Alkohol är inte vilken vara som helst, skriver Isabelle Benfalk och Semanur Taskin från UNF.
Alkohol är inte vilken vara som helst, skriver Isabelle Benfalk och Semanur Taskin från UNF.

Unga nås av alkoholrelaterade budskap hela 1120 gånger i månaden. Det är 1120 gånger för mycket enligt svensk lag, skriver representanter för UNF.

Detta är en debattartikel. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

”Vid marknadsföring av alkoholdrycker till konsumenter ska särskild måttfullhet iakttas. Reklam- eller annan marknadsföringsåtgärd får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av alkohol. Marknadsföring får inte rikta sig särskilt till eller skildra barn eller ungdomar som inte har fyllt 25 år.”

Så lyder lagen kring marknadsföring av alkohol enligt alkohollagen. Men gemene ungdom under 25 år kan nog konstatera att den lagen inte efterföljs. I synnerhet flödar det av alkoholreklam på sociala medier. Kändisar gör reklam för sitt eget vin på sociala medier utan att adressera det som reklam, sponsrade inlägg från alkoholbolag ploppar upp och event som festivaler för ungdomar sponsras av alkoholbolag.

Det är uppenbart att dagens lagstiftning inte är tillräcklig och att fler åtgärder behöver vidtas.

Det är uppenbart att dagens lagstiftning inte är tillräcklig och att fler åtgärder behöver vidtas. För trots att alkoholreklam inte får rikta sig till unga under 25 nås just den målgruppen av alkoholrelaterade budskap via sociala och traditionella medier hela 1120 gånger i månaden

Det är 1120 gånger för mycket enligt svensk lag. Hur många gånger ska egentligen en lag behöva brytas per månad för att makthavare ska göra något åt saken?

LÄS MER: Debatt: Smygreklamen för alkohol i sociala medier måste försvinna

Oavsett vilken åsikt en generellt har kring alkoholpolitik, är det ytterst svårt att debattera för att en ökad alkoholkonsumtion bidrar med något gott på varken individ- och samhällsnivå. Det kan vi alla enas om. Detsamma gäller för marknadsföring och reklam för alkohol vars konstaterade effekt just är ökad alkoholkonsumtion. I synnerhet den som dagligen når ungdomar.

Forskning visar nämligen att alkoholreklam tidigarelägger alkoholdebuten för ungdomar och att de som redan dricker ökar sin konsumtion.

Forskning visar nämligen att alkoholreklam tidigarelägger alkoholdebuten för ungdomar och att de som redan dricker ökar sin konsumtion. Reklamen målar även upp en glorifierad bild av alkoholen, vilket i längden inte ger särskilt bra förutsättningar för dagens ungdomar att i framtiden ha en riskfri alkoholkonsumtion.

LÄS MER: Debatt: Killar, sluta supa och börja snacka

Alkohol finns bland de tio riskfaktorer som bidrog mest till sjukdomsbördan i Sverige 2016, enligt listan som det internationella projektet ”Global Burden of Disease” tagit fram. Alkohol kostar inte bara samhället mycket resursmässigt, utan åsamkar främst individer, familjer och anhöriga enormt mycket lidande.

Alkohol är inte som vilken vara som helst, därför är det inte mer än rimligt att ett stopp för all alkoholreklam, som det var innan 2003, blir verklighet. Lika självklart som det känns att tobaksreklam inte får förekomma borde det kännas kring alkoholreklam. Inget annat klär ett välfärdsland. Ungdomar har alltför länge exponerats för alkoholreklam, som vi egentligen borde slippa att se. Nu är det nog. Inte i våra flöden.

Isabelle Benfalk, förbundsordförande Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF)

Semanur Taskin, förbundsstyrelseledamot Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF)

Om debatten:

Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) kämpar för en demokratisk och solidarisk värld fri från droger, och samlar ca 5000 medlemmar.

Kampanjen UNF driver för att stoppa alkoholreklam går under hashtaggen #inteimittflöde och kan läsas mer om på www.inteimittflode.nu

Så här gör du för att debattera i Metro:

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset
Mer om reklam alkohol