Vi kan fortfarande undvika eskalerande klimatförändringar, skriver Wendy Broadgate på Future Earth.

Detta är en debattartikel. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

Utsläppen av koldioxid fortsätter uppåt. Global Carbon Budget som Future Earth släppte igår, onsdag, visar att världens utsläpp i år kommer växa snabbare än på flera år, med över 2 procent. EU minskar långsamt utsläppen men det hjälper inte när Kina, som står för över en fjärdedel av världens växthusgaser, ökar sin kolanvändning. Dessutom har USA, som står för 15 procent av utsläppen, vänt sin nedåtgående trend och använder mer gas och olja. Sverige har haft en långsamt nedåtgående trend men de senaste åren har det stått still.

LÄS MER: Debatt: Sluta skryta om din miljöförstöring på Instagram

För bara två månader sedan släppte FNs klimatpanel IPCC en rapport som i mycket skarpa ordalag visar vad som väntar om vi inte vänder trenden. Redan innan vi når två graders uppvärmning kommer världen att drabbas av än mer torka, översvämningar och flera av de extrema väderfenomen som vi såg i år. Konsekvenserna borde vara uppenbara även för svenskar nu, efter sommarens värmerekord och massiva skogsbränder som tvingade fram EUs största gemensamma insats för brandbekämpning. Forskare kan allt tydligare koppla en generell ökning av extremt väder till klimatförändringar.

För att ge fattigare länder utrymme att utvecklas borde Sverige minska utsläppen ännu fortare, 10-15 procent per år.

Samtidigt blir det allt tydligare vad som krävs för att nå klimatmålen enligt Parisavtalet: Utsläppen ska sluta växa senast 2020 och minst halveras till 2030, enligt ”Global Carbon Law”, för att vara nära noll 2050. För att ge fattigare länder utrymme att utvecklas borde Sverige minska utsläppen ännu fortare, 10-15 procent per år. Det är förstås en utmaning, men Sverige har unika förutsättningar: Mycket förnybar energi, progressiva företag, miljömedvetna medborgare och tilltro till politiken. Dessutom har vi en stark innovationsmiljö som kan bidra med lösningar, Sverige rankades trea i Global Cleantech Innovation Index 2017.

LÄS MER: Debatt: Ska vi behöva medicinera bort miljöförstöring?

Vid Global Climate Action Summit i San Francisco i september presenterade vi, tillsammans med Ericsson och andra nordiska partners, en färdplan för exponentiell omställning. Många av Silicon Valleys teknikjättar satt i publiken. Vi visade hur världens utsläpp kan halveras på tio år, med befintlig teknik. Många av de positiva exemplen kom från Sverige och våra grannländer. Också politiskt har vi gjort framsteg i Sverige. Vi har fått en klimatlag, vi har mål om en fossilfri fordonsflotta år 2030 och vi har ett regeringsinitiativ som satsar på att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

Ändå minskar inte utsläppen i Sverige som de borde. Dessutom skapar våra importerade varor och flygresor stora utsläpp i andra länder. Av svenskens konsumtionsbaserade utsläpp på cirka 10 ton per person och år sker nära två tredjedelar utomlands. Vi behöver på allvar ta itu med de stora källorna som finns kvar: fossilbilarna, köttätandet, import av varor, flyget, och vissa industrier.

Klimatlösningar är marknader värda många biljoner kronor, när världens energi-, transport- och industrisektorer ska ställa om.

Organisationen BeChange har visat att vanliga svenskar snabbt kan halvera sina utsläpp, och samtidigt öka sin livskvalitet. Vi behöver både minska våra egna utsläpp och sätta press på företag och politiker. Klimatlösningar är marknader värda många biljoner kronor, när världens energi-, transport- och industrisektorer ska ställa om. Om Sverige går före i omställningen så är vi också steget före i att utveckla både teknik och de politiska lösningar och affärsmodeller som andra också kommer att behöva.

Forskningen visar att vi fortfarande kan undvika eskalerande klimatförändringar genom kraftiga utsläppsminskningar – det är möjligt att behålla en stabil planet med goda förutsättningar för välfärd för oss och våra barn. Det är nu vi har möjlighet att agera, men tiden rinner ifrån oss.

Wendy Broadgate, Global Hub Director – Sweden, Future Earth

Om skribenten

Future Earth är en internationell organisation för forskning och innovation om hållbar utveckling. Den jobbar med FN-organisationer, stater, företag, och ideella organisationer för att de senaste vetenskapliga fakta ska bidra till lösningar på globala hållbarhetsutmaningar. Future Earth står bakom en hel del av den forskning som används av bland annat FNs klimatpanel, IPCC.

Så här gör du för att debattera i Metro:

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset