Att utestänga de politiska ungdomsförbunden från skolorna under tidigare val var ett stort misstag, skriver dagens debattörer från LUF, liberala ungdomsförbundet.

Detta är en debattartikel. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

Det brukar sägas att varje generation måste erövra demokratin. Trots det förvägrades politiska ungdomsförbund på många håll i landet den möjligheten under förra valrörelsen. Skolor stängdes för politisk debatt 2010 och det pratades om att göra detta även inför förra valet på grund av rädsla för antidemokratiska krafter. Det var ett stort misstag som inte får upprepas i årets valrörelse.

För fyra år sedan var det stor debatt om huruvida man skulle släppa in politiska ungdomsförbund på skolorna för att prata politik och dela ut flygblad eller inte. Vuxenvärlden var skrämd av tanken på att antidemokratiska rörelser, som kommunister och nazister, skulle få möjlighet att propagera sina vidriga åsikter oemotsagda. För att undvika risken stängde man på många platser ner skolorna för alla politiska ungdomsförbund. Logiken var att om inte alla fick vara med så fick ingen det. Politik fick man syssla med på fritiden, som om det öppna deltagandet i den demokratiska diskussionen inte är konstant pågående.

LÄS MER: Debatt: Därför bär muslimska kvinnor frivilligt slöja

Det var en ödesdiger felbedömning. Demokratin bygger nämligen på politisk delaktighet. Det är nödvändigt att alla som bor i Sverige på något sätt engagerar sig politiskt. Debatten får inte tystas, för om landet inte styrs genom öppna samtal styrs det i det fördolda. I stora stycken dör då demokratin.

Dessutom visar undersökningar att det partipolitiska förtroendet bland unga minskar och att det förblir lågt även i vuxen ålder. Eftersom politiska partier är en central del av den svenska demokratin är det ur ett demokratiskt perspektiv enligt oss en principfråga att ungdomsförbund ges större tillträde till skolor. Sveriges framtid får inte tappa tron på demokratin.

LÄS MER: Debatt: Jag känner mig ensam och halv utan mobilen

Det finns bara en sak att säga till dem som tror att antidemokratiska rörelser skulle vinna om skolorna öppnades för politiska ungdomsförbund: Ni vet inte vad ni pratar om. Ungdomar lystrar liksom vuxna människor till förnuft och klarar av att skilja rätt från fel. Vi som representerar demokratiska ungdomsförbund är dessutom beväpnade till tänderna med argument för att slå hål på antidemokratiska dumheter som råkar hamna i vägen för oss.

Till skillnad från våra meningsmotståndare kommer vi aldrig att ta till våld, men om vi inte får möjlighet att fritt debattera politiken kommer vi aldrig att vinna mot dem. När valrörelsen börjar, släpp då in oss på skolorna. Låt oss få debattera mera och engagera flera. Att inte göra det är vad som verkligen ger bränsle till de antidemokratiska krafterna.

Victoria Viklund, Ordförande LUF Storgöteborg
Erik Styrud, Distriktsstyrelseledamot LUF Väst

 

Victoria Viklund

Ålder: 22 år
Ort: Göteborg
Gör: Studerar juristprogrammet på Göteborgs universitet

Erik Styrud

Ålder: 23 år
Ort: Göteborg
Gör: Studerar nationalekonomi på Göteborgs universitet

 

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset