"För en individ som insjuknar i tuberkulos väntas kostnader eller inkomstbortfall motsvarande mer än 50% av inkomsten", skriver Gunilla Kärrius och David Samuelson, styrelseledamot respektive strateg på Världsinfektionsfonden.
"För en individ som insjuknar i tuberkulos väntas kostnader eller inkomstbortfall motsvarande mer än 50% av inkomsten", skriver Gunilla Kärrius och David Samuelson, styrelseledamot respektive strateg på Världsinfektionsfonden.

Sverige behöver ta en aktiv roll inom det globala arbetet mot tuberkulos, som dödar 230 000 barn om året. Det skriver representanter från Världsinfektionsfonden.

Detta är en debattartikel. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

I går uppmärksammades Världstuberkulosdagen. Tuberkulos (tbc) är en dödlig infektion som i första hand smittar via utandningsluften när den smittade hostar. Globalt sett är situationen nära förödande. Tuberkulos dödar runt 1,5 miljoner människor varje år, varav 230 000 barn. Ofattbara 23 procent av jordens befolkning bär på tbc i latent form som under vissa omständigheter kan blomma ut till full sjukdom.

Utifrån läkemedelsbranschens perspektiv är kampen mot tuberkulos en ogynnsam marknad att investera i

Sjukdomen har kusliga effekter på de allra fattigaste samhällen där den förvärrar redan rådande ojämlikheter. För en individ som insjuknar i tbc väntas kostnader eller inkomstbortfall motsvarande mer än 50% av inkomsten. Infektionen slår drabbade familjer i spillror och utgör allvarliga problem för det fattiga samhällets ekonomiska tillväxt.

Därtill fortsätter förekomsten av multiresistent tbc (som innebär att infektionen utvecklar motstånd mot de mest effektiva läkemedlen) att innebära en global hälsokris. Den största andelen av multiresistent tbc jämfört med totala andelen sjuka återfinns i de forna Sovjetländerna.

Både FN och WHO sätter ambitiösa mål gällande epidemin. Vid 2030 ska dödsfallen ha minskat med 90 procent och ingen smittad ska ruineras ekonomiskt. Dessa mål förutsätter kraftfulla investeringar men idag finns ett finansieringsgap motsvarande 2,7 miljarder dollar per år. Trots detta har ingen tydlig ökning av finansieringen med hänsyn tagen till inflation förekommit under det senaste decenniet. I klartext betyder det att omvärlden nu behöver tredubbla sina investeringar för att möta nyckeltalen de kommande två åren.

LÄS MER: Debatt: Läkemedel ska inte bara vara för de rika

Utifrån läkemedelsbranschens perspektiv är kampen mot tuberkulos en ogynnsam marknad att investera i, då målgruppen är fattig. Bara fyra läkemedelsföretag ingår i listan på de 20 främsta finansiärerna och flera av de största, t.ex. AstraZeneca, Pfizer och Merck har helt lagt ner sin forskning och utveckling av nya tbc-läkemedel. De senaste 40 åren har bara två nya läkemedel utvecklats som kan sättas in mot multiresistent tbc – väl på marknaden är de för dyra och i många av de hårdast drabbade länderna finns de nya preparaten inte registrerade.

Inom allmän sektor misslyckas 9 av 10 länder med målsättningen att bidra med en tiondels procent av sina totala utgifter för forskning och utveckling till tbc-forskning 910 – samtidigt står USA:s regering tillsammans med Bill & Melinda Gates Foundation för majoriteten av investeringarna. Beroendet av två stora aktörer gör finansieringen av forskning och utveckling av tbc mycket sårbar. Sverige är ett av de länder som inte fyller sin andel.

I Sverige ges frågan fortfarande begränsat med utrymme. Sverige behöver ta en aktiv roll inom det globala arbetet mot tuberkulos, både inom av engagemanget mot antibiotikaresistens och utanför. Framför allt behöver vi verka för en mer behovsbaserad finansiering för forskning och utveckling av läkemedel, diagnostik och vaccin. Genom rätt prioriteringar kan vi övervinna tuberkulosen.

David Samuelson, strateg, Världsinfektionsfonden

Gunilla Källenius, professor i klinisk mikrobiologi, Karolinska Institutet och styrelseledamot, Världsinfektionsfonden

Om Världsinfektionsfonden

Världsinfektionsfonden (Vif) är en ideell stiftelse som arbetar för att öka stödet till forskning och utveckling kring fattigdomens infektionssjukdomar och bidra till ökad kunskap om dessa sjukdomars inverkan på de fattiga samhällena. Grundades 2005 av bl.a. Hans Rosling.

Så gör du för att debattera i Metro:

 

Kommentera denna artikel

Vad tycker du? Här har du möjlighet att kommentera denna artikel. Vi på Metro vill ha en öppen dialog där de som deltar respekterar varandras åsikter. Alltså förväntar vi oss att du håller en schysst ton. Du kan framföra dina åsikter på ett civiliserat sätt även om du inte håller med om andras. Vi tror på dig!

Här kan du läsa hela vår kommentarspolicy.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset