hade vi tagit fram hela 37 förslag på förändringar som skulle påverka våra liv, och många andras också, på ett väldigt bra sätt. Vi kommer att skicka våra förslag till den nya regeringen – så fort vi vet vilka som ska vara med.

Men redan nu vill vi nu säga till de som bestämmer: Lyssna på oss! Eller som man säger på engelska, ”nothing about us, without us!”

Och till sist, en smygtitt på några av våra bästa förslag:
Skolan och särskolan ska bli en gemensam skola
Skulle du vilja pekas ut som ”sär” från första skoldagen? Vi vill ha en gemensam skola för alla men där alla får det stöd den behöver.

Rättvist betalt för vårt arbete
Skulle du vilja känna att du kanske kommer att vara fattig resten av livet – innan du har ens fyllt 25? Det kostar mer att äta lunch eller ta en fika på daglig verksamhet än vad vi tjänar på en hel dag.

Personal som har tid att ge oss ett liv som andra
Skulle du vilja ha en fritid som består av max en aktivitet i veckan – om du har tur?

Gör en lättläst lagbok med alla lagar.
För att veta sina rättigheter måste man ju förstå dem. En lättläst lagbok ger alla samma möjlighet att förstå vilka skyldigheter och rättigheter som finns.

Större möjlighet att påverka vart vi vill jobba någonstans
Skulle du vilja att kommunen bestämmer vart du ska arbeta? Nej, det vill inte vi heller!

Möjlighet att byta arbetsuppgifter på daglig verksamhet
Vi vill ha varierande arbetsuppgifter på daglig verksamhet. Vi vill ha samma möjlighet att utvecklas som det finns på andra arbetsplatser.

Vi ses i vallokalerna den 9 september.

Klara Luning, Axel Isaksson, Moa Hallner, Fredrik Hansing, Annika Bodin, Axel Tapper, Iris Ekholm, Karin Ahlinder, Alice Lundh, Victoria Valverde, Malin Andersson, Elin Vesterlund, Camilla Berg Wolsink, Elvira Ottosson, Sofie Ingvarsson, deltagare i FUB:S demokratiläger.

Om Riksförbundet FUB

Riksförbundet FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva ett bra liv. Vi är drygt 25 000 medlemmar i fler än 150 lokalföreningar runt om i landet. Riksförbundet FUB:s långsiktiga mål är att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska ha samma rättigheter och samma möjligheter till delaktighet i samhället och självbestämmande som andra.

Intellektuell funktionsnedsättning

• Intellektuell funktionsnedsättning, eller utvecklingsstörning, påverkar hur en person förstår och tänker. Det påverkar i sin tur vad personen kan lära sig och hur hen kan fungera i vardagen.

• På andra sätt är den som har en intellektuell funktionsnedsättning som alla andra. Barn och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning gläds, gråter, älskar och blir arga, precis som alla andra.

• Ungefär 1-2 % av befolkningen har en utvecklingsstörning, de flesta lindrig, men några har måttlig eller grav utvecklingsstörning.

• De som har Downs syndrom är en stor grupp, men det finns också flera andra orsaker. En person kan också ha en kombination av flera funktionsnedsättningar förutom utvecklingsstörning, till exempel autism, ADHD, epilepsi, syn- eller hörselnedsättning eller rörelsehinder.  

Källa: FUB

Så gör du för att debattera i Metro

 

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset