Mäns våld mot kvinnor är mer komplext än att några teknikaliteter i lagstiftningen ska råda bot på problemet, skriver debattören.
Mäns våld mot kvinnor är mer komplext än att några teknikaliteter i lagstiftningen ska råda bot på problemet, skriver debattören.

Kommer färre män begå våldtäkter? Blir det fler fällande sexbrottsdomar? Kommer kvinnors utsatta situation i våldrättegångar bli bättre? Jag vågar mig på att säga nej på samtliga punkter, skriver Christer Renlid, frilansjournalist.

Detta är en debattartikel. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

Tomma tunnor skramlar mest, regeringen slår in öppna dörrar med ny samtyckeslag. Riksdagen har röstat ja till den nya lagen angående våldtäkt. Det är inte första gången och förmodligen inte den sista som regeringen kör över lagrådet i viktiga juridiska spörsmål Bristande förutsebarhet, personliga bedömningar och onödiga straffbestämmelser, är några synpunkter från landets ledande jurister Lagrådet avstyrker därför helt regeringens så kallade samtyckeslag. Lagförslaget innebär i princip att man byter inriktning från gärningsmannens uppsåt till offrets frivillighet när det gäller våldtäkt och andra sexuella övergrepp.

Skäl finns dock ifrågasätta den nya lagstiftningens effekter. Kommer färre män begå våldtäkter? Blir det fler fällande sexbrottsdomar? Kommer kvinnors utsatta situation i våldrättegångar bli bättre? Jag vågar mig på att säga nej på samtliga punkter. Det är redan i dagens lag förbjudet med sex utan samtycke. Mäns våld mot kvinnor är mer komplext än att några teknikaliteter i lagstiftningen ska råda bot på problemet.

Ord kommer att stå mot ord, det kommer bli svårt att leda i bevis om något samtycke avhandlas eller inte.

LÄS MER: Debatt: Vi måste prata om myndigheters relation till regnbågsflaggan

Flera advokater har redan under rådande lagstiftning fått hård kritik för sina intima frågor till målsägande (brottsoffret) under rättegången. Med nya lagen kan försvaret tvingas till ännu mera intima frågor för att få klarhet om händelseförloppet.

Det är svårt att se var effektiviteten i straffskärpningen ska slå till någonstans. Det preventiva syftet att färre män skulle begå övergrepp är föga troligt. Straffskärpningar kan vara en signal från samhället – vi accepterar inte detta! – men det löser inte kärnproblematiken. Och syftet som regeringen vill förmedla att minska antalet våldtäkter och få fler fällande domar är nog bara önsketänkande. Det finns desperation i det straffrättsliga lagstiftningsarbetet. Det stora tryck på ”hårdare tag”, som ofta skapas i den här typen av kampanjer, kan vara svårt för politiker att stå emot.

Vore det inte bättre att specialutbilda fler poliser på området? Att lägga mer resurser på bättre och genomarbetade förundersökningar och effektivare brottsförebyggande arbete. Och sist men inte minst – förändra attityder hos män som förgriper sig på kvinnor.

Christer Renlid, frilansjournalist

Om debattören

Namn: Christer Renlid
Ålder: 50 år.
Ort: Stockholm.
Sysselsättning: Frilansjournalist.

Så här gör du för att debattera i Metro:

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset