"Har regeringen några idéer för att skapa en bättre fungerande bostadsmarknad", skriver Anna Broman, bostadspolitisk expert på Sveriges Byggindustrier.
"Har regeringen några idéer för att skapa en bättre fungerande bostadsmarknad", skriver Anna Broman, bostadspolitisk expert på Sveriges Byggindustrier.

Det minskade bostadsbyggandet är en varningsklocka. Har regeringen några idéer för att skapa en bättre fungerande bostadsmarknad? undrar Anna Broman, bostadspolitisk expert på Sveriges Byggindustrier.

Detta är en debattartikel. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

Sverige växer. 2026 blir vi 11 miljoner invånare. Befolkningstillväxten skapar goda möjligheter för ökad sysselsättning och förbättrad skattekraft. Men den kräver också stora investeringar i bostäder och infrastruktur.

Nyligen kunde vi läsa i Metro om unga väljare som tycker att bostadsbristen är en av valårets absolut viktigaste frågor. Det är en bild som är lätt att hålla med om. På uppdrag av Sveriges Byggindustrier har Demoskop intervjuat 4 181 kommunpolitiker om bristen på bostäder och hinder för bostadsbyggande. Hela 92 procent anser att behovet att bygga nya bostäder i deras kommun är mycket stort eller stort. 

 Svårast för att hitta en egen bostad har kapitalsvaga grupper i starka arbetsmarknadsregioner som Stockholm. Men trots det stora behovet av bostäder tappar byggandet fart. I år påbörjas byggnationen av 55 000 lägenheter. Nästa år sjunker siffran till 46 000. Det är en minskning med drygt 20 000 sedan konjunkturtoppen 2017. Majoriteten av dom som drabbas av bostadsbristen har inga sociala problem i övrigt. Det kan t ex vara en nyexad student med god framtida betalningsförmåga, men en i dag låg inkomst. Det kan också vara en ensamstående förälder i behov av ett extra rum. 

LÄS MER: Nya rekordsiffror: Närmare 600 000 i Stockholms bostadskö

 Har regeringen några idéer för att skapa en bättre fungerande bostadsmarknad?

 Tyvärr förs bostadspolitiken med dubbla tungor. Å ena sidan säger bostadsminister Peter Eriksson (MP) sig vilja bygga mer. Å andra sidan försvarar finansminister Magdalena Andersson (S) kreditrestriktioner som t ex skärpta amorteringskrav. Dessa minskar hushållens möjligheter att efterfråga det byggda och sänker byggtakten. Resultatet blir en växande marknad för svartkontrakt och att grupper med svag ekonomi tvingas in i den dyraste boendeformen – hyresrätten.   

 Två konkreta åtgärder skulle effektivt sänka trösklarna in till bostadsmarknaden och göra det möjligt för fler att äga sitt eget boende:

  • Höj bolånetaket! Kravet på 15 procents kontantinsats har spelat ut sin roll efter att amorteringsreglerna skärptes. Med en treprocentig amorteringstakt tar det numera bara drygt tre år att gå från 95-procentig till 85-procentig belåningsgrad.
  • Subventionera bosparande! I Norge finns en form av bosparande som innebär att unga vuxna får låna till bostad på förmånliga villkor. Detta uppmuntrar individuell strävsamhet och hjälper fler in på bostadsmarknaden, allt inom ramen för ett marknadsekonomiskt system

LÄS MER: Clara, 22, bor på sju kvadrat – så skapades den moderna svenska bostadsbristen

Det minskade bostadsbyggandet är en varningsklocka. Sverige mår bra när människorna som bor här mår bra. Då krävs tillgång till ett jobb, en trygg bostad och goda förutsättningar att ta sig däremellan. Så bygger vi ett hållbart samhälle för 11 miljoner invånare

Anna Broman, bostadspolitisk expert på Sveriges Byggindustrier.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset