"Regeringen hävdar också att den värnar LSS och assistansersättningen och att LSS ska garantera personer med funktionsnedsättning det stöd de behöver. I verkligheten är det nästan 1200 färre som har assistans i dag jämfört med när regeringen tillträdde", skriver debattskribenterna.

Detta är en debattartikel. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, är på väg att monteras ned. Framför allt den personliga assistansen är i kris. I RBU får vi dagligen samtal och mail från förtvivlade föräldrar till barn med funktionsnedsättning, som antingen fått assistansen indragen eller fått avslag på sin ansökan. En eller båda föräldrarna tvingas sluta jobba för att ta hand om barnet, utan ersättning. Ekonomin slås i spillror, syskonen far illa och föräldrarna knäcks. Kritiken är med rätta hård mot regeringen, som på sin hemsida försöker tysta kritikerna med en rad vilseledande påståenden.

Bland annat skriver regeringen att den LSS-utredning som tillsatts ska få till stånd mer ändamålsenliga insatser i LSS, att lagen ska främja jämlika levnadsvillkor och full delaktighet. Men faktum är att en av utredningens huvuduppgifter är att spara pengar i personlig assistans, en av de allra viktigaste insatserna för barn och vuxna med funktionsnedsättning. Så här står det i utredningsdirektivet:

”Förstärkt kvalitet, träffsäkerhet, helhetssyn och mångfald i de stödinsatser som LSS omfattar ska finansieras med besparingar inom assistansersättningen. (—) Med hänsyn till kraftiga kostnadsökningar inom assistansersättningen behöver även ytterligare besparingar göras.”

LÄS MER: Personlig assistans handlar inte om kostnader – det är en rättighet

Regeringen hävdar också att den värnar LSS och assistansersättningen och att LSS ska garantera personer med funktionsnedsättning det stöd de behöver och att de själva ska kunna påverka vilket stöd det är. I verkligheten är det nästan 1200 färre som har assistans i dag jämfört med när regeringen tillträdde. Bara under det senaste året har antalet minskat med nästan två personer per dag.

Regeringen har också fått kritik för att Försäkringskassan numera gör betydligt hårdare bedömningar när människor ansöker om assistans. På regeringen.se vill man skaka av sig det ansvaret genom att hänvisa till att Försäkringskassan bara följer domstolsbeslut. Men ansvaret är regeringens. I sitt regleringsbrev till Försäkringskassan 2016 gavs uppdraget att bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar och det är precis vad myndigheten har gjort.

Regeringen hävdar att kostnaderna för assistansersättningen nästan fördubblats de senaste åren. Men inte heller detta stämmer. Den faktiska kostnadsutvecklingen är inte alls så stor om man tar hänsyn till förändrade faktorkostnader. Bengt Westerberg har i en färsk rapport på ett mycket tydligt sätt visat att, med de förändrade faktorkostnaderna (främst löner till personliga assistenter) och den allmänna standardutvecklingen i samhället, så är dagens kostnad för assistansersättningen nästan exakt samma som för tio år sedan.

Det är dags att regeringen, i stället för att sprida nya dimridåer, tar människors oro på allvar. RBU kräver:
• Ett omedelbart nödstopp för indragna assistansbeslut
• Ge Försäkringskassan nya direktiv. Behoven ska styra, inte snäva besparingar

Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar
Henrik Petrén, generalsekreterare i RBU

Om debattörerna

  • Maria Persdotter, 53
  • Förbundsordförande i RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar
  • Mamma till två söner och en dotter. Dottern har en led- och muskelsjukdom och omfattande funktionsnedsättningar.
  • Henrik Petrén, 41
  • Generalsekreterare i RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar.
  • Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar. RBU bildades 1955 av en grupp föräldrar och läkare för att gemensamt kunna arbeta för rätten till vård, skola och träning för barn med rörelsenedsättning. I dag finns RBU med distriktsföreningar över hela landet och har omkring 11 000 medlemmar. RBU driver intressepolitiska frågor, ordnar läger och konferenser och ger ut rapporter och artiklar. 

LÄS MER: L: Rätten till personlig assistans måste värnas – inte begränsas

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset