I Försäkringskassans statistik för sjukskrivningar är förskollärare är kraftigt överrepresenterade, skriver Linda Palm.
I Försäkringskassans statistik för sjukskrivningar är förskollärare är kraftigt överrepresenterade, skriver Linda Palm.

Det är dags att sluta blunda för problemen inom förskolan, det är dags att sluta hoppas på att det ska gå över av sig självt. Det är dags att öppna ögonen och göra någonting åt det, skriver Linda Palm.

Detta är en debattartikel. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

Förskolan har funnits med oss länge och tas ofta för givet. I samband med industrialiseringen uppkom barnomsorgen. Det började på 1800-talet med småbarnsskolor, barnkrubbor och barnträdgårdar. På 1900-talet kom den första barnavårdslagstiftningen, därefter gjordes en statlig utredning där det beslutas om statsbidrag till alla verksamheter inom barnomsorgen. 1968 tillsätter regeringen Barnstugeutredningen där begreppet ”förskola” lanseras som samlingsord. 1975 införs förskolelagen och drygt 20 år efter införs en läroplan för förskolan och barnomsorgen flyttas från Socialdepartementet till Utbildningsdepartementet.
Ovan är bara en ytterst kort sammanfattning av förskolans uppkomst och dess innebörd och betydelse för samhället. Idag går de flesta barn i förskola och det ses mer eller mindre som en självklarhet.

LÄS MER: Debatt: SVT ska inte lägga sig i hur deras medarbetare har sex
I förskolan ska barnen känna sig trygga, den ska vara lärorik och trygg för alla barn som går där. Men med större barngrupper, sämre villkor och brist på personal blir det svårt att upprätthålla. Privatiseringen av förskolor, som var tänkt att bidra till bland annat större valfrihet och ökad konkurrens för en större mångfald och högre kvalitet samt effektivare resursanvändning, är något jag än idag inte sett en skymt av.

I stället ser jag hur vi befinner oss i ett mycket hårdare klimat med klassklyftor och ökad segregation. Jag ser hur högt uppsatta människor tjänar pengar på vinster i välfärden och startar förskolor enbart i vinstsyfte, barnen ses inte längre som barn utan som en produkt till för att tjäna pengar på. Pengarna som skulle ha gått till att utveckla verksamheten för att främja barnens utforskande och lärande verkar istället allt för ofta hamna i fel fickor. För mig är det tydligt att denna privatisering inte bara har bidragit till sämre villkor för barnen i förskolan – utan också för alla som jobbar inom yrket.

LÄS MER: Debatt: Föräldrar – sluta släpa med barnen på aktiviteter

Idag råder stor brist på utbildad förskolepersonal och med ökade krav från olika håll tillsammans med bristande resurser och stora barngrupper gör det att de stressrelaterade sjukskrivningarna når nya toppar, varnar Lärarförbundet. I Försäkringskassans statistik för sjukskrivningar kan vi se att förskollärare är kraftigt överrepresenterade.

Det är nästan dubbelt så vanligt med sjukskrivningar för stressrelaterade sjukdomar som depression och utmattningssyndrom för denna yrkesgrupp än för arbetsmarknaden i helhet. Ändå görs inget.

Föräldrar fortsätter lämna sina barn på förskolan och traskar sedan vidare till sina arbetsplatser. Politiker fortsätter blunda och hoppas att stormen snart skall återgå till det normala. Vad ingen verkar förstå är att, utöver problemet med alla utbrända pedagoger som gör allt i sin makt för att ta hand om och forma samhällets barn, så är dessa barn vår framtid. Skulle förskollärare gå ut i strejk och förskolorna hållas stängda om så bara för en dag så skulle hela Sverige stanna. Det är dags att sluta blunda för problemen, det är dags att sluta hoppas på att det ska gå över av sig självt. Det är dags att öppna ögonen och göra någonting åt det. På riktigt.

Linda Palm

Om skribenten

  • Ålder: 26 år.
  • Ort: Hägersten.
  • Sysselsättning: Studerar sista terminen på förskollärarprogrammet.

LÄS MER: Så här debatterar du i Metro

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset
Mer om barn Förskola