Ordförande för Sveriges läkarförbund kräver en reform i primärvården för att korta väntetiderna.
Ordförande för Sveriges läkarförbund kräver en reform i primärvården för att korta väntetiderna.

Sverige har medicinska resultat i världsklass, men vi är för dåliga på kontinuitet och tillgänglighet till läkare i primärvården, skriver Heidi Stensmyren, ordförande i Sveriges läkarförbund.

Detta är en debattartikel. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

Medan befolkningen förtvivlat försöker få tid hos en läkare utlovar politiker vårdkontrakt och vårdkontakt. Medan patienten ligger i timmar på en hård brits på akutmottagningen utlovas satsningar på personcentrerad vård. Det utlovas en professionsmiljard, men fortfarande finns ingen tid på vårdcentralen.

Det som utlovas är i praktiken till intet förpliktigande, och det är väl känt att patienterna drabbas. Utan en fast läkarkontakt blir det dessutom dålig kontinuitet. Patienten får träffa läkare efter läkare och måste upprepa sin sjukdomshistoria om och om igen. Det är ineffektivt för alla parter och bidrar till dubbelarbete och längre väntetider.

LÄS MER: Debatt: Vi kan utrota HPV-viruset om politiker ser förbi prislappen

Sverige har medicinska resultat i världsklass, men vi är för dåliga på kontinuitet och tillgänglighet till läkare i primärvården. Vi må också ha en hög läkartäthet men endast en mindre del av dessa läkare finns i primärvården, omkring 16 procent jämfört med 20 och 40 procent i Danmark och Tyskland. I Norge har så gott som alla en fast läkarkontakt. I Sverige är siffran endast 42 procent.

De flesta vet namnet på sin tandläkare och frisör, men den som ska ta hand om det mest intima vi har, vår kropp och själ, är en rad olika anonyma läkare. Samtidigt har flertalet samma fysioterapeut under ett helt behandlingsförlopp och kvinnor får oftast träffa samma barnmorska under hela graviditeten. Det är bra och ger hög kvalitet och det måste bli lika självklart att ha en fast läkarkontakt.

I de flesta länder där befolkningen har en ”egen” läkare finns inte samma problem med överfulla akutmottagningar, växande vårdköer och ökad vårdplatsbrist som i Sverige. Det är i primärvården många av vårdens problem kan lösas. När människor inte får tid hos läkare på vårdcentralen söker de sig till akutmottagningen.

LÄS MER: Debatt: Gynekologisk cellprovtagning ska inte vara en plånboksfråga

Vårdgarantin lovar högt men håller tyvärr tunt. Socialstyrelsens årliga uppföljning av sjukvårdens tillgänglighet visar – igen – att väntetiderna till vården blir allt längre och inget landsting eller region lever upp till vårdgarantins tidsgränser.

Inom primärvården får i bästa fall nio av tio patienter träffa en läkare inom sju dagar, i de sämsta landstingen bara sju av tio patienter. Inom specialistvården är tillgängligheten ännu sämre; 16 procent väntar längre än 90 dagar på ett första besök och mer än var fjärde patient väntar längre än 90 dagar på behandling eller operation!

Under valrörelsen förväntar vi oss att politikerna presenterar konstruktiva förslag om vårdens verkliga utmaningar. Vi vill se:

  • Fast läkarkontakt. Varje patient ska få en namngiven läkare. Det förutsätter att invånarna listar sig på läkare – inte på vårdcentral.
  • En nationell primärvårdsreform. Primärvården ska vara första linjens sjukvård. Det behövs ett nationellt grunduppdrag för hela primärvården. Det är också den delen av hälso- och sjukvården som mest och bäst bidrar till en jämlik hälsa.   • Inför sanktioner mot de landsting som inte uppfyller vårdgarantins krav. Det måste få kännbara konsekvenser för de landsting som inte lever upp till lagstadgade garantier. Patienterna måste få god och säker vård i tid.

Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund

Heidi Stensmyren

Ålder: 45
Gör: Narkosläkare

 

Så här gör du för att debattera i Metro:

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset