För många av dessa äldre skulle internet kunna erbjuda inte bara nyttotjänster utan också kontakt med släkt och vänner och därmed bryta en oönskad ensamhet och isolering, skriver debattörerna.
För många av dessa äldre skulle internet kunna erbjuda inte bara nyttotjänster utan också kontakt med släkt och vänner och därmed bryta en oönskad ensamhet och isolering, skriver debattörerna.

De äldre behöver hjälp med att hantera tekniken, förstå risker och möjligheter med internet och ha tillgång till någon som kan lösa problem som uppstå. Inget av partierna vi intervjuat inför valet kunde redovisa en genomtänkt strategi för att komma tillrätta med det digitala utanförskapet, skriver företrädare för tankesmedjan Seniorkraft.

Detta är en debattartikel. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

Digitalt utanförskap bland äldre har diskuterats under sommaren både i radio och på debattsidor. Det är en viktig fråga eftersom uppemot en halv miljon människor i vårt land inte är delaktiga i det digitala informationssamhället, flertalet är äldre än 66 år. De är därmed utestängda från de digitala tjänster som är självklara för oss andra som ständigt är uppkopplade mot nätet där vi fixar bankärenden, handlar varor online, söker information, lyssnar på musik och skaffar sociala kontakter.

För många av dessa äldre skulle internet kunna erbjuda inte bara nyttotjänster utan också kontakt med släkt och vänner och därmed bryta en oönskad ensamhet och isolering. Drygt hälften av de som inte använder internet uppger att de saknar intresse eller tycker att det verkar krångligt. Det kan bero på att de inte känner till vad internet kan erbjuda eller att de inte har någon i sin närhet som tålmodigt kan vägleda dem. Vi är övertygade om att många skulle komma igång om de fick hjälp och stöd.

LÄS MER: Debatt: Vänstern sviker i frågan om hedersförtryck

Vi har intervjuat företrädare för åtta politiska partier om deras syn på digitalt utanförskap. Alla sa sig vara medvetna om problemet men inget av partierna kunde redovisa en genomtänkt strategi för att komma tillrätta med det digitala utanförskapet.

De äldre behöver hjälp med att hantera tekniken, förstå risker och möjligheter med internet och ha tillgång till någon som kan lösa problem som uppstår. Många bibliotek erbjuder viss IT-service men skulle behöva resurser för att anställa särskild personal för detta för att inte bibliotekarierna ska behöva ta av sin tid till dataservice. En intressant idé som diskuteras är att inrätta aktivitetscenter i anslutning till seniorboenden och utrusta dem med datorer med internetuppkoppling. Dessa skulle vara tillgängliga både för dem som bor på seniorboendet och andra äldre i området och åtminstone vissa tider ha datakunnig personal. Barn och ungdomar förses ju med datorer och datorkunskap i skolan, varför ska då inte äldre ha samma förmåner på bibliotek och seniorboenden?

För många av dessa äldre skulle internet kunna erbjuda inte bara nyttotjänster utan också kontakt med släkt och vänner och därmed bryta en oönskad ensamhet och isolering.

Bankernas kunder utför numera själva en mängd banktjänster via internet, en lönsam affär för bankerna. Vi anser att bankerna självklart bör erbjuda IT-service till alla kunder, även de som inte har internetuppkoppling i hemmet, ge vägledning när det gäller internetbetalningar, nedladdning av BankID och information om säkerhetsfrågor.

LÄS MER: Debatt: Politiker, ta ställning mot islamofobin under valrörelsen

Också teleföretagen borde ha ett intresse av att erbjuda kostnadsfri IT-rådgivning och digital service till pensionärer, inklusive hembesök. Stora konkurrensfördelar torde öppna sig för teleföretag som går i bräschen för en sådan service.

Inför valet på söndag där pensionärerna utgör över 25 procent av väljarna förväntar vi oss att partierna redovisar vilka lösningar på det digitala utanförskapet som de är beredda att genomföra.

Elisabeth Lewin och Ann Marie Fallenius, Tankesmedjan Seniorkraft

Om debattören

Tankesmedjan SeniorKraft bildades 2003, har sitt säte i Stockholm och verkar för att äldres kunskap, kapacitet och livserfarenhet tas till vara i samhället.

Elisabeth Lewin och Ann Mari Fellenius har båda under ett långt yrkesliv främst verkat inom utvecklingssamarbetet – i Sverige och i utlandet – inom ramen för Sida, UD och FN.

Så gör du för att debattera i Metro

 

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset