Personer som är aktiva i parasport upplever större tillfredställelse i livet, har bättre hälsa och är allmänt mer aktiva inom utbildning- och arbetsmarknaden, skriver debattörerna.
Personer som är aktiva i parasport upplever större tillfredställelse i livet, har bättre hälsa och är allmänt mer aktiva inom utbildning- och arbetsmarknaden, skriver debattörerna.

Många av Sveriges idrottsföreningar är inte tillgänglighetsanpassade för människor med funktionsnedsättning, något som resulterar i stora hälsoklyftor, skriver debattörerna.

Detta är en debattartikel. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

I dag har inte alla samma förutsättningar för ett hälsosamt liv. Många av Sveriges idrottsföreningar är inte tillgänglighetsanpassade för människor med funktionsnedsättning, något som resulterar i stora hälsoklyftor. Gapet mellan personer med funktionsnedsättningar och övrig befolkning måste minskas, och för att det ska vara möjligt så det krävs det att kommuner och idrottsanläggningar eliminerar de hinder som finns i och utanför sina lokaler.

Personer som däremot är aktiva i parasport upplever större tillfredställelse i livet, har bättre hälsa och är allmänt mer aktiva inom utbildning- och arbetsmarknaden.

Möjligheten att kunna delta i idrott betonas som en grundläggande rättighet i Folkhälsomyndighetens slutrapport 2016 angående genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011–2016. Men i rapporten konstaterades också att en stillasittande fritid är vanligare bland personer med funktionsnedsättning jämfört med övrig befolkning.

Vi anser att för få idrottsanläggningar och kommuner jobbar aktivt med tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. KONE och Parasport Sverige har gjort en uppföljning av den tillgänglighetsundersökning som togs fram tillsammans under 2016 om tillgängligheten på svenska idrottshallar. Undersökningen synliggör konkreta problem i dag. Faktum är att närmare 60 procent av idrottsföreningarna som deltog i undersökningen saknar en tillgänglighetsplan eller tillgänglighetspolicy att jobba efter. Tillgänglighetsperspektivet faller lätt mellan stolarna när det saknas riktningar och mål.

LÄS MER: Debatt: Den ideella sektorn vägrar se sina egna brister

Vi vet att en aktiv livsstil spelar stor roll för en människas hälsa. Vinnova gav, på inrådan av regeringen, Parasport Sverige förutsättningarna för en åtta månaders förstudie för att kartlägga hur människor med funktionsnedsättning kan bli mer fysiskt aktiva inom föreningslivet. Kartläggningen visade att endast 4 procent av unga med funktionsnedsättningar är fysiskt aktiva, jämfört med 54 procent för resten av befolkningen. Ohälsan i sig är upp emot 10 gånger större hos målgruppen i jämförelse med övrig befolkning. Personer som däremot är aktiva i parasport upplever större tillfredställelse i livet, har bättre hälsa och är allmänt mer aktiva inom utbildning- och arbetsmarknaden.

Vi tror att förebyggande insatser måste prioriteras för att alla ska ha en chans. Relativt enkla åtgärder som till exempel räcken, punktskrift, bredare hissdörr och automatiska dörröppnare kan vara avgörande om personer överhuvudtaget ska kunna ta sig in och runt i själva anläggningen. Inte heller alla anpassningar är förknippade med stora kostnader. Ett samhälle där möjligheten att både delta och ha tillgång till idrott betonas som en grundläggande rättighet, och det går inte heller sätta ett pris på människors förutsättningar till god hälsa.

Vi förespråkar gemensamma kraftsamlingar för att idrott ska kunna bli en grundläggande rättighet för alla. Alla aktörer, vare sig det handlar om privata eller offentliga, måste samarbeta för att bidra. Kommuner, fastighetsägare och idrottsföreningar behöver konkreta tillgänglighetsplaner för att förbättra den rådande situationen.

Gemensamma kraftsamlingar kommer ge ett starkare Sverige, bättre folkhälsa för personer med funktionsnedsättningar och en minskning av hälsoklyftorna.

Johan Strid, generalsekreterare Parasport Sverige

Jaakko Kaivonen, vd KONE Sverige

Om debattörerna

Om Parasport Sverige

Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté (Parasport Sverige) är ett idrottsförbund som organiserar idrott för personer med rörelsehinder, synskada och utvecklingsstörning inom 15 olika idrotter. Förbundet leder också arbetet med Special Olympics, som är bredd- och motionsidrott för personer med utvecklingsstörning.

Om KONE
KONE är ett  företag inom hiss- och rulltrappsbranschen.

Så här gör du för att debattera i Metro:

Kommentera denna artikel

Vad tycker du? Här har du möjlighet att kommentera denna artikel. Vi på Metro vill ha en öppen dialog där de som deltar respekterar varandras åsikter. Alltså förväntar vi oss att du håller en schysst ton. Du kan framföra dina åsikter på ett civiliserat sätt även om du inte håller med om andras. Vi tror på dig!

Här kan du läsa hela vår kommentarspolicy.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset