Vikten av undervisningen i engelska måste suddas ut till förmån för vårt eget språk, skriver Anders Bodén och andra representanter från Språkförsvaret.
Vikten av undervisningen i engelska måste suddas ut till förmån för vårt eget språk, skriver Anders Bodén och andra representanter från Språkförsvaret.

Varför ska skattebetalare tvingas finansiera en degradering av svenskans ställning? Det skriver representanter från Språkförsvaret.

Detta är en debattartikel. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

I dag talas ofta om behovet att lära sig mer engelska. Det slås mynt av det och så kallade internationella skolor växer upp som svampar, trots att svenska elever redan ligger i topp vad gäller kunskaper i engelska. Forskning visar att engelskspråkig undervisning inte gör eleverna mycket bättre i engelska, dessutom sämre i svenska. En dubbel förlust alltså.

Vi tror inte att folk handlar mer för att det står ”sale” i stället för ”rea”. Tvärtom, tror vi att allt fler är trötta på fjanteriet.

En fråga till ansvariga politiker: Varför ska skattebetalare tvingas finansiera en degradering av svenskans ställning? Frågan är extra relevant, eftersom inget annat land har ett så oreglerat skolsystem som Sverige på denna punkt. Är vårt språk mindre värt än andra språk? Eller kan det rent av vara så att vissa politiker smygvägen vill ersätta svenska med engelska på sikt och ser detta som ett smidigt sätt? Oavsett anledning måste frågan diskuteras på allvar. Det har varit stor debatt kring religiösa friskolor men knappt någon kring de språkbytesskolor som expanderar kraftigt i dag och som vi alla tvingas vara med och finansiera. Svensk skolas viktigaste uppgift måste vara att ge eleverna goda svenskkunskaper.

Lägg därtill det bombardemang vi utsätts för av engelskspråkig reklam, musik och tv-program. Gå i ett svenskt köpcentrum – då kan du tro att du är i USA eller Storbritannien. Detta trots att nästan alla kan svenska. Varför? Vi tror inte att folk handlar mer för att det står ”sale” i stället för ”rea”. Tvärtom, tror vi att allt fler är trötta på fjanteriet.

LÄS MER: Debatt: Sluta kräv att miljökämpar lever som de lär

Vi vill slå ett (hårt) slag för vårt eget språk, svenskan. Mitt i diffust tal om ”internationalisering” tror vi att det är viktigare än någonsin att vi står upp för vårt eget språk och kultur. Vissa anglofiler opponerar sig säkert nu: ”Svenska är ett sådant litet språk” och ”med engelska kan vi förstå varandra i hela världen”. Till er vill vi säga följande:

  1. Engelska är inte gångbart ”överallt i världen”. Försök att klara er vardag på engelska i Sydamerika, i stora delar av Afrika, i arabvärlden, i Ryssland och i Kina, till exempel. Det kommer inte att gå bra. Du stöter på patrull redan i Öst-/Sydeuropa, utanför turiststråken.
  2. Svenska är inget litet språk. Det hamnar på ungefär plats 90 av världens drygt 7000 språk.
  3. Engelska är inte ”världens största språk”. Inte ens nästa största. Engelska är stort i kraft av andraspråkstalarna. Både mandarin och spanska har fler förstaspråkstalare.
  4. Det är i dag inte tal om egentlig internationalisering, utan anglifiering med ett ensidigt fokus på allt anglosaxiskt. Vi går miste om massor!
  5.  Ju mer engelska vi släpper in i samhället, desto sämre är det för vårt eget språk. Engelska blir med nuvarande utveckling ”lösningen” på allt till slut. Vill ni mista ert språk och kultur och fortsätta att vara ”bleka USA-kopior”? Fortsätt som ni gör!
  6. Ni som anser att utvecklingen är felaktig. Gör som vi – stå upp för ert språk. En god början är att gå med i Språkförsvaret. Svenskan ska utvecklas – inte avvecklas!

Medlemmar i Språkförsvaret genom:

Anders Bodén, civilingenjör
Benkt Lundgren, journalist
Bertil Göransson, civilingenjör
Björn I Ohlson, företagsledare
Bo Alvberger, redaktör
Britt Kjölstad, internationell tjänsteman
Britt-Louise Håkansson, musiker
C-G Pernbring, adjunkt
Christer Gustafsson, produktchef
Christina Johansson, gymnasielärare/bibliotekarie
Ebbe Schön, folklivsforskare/författare
Hillo Nordström, auktoriserad stockholmsguide
Håkan Söderberg, lärare
Johan Nilsson, adjunkt
Leif Stålhammer, skådespelare
Margareta Grogarn, filosofie doktor
Mikael Gaunitz, konstnär
Olle Käll, gymnasielärare/adjunkt
Per-Owe Albinsson, kommunanställd
Staffan Björklund, musiker
Sven Jönsson, officer i flygvapnet
Tove Frisch, filosofie doktor
Ulf Parde, skattehandläggare

Språkförsvaret:

Språkförsvaret är ett nätverk som som är partipolitiskt obundet. De anser att svenska språket har ett egenvärde och måste försvaras bland annat gentemot engelskans framträngande. De vill att användningen av svenska språket ska vara självklar medborgerlig rättighet och ska skyddas i lag.

Så gör du för att debattera i Metro:

Kommentera denna artikel

Vad tycker du? Här har du möjlighet att kommentera denna artikel. Vi på Metro vill ha en öppen dialog där de som deltar respekterar varandras åsikter. Alltså förväntar vi oss att du håller en schysst ton. Du kan framföra dina åsikter på ett civiliserat sätt även om du inte håller med om andras. Vi tror på dig!

Här kan du läsa hela vår kommentarspolicy.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset