"SSU vill förbättra och utveckla handeln med utsläppsrätter, som är ett viktigt styrmedel för att minska utsläppen inom EU", skriver Linus Glanzelius (S), SSU:s kandidat till Europaparlamentet
"SSU vill förbättra och utveckla handeln med utsläppsrätter, som är ett viktigt styrmedel för att minska utsläppen inom EU", skriver Linus Glanzelius (S), SSU:s kandidat till Europaparlamentet

Det är i bolagens styrelserum klimatångesten hör hemma. Klimatpolitiken måste vara klassmedveten, skriver Linus Glanzelius (S), SSU.

Detta är en debattartikel. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

Du kan göra det du kan för att för att leva mer hållbart. Men du som enskild konsument ska inte känna klimatångest. Visst är det bra att fler väljer att äta mindre kött, handla second hand och ta cykeln istället för bilen – men klimatfrågan får inte reduceras till enbart våra individuella val.

Klimatpolitiken måste vara klassmedveten. Alla har inte samma möjlighet att leva klimatsmart. Personer som bor på landsbygden måste kunna ta bilen – eftersom kollektivtrafik eller cykel ofta inte är ett alternativ. Alla har inte råd att köpa närproducerat, fairtrade eller ekologiskt. Det är inte ditt ansvar att bära klimatångest – men det är vårt gemensamma ansvar att vi får ett samhälle som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart.

Det kortsiktiga vinstintresset verkar viktigare än nästa generationers framtid.

I dag står 100 stora företag för över 70 procent av världens utsläpp. Det är i bolagens styrelserum klimatångesten hör hemma. Tyvärr verkar allt för få företag inse hur stor omläggning som krävs för att vi ska kunna leva hållbart. Det kortsiktiga vinstintresset verkar viktigare än nästa generationers framtid. Samtidigt utvecklar många företag mer klimatsmarta varor – men dom är ofta allt för dyra för vanligt folk. För att lyckas skapa hållbarhet krävs politiska beslut.

Klimatfrågan är vår tids största utmaning och kan bara lösas gemensamt. Samtidigt växer högerextrema krafter som förnekar klimatutmaningarna och vill stänga dörrarna för samarbete. SSU driver på för att EU ska gå före och visa vägen för resten av världen. EU ska sätta social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet framför det enskilda vinstintresset, omfördela tillväxten mer rättvist och se till att vi faktiskt når målen i Parisavtalet.

LÄS MER: Debatt: Politiker behöver ta de obekväma klimatbesluten

EU gör redan idag bra saker för att skapa mer hållbarhet. Andelen förnyelsebar energi i EU ökar, lagstiftning kring kemikalier och hormonstörande ämnen har skärpts upp och målen för utsläppsminskning har blivit mer ambitiös. Det är bra. Men det krävs mer för att vi ska kunna garantera en hållbar framtid.

SSU vill därför förbättra och utveckla handeln med utsläppsrätter, som är ett viktigt styrmedel för att minska utsläppen inom EU. I nuläget är priset för utsläppsrätter allt för lågt, även om det tack vare bland annat Socialdemokraterna i Europaparlamentet har förbättrats under den senaste tiden. Vi vill göra det dyrare att släppa ut så att utsläppsrätterna fyller sitt syfte – att faktiskt minska utsläppen. Därför borde också något form av prisgolv för utsläppsrätterna införas. Det ska vara lönsamt för företagen att minska sina utsläpp. Och dyrt att låta bli. Det är företagen som ska stå för klimatskulden.

Linus Glanzelius (S), SSU:s kandidat till Europaparlamentet

Så gör du för att debattera i Metro:

Kommentera denna artikel

Vad tycker du? Här har du möjlighet att kommentera denna artikel. Vi på Metro vill ha en öppen dialog där de som deltar respekterar varandras åsikter. Alltså förväntar vi oss att du håller en schysst ton. Du kan framföra dina åsikter på ett civiliserat sätt även om du inte håller med om andras. Vi tror på dig!

Här kan du läsa hela vår kommentarspolicy.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset