Det är en del av vår offentliga miljö som vi tvingas se dagligen och en viktig åtgärd för att minska den sexistiska reklamen är att införa lagstiftning, ­skriver representanter för Sveriges kvinnolobby.

Detta är en debattartikel. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

Det dags för regeringen att inse att det inte räcker att föra ­dialog med reklambranschen. Tiden är ute – nu återstår bara lagboken.

Sexistisk reklam är en del av vår offentliga miljö som vi tvingas se dagligen, i tunnelbanan, på datorn och i telefonen. Reklamen upprätthåller och förstärker stereotypa könsroller, hindrar jämställdhetsutvecklingen och sprider farliga kroppsideal som leder till psykisk ohälsa bland unga tjejer. Sexistisk reklam bidrar i förlängningen också till mäns våld mot kvinnor och sexuella trakasserier genom att vi vänjer oss vid att kvinnor är passiva objekt som ska stå till för­fogande för sexuell njutning för män. Att få bort sexistisk reklam från vår vardag är alltså en av många viktiga åtgärder för att arbeta förebyggande mot mäns våld mot kvinnor.

LÄS MER: Debatt: 5 saker du kan göra för att hjälpa den som lever i en våldsam relation

I början av 2018 fick Diskrimineringsombudsmannen i uppdrag av regeringen att kartlägga den sexistiska ­reklamen och utvärdera det själv­regleringssystem som finns på plats.

Uppdraget resulterade i en rapport som genomförts av forskare vid Halmstad högskola och som redovisades i mars. Rapporten visar på stora brister, till exempel att det är krångligt och otydligt att anmäla reklam. Branschens självreglerande organ Reklamombudsmannen, RO, får kritik för att deras ärendehantering inte har tillräcklig vetenskaplig förankring. Mest allvarligt är att rapporten konstaterar att annonsörer i nästan hälften av fallen väljer att ha kvar reklamer som har fällts av RO. Rapporten klarlägger också nya utmaningar när det kommer till reklam i sociala medier och genom influensers.   

Att få bort sexistisk reklam från vår vardag är alltså en av många viktiga åtgärder för att arbeta förebyggande mot mäns våld mot kvinnor.

En viktig åtgärd för att minska den sexistiska reklamen är att införa lagstiftning. I mars tog EU:s ministerråd beslut om rekommendationer mot sexism till medlemsstater. En av rekommendationerna är att medlemsstaterna ska införa lagstiftning mot sexistisk reklam. Detsamma har framförts till Sverige av FN:s kvinnokommitté som i samband med den tionde uppföljningen av FN:s Kvinnokonvention ­särskilt frågan om åtgärder mot ­sexistisk reklam.

I arbetet för att komma till bukt med mäns våld mot kvinnor krävs många stora som små reformer, resursomfördelningar och rutinändringar, ett av de är att få bort den sexistiska reklamen. Sveriges kvinnolobby kräver därmed:

LÄS MER: Debatt: Vänsterpartiet: Vinster på HVB-hem får inte få före trygghet

  • Att lagstiftning mot sexistisk, objektifierande och könsstereotyp reklam ska införas med straffsatser som påverkar branschens användning av dessa grepp och uttryck samt ge stöd åt informationsinsatser.
  • Att städer och regioner ska anta etiska riktlinjer mot sexistisk reklam till dess att en lagstiftning är på plats.
  • Att offentliga bolag som har egna reklamytor och de bolag som anlitas för att hyra ut dessa ytor ska ha riktlinjer mot sexistisk, objektifierande och könsstereotyp reklam.
  • RO ska säkerställa att branschen har kunskap om könsdiskriminerande reklam och är uppdaterade inom den senaste genusforskningen och sprida goda exempel på jämställd och normbrytande reklam.
  • Ge det vetenskapliga rådet i uppdrag att se över hur sexistisk reklam via influensers ska hanteras.

Det självreglerande system som finns har under en lång tid misslyckats med sitt uppdrag.

EU:s ministerråd, FN:s Kvinnokommitté och regeringens tidigare egen­tillsatta utredning är alla eniga om att mer behöver göras för få bukt med den sexistiska reklamen. Det självreglerande system som finns har under en lång tid misslyckats med sitt uppdrag, det går inte annat än att konstatera att vi behöver en ny politisk inriktning.

Anna Giotas Sandquist, ordförande, och Clara Berglund, generalsekreterare för sveriges kvinnolobby

Så gör du för att debattera i Metro

Kommentera denna artikel

Vad tycker du? Här har du möjlighet att kommentera denna artikel. Vi på Metro vill ha en öppen dialog där de som deltar respekterar varandras åsikter. Alltså förväntar vi oss att du håller en schysst ton. Du kan framföra dina åsikter på ett civiliserat sätt även om du inte håller med om andras. Vi tror på dig!

Här kan du läsa hela vår kommentarspolicy.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset