Det är i nationens intresse att fylla det växande kompetensgapet på arbetsmarknaden för att skydda Sveriges konkurrensfördelar, skriver Johan Alsén.
Det är i nationens intresse att fylla det växande kompetensgapet på arbetsmarknaden för att skydda Sveriges konkurrensfördelar, skriver Johan Alsén.

Det är hög tid för svenska arbetsgivare att aktivt bredda sin rekryteringsbas och hitta nya sätt att integrera engelska i det dagliga arbetet, skriver Johan Alsén.

Detta är en debattartikel. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

En av Sveriges största utmaningar just nu är kompetensgapet på arbetsmarknaden. Det är helt klart att brist på vissa färdigheter saktar ner den ekonomiska utvecklingen. Detta kräver ett nytt sätt att tänka från arbetsgivare, till exempel när det gäller språkkraven på medarbetarna.

Svenska organisationer har inte längre råd att placera engelsktalande kandidater utanför rekryteringsprocessen. Många företag inom IT-branschen har redan ändrat sitt företagsspråk till engelska – och fler branscher kommer sannolikt att följa efter. Denna omvandling är nödvändig för att kunna dra nytta av internationell expertis och specialister som inte pratar flytande svenska.

LÄS MER: DEBATT: Polischef: Jag känner skam över utvisningarna

Tyvärr har trenden försenats något av en konservativ offentlig sektor. I den offentliga sektorn är dokumentation och avtal generellt på svenska och därför prioriteras färdigheter i svenska, både i skrift och tal.

Med svenskarnas höga engelskakompetens och den ökande kontakten med världen utanför Sverige som bakgrund, är det naturligt att utmana denna attityd inom den offentliga sektorn. Tillsammans med holländarna och danskarna är svenskarna världsbäst på engelska som andraspråk (enligt en undersökning som genomförts av EF Education 2016). Det är dags för myndigheter och offentliga företag att ompröva sin uteslutning av engelsktalande kandidater.

Hays Global Skills Index 2016 visar att Sverige är det land i världen som har störst press på arbetsmarknaden (jämfört med 33 kompetensbaserade ekonomier). Sveriges fick också högst poäng (7,9 av 10) i kategorin ”kompetensmatchning”, vilket visar hur svårt det kan vara för arbetsgivare att hitta rätt kompetens för vissa tjänster. Det innebär att den svenska marknaden kan vara en av de tuffaste för ett företag att utvecklas och växa på, trots att Sveriges ekonomi går riktigt bra just nu.

LÄS MER: Hedersförtryck sker inte bara mot ”invandrarkvinnor” i förorterna

Det finns tecken på att dörrar har börjat öppnas för arbetssökande med andra modersmål än svenska. Engelska är det första språket som omfamnas av svenska företag. Så även om många svenska arbetsgivare fortfarande kräver perfekt svenska av sina medarbetare, har vi märkt en tydlig trend i rekryteringsbehoven de senaste åren. Den ekonomiska boomen och den ökande kompetensbristen har banat vägen för en förändring mot att acceptera engelska på arbetsplatsen.

Men det är hög tid för svenska arbetsgivare att ta ytterligare ett steg och aktivt bredda sin rekryteringsbas. De behöver också hitta nya sätt att integrera engelska i det dagliga arbetet. Det är idag möjligt att utnyttja befintlig teknik för automatisk översättning och till och med produktion av texter. För att underlätta integrationsprocessen kan en möjlighet också vara att utse dedikerade språkkoordinatorer på arbetsplatsen.

Det är i nationens intresse att fylla det växande kompetensgapet på arbetsmarknaden för att skydda Sveriges konkurrensfördelar. Visst är en av de mest uppenbara lösningarna på problemet att inkludera den engelsktalande delen av befolkningen?

Johan Alsén, VD Hays Sverige

Fakta om debattören

  • Hays är ett golbalt specialistrekryteringsföretag
  • Bolaget finns i Sverige sedan 2003
  • Johan Alsén är vd för Hays Sverige sedan 2014

LÄS MER: Vill du också nå ut till en miljonpublik? Läs här om hur du debatterar i Metro.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset