Många skolor anser i dagsläget att de arbetar med jämställdhetsfrågor - vilket är bra - men vi kan inte nöja oss med det. Vi måste uppdatera läroplanen så att den passar för vår samtid och matchar en ny och modern lag där sex bygger på frivillighet, skriver debattörerna.
Många skolor anser i dagsläget att de arbetar med jämställdhetsfrågor - vilket är bra - men vi kan inte nöja oss med det. Vi måste uppdatera läroplanen så att den passar för vår samtid och matchar en ny och modern lag där sex bygger på frivillighet, skriver debattörerna.

Vi har snart en samtyckeslag på plats. Alla få möjlighet att lära sig vad samtycke innebär i praktiken. Att få lära sig att respektera andras gränser, tolka andras signaler och sätta kommunikation och samspel i fokus bör därför vara en självklarhet redan från förskoleåldern skriver Elin Sundin och Sarah Olsson från Fatta.

Detta är en debattartikel. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

Att ta för givet att elever inte talar sanning, är att blunda för de strukturella problem med sexuellt våld som finns i skolan. Istället måste vi lyssna på de vittnesmål som framkommit under de senaste månadernas uppror och arbeta för förändring.

Det sexuella våldet som killar utsätter tjejer för, fysiskt såväl som psykiskt, förekommer i alla skolans rum; i korridoren, i matsalskön, i omklädningsrummen och i klassrummet. Det framgår tydligt av de två uppror som kommit från skolelever i samband med #metoo. Närmare 10 000 elever vittnar om sexuella trakasserier och övergrepp i skolan under #tystiklassen och #räckupphanden. Över sociala medier och genom mejllistor har elever samlats för att tillsammans visa att trakasserier redan sker i tidig ålder, vilket två av skaparna av #tystiklassen berättat i en tidigare intervju.

LÄS MER: Debatt: Om du som man känner vrede av att läsa detta – sök hjälp

I samband med upproren har det uppstått kritik, där man menar att vissa av de delade berättelserna är överdrivna och utpekande. Att påstå att det som sker i skolans rum; i korridoren, i matsalskön, i omklädningsrummen och i klassrummet är osant är att osynliggöra de vittnesmål som de unga tjejerna presenterar. Vi måste istället ta till oss ungdomarnas berättelser, lyssna på dem och arbeta för allas rätt till en trygg skolmiljö. Ingen ska behöva vara rädd för att bli utsatt för sexuellt våld i skolan!

Många skolor anser i dagsläget att de arbetar med jämställdhetsfrågor – vilket är bra – men vi kan inte nöja oss med det. Vi måste uppdatera läroplanen så att den passar för vår samtid och matchar en ny och modern lag där sex bygger på frivillighet.

Genom att skriva in samtycke i läroplanen slipper vi dagens situation, där vissa skolor är bra på att diskutera samtycke medan ordet inte alls nämns på andra skolor.

LÄS MER: Debatt: Därför är det farligt att #metoo-utpekade döms utan rättegång

Vi har snart en samtyckeslag på plats, något som Fatta länge har verkat för. Med den nya lagen kommer också ett oaktsamhetsansvar, vilket innebär att det inte längre kommer gå att säga “jag fattade inte att hen inte ville”. Då lagen snart är verklighet måste alla få möjlighet att lära sig vad samtycke innebär i praktiken. Att få lära sig att respektera andras gränser, tolka andras signaler och sätta kommunikation och samspel i fokus bör därför vara en självklarhet redan från förskoleåldern.

Samtycke och frivillighet ska finnas i samtliga ämnen där det är möjligt, skrivas som centralt innehåll och vara ett kunskapskrav. Skolan måste tydligt signalera att detta är en av de viktigaste frågorna vi har att arbeta med i ungas utveckling till att bli samhällsmedborgare. Dessutom minskar inte sexuella övergrepp, vilket är en indikation på att det behövs allt fler förebyggande insatser och att det ska börja i skolan är en självklarhet.

Med en skola byggd på samtycke, respekt och ömsesidighet så kan vi minska övergrepp och sexistiska attityder. Genom att uppdatera läroplanen och lämna plats för frågor om identitet, sexualitet, samtycke och integritet så kan vi arbeta för en samtyckeskultur i skolan. Så låt oss tillsammans skapa ett hållbart nyårslöfte om att ta kampen kring samtycke ett steg längre. Det är dags för samtycke i skolan. För barnen och ungdomarna. För en trygg skolmiljö. För samhället. För framtiden. För att skolelever istället ska kunna skriva under #tryggiklassen.

Elin Sundin, ordförande Fatta
Sarah Olsson, aktivist Fatta

LÄS MER: Så här debatterar du i Metro

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset