Inför ett BOT-avdrag. En skattereduktion på 50 procent på exempelvis fysisk träning med personlig tränare kan vara ett incitament för de som vill ändra sin livsstil, skriver Peter Munteanu.
Inför ett BOT-avdrag. En skattereduktion på 50 procent på exempelvis fysisk träning med personlig tränare kan vara ett incitament för de som vill ändra sin livsstil, skriver Peter Munteanu.

Här är några av våra viktigaste förslag till beslutsfattare i Sverige, som vi tror kan bidra till att förebygga fysisk och psykisk ohälsa, skriver Peter Munteanu.

Detta är en debattartikel. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

Den psykiska ohälsan är utbredd i Sverige och drabbar både individen som mår dåligt och samhället, i form av kostnader för vård, sjukskrivningar och rehabilitering.

I slutändan handlar det om hur vi alla kan bidra till hållbarhet i en föränderlig samtid, inte minst för att hjälpa de som redan har hamnat i psykisk ohälsa.

Statistik från både Folkhälsomyndigheten och Försäkringskassan talar sitt tydliga språk: Mellan 2013 och 2017 ökade antalet personer sjukskrivna för stressrelaterad psykisk ohälsa med hela 75 procent. Allra störst var uppgången bland unga mellan 25 och 29 år, där ökningen var hisnande 115 procent. Barn och ungas psykosomatiska besvär har fördubblats sedan 1985 och i dag har nästan hälften av landets 15-åringar återkommande psykiska besvär. Det här är en utveckling som inte bara väcker oro och sorg över att så många mår dåligt – den kräver krafttag från politiskt håll. Nu när vi äntligen har en regering på plats vädjar vi därför till ansvariga politiker att ta itu med den utbredda psykiska ohälsan.

Inför valet i höstas gjorde vi på Yogobe en enkät bland riksdagspartierna om hur de vill öka det fysiska och psykiska välmåendet.

Majoriteten av partierna var överens om att kunskapen om sambandet mellan fysisk aktivitet, sunda levnadsvanor och fysisk och psykisk hälsa måste öka, samt att barn och unga är en särskilt prioriterad grupp. Det håller vi med om! Bra vanor som etableras redan tidigt i livet skapar förutsättningar för både fysiskt och psykiskt välmående och god hälsa senare i livet.

Men det här är inget som åstadkoms i en handvändning. Det krävs ett långsiktigt förebyggande arbete som sträcker sig över olika områden: politiken, skolan, sjukvården och arbetslivet. I slutändan handlar det om hur vi alla kan bidra till hållbarhet i en föränderlig samtid, inte minst för att hjälpa de som redan har hamnat i psykisk ohälsa. Det är dags att sluta prata och börja göra!

LÄS MER: Debatt: Män – varför deltar ni inte i kampen mot prostitution?

Här är några av våra viktigaste förslag till beslutsfattare i Sverige, som vi tror kan bidra till att förebygga fysisk och psykisk ohälsa, vilka ofta hänger ihop:

– Mer fysisk aktivitet i skolan. Det är ett effektivt och jämlikt sätt att lära ut goda vanor. Det kan vara fler idrottstimmar eller alternativa undervisningssätt, där man är utomhus, står upp eller pausar med avslappningsövningar.

– Inför ett BOT-avdrag. En skattereduktion på 50 procent på exempelvis fysisk träning med personlig tränare och kostrådgivning kan vara ett incitament för de som vill ändra sin livsstil med osunda vanor och förebygga sjukdom.

– Ge fler tillgång till kvalitativa digitala verktyg och fysisk aktivitet på recept. Digitala lösningar för träning har hög tillgänglighet och låg kostnad.

I vår verksamhet möter vi många som brottas med, eller har brottats med, psykisk ohälsa och som har fått ett ökat välbefinnande efter att ha ändrat sina vanor och adderat fysisk aktivitet till sin vardag. Det vill vi att fler ska få möjlighet att uppleva.

Peter Munteanu, vd Yogobe

Om skribenten

Yogobe är ett företag som tillhandahålla digitala tjänster inom yoga, träning och hälsa. De utsågs 2017 till Årets hälsoföretag i Sverige på Swedish health awards.

Kommentera denna artikel

Vad tycker du? Här har du möjlighet att kommentera denna artikel. Vi på Metro vill ha en öppen dialog där de som deltar respekterar varandras åsikter. Alltså förväntar vi oss att du håller en schysst ton. Du kan framföra dina åsikter på ett civiliserat sätt även om du inte håller med om andras. Vi tror på dig!

Här kan du läsa hela vår kommentarspolicy.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset