I stort sett alla medlemmar i Unga med synnedsättning kan vittna om en stor okunskap hos arbetsgivarna och, i många fall, ett mycket undermåligt bemötande vid exempelvis anställningsintervjuer, skriver Linus Forsberg och Mattias Winsa.
I stort sett alla medlemmar i Unga med synnedsättning kan vittna om en stor okunskap hos arbetsgivarna och, i många fall, ett mycket undermåligt bemötande vid exempelvis anställningsintervjuer, skriver Linus Forsberg och Mattias Winsa.

Vi vill se ett vi ett kunskapslyft för chefer inom den offentliga sektorn. Detta för att motverka föråldrade föreställningar och fördomar som vi dagligen möter i kontakten med våra arbetsgivare, skriver Linus Forsberg och Mattias Winsa från Unga med synnedsättning.

Detta är en debattartikel. Det är personerna som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

Enligt en undersökning från 2016, beställd av Synskadades Riksförbund, bedömer 68 procent av arbetsgivare att de inte har tjänster som någon med grav synnedsättning kan utföra. Vidare anser 84 procent att de har dåliga kunskaper om vilka statliga stöd som finns för arbetstagare med funktionsnedsättning.

LÄS MER: Företaget som satsar på personer med synnedsättningar

Siffrorna i undersökningen är nedslående och speglar en konkret verklighet på arbetsmarknaden för våra medlemmar. I stort sett alla kan vittna om en stor okunskap hos arbetsgivarna och, i många fall, ett mycket undermåligt bemötande vid exempelvis anställningsintervjuer.

Vi har på nära håll sett hur våra medlemmar drabbas. Att inte anställa utifrån erfarenhet och kompetens, utan från en norm om hur en anställd ska vara gör att våra medlemmar inte får samma chanser som andra ungdomar i samhället. Detta försenar inträdet på arbetsmarknaden och leder till utanförskap och psykisk ohälsa.

Vi ser positivt på att taket för lönebidrag höjs med 1200 kr och att regeringens budgetproposition också innehåller en satsning på en tolktjänst i arbetslivet för personer med hörselnedsättning. Det är bra att det finns sådana former av stöd – men hur ska stöden kunna användas om majoriteten av arbetsgivarna inte är medvetna om dess existens?

LÄS MER: Synskadade Pia-Lena: ”Inte så underbart att få ett styre i magen”

I dag tillgodoser Arbetsförmedlingen olika digitala verktyg och hjälpmedel som betyder att de flesta arbetsuppgifter kan tillgängliggöras fullt ut för en person med synnedsättning. Det är tragiskt att denna tekniska revolution ännu inte fått något större genomslag på arbetsmarknaden.

Vi tycker regeringen skulle börja på sin egen hemmaplan. Cheferna inom den offentliga sektorn ansvarar för 1,5 miljoner arbetstillfällen. Ett kunskapslyft riktat mot dem skulle ge våra yngre medlemmar, som idag går i grundskolan, möjlighet till ett annat bemötande när de går på sina första anställningsintervjuer.

Genom ett sådant kunskapslyft skulle 10 000-tals personer med funktionsnedsättningar kunna matchas och anställas inom den offentliga sektorn. Detta tror vi också skulle ge ringar på vattnet för arbetsmarknaden i stort.

Linus Forsberg, ordförande riksorganisationen Unga med synnedsättning
Mattias Winsa, styrelseledamot i riksorganisationen Unga med synnedsättning

LÄS MER: Debatt: Sluta förvänta er att jag ska vara tacksam – det är diskriminering

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset