Låt oss förtydliga – barnets rättigheter handlar inte om att man har rätt att få det man pekar på, eller att man har rätt till lyx och överflöd. Det handlar om rätten till basala behov som en god hälsa, rätten till utbildning eller rätten till skydd från övergrepp, skriver Emma Fagerstrand och Rebecca Lagh.

Detta är en debattartikel. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

Spädbarn som misshandlas till döds och barn som lämnas ensamma med drogpåverkade föräldrar. I Uppdrag Granskning kunde vi för en tid sedan ta del av skrämmande berättelser. Av 994 fall som granskats av SVT hittar man 150 barn som far illa, trots att barnen redan finns hos den institution som har samhällets svåra uppdrag att vid brister, skydda våra mest utsatta individer. Eller tänk dig en situation där du utsätts för övergrepp av någon i din familj. Ändå beslutar en domstol att du fortsatt ska bo med den som utsätter dig för våld. I Sverige har föräldrar med få undantag rätt till umgänge med sina barn, men få är de barn som trots våld och övergrepp, kan välja bort sina föräldrar.

LÄS MER: Debatt: Miljoner dör varje år – men läkemedelsföretagen forskar inte

Sverige har varit ett föregångsland när det kommer till barnets rättigheter. För majoriteten av barn är Sverige ett mycket bra land att växa upp i. Men Sverige måste vara bra för alla barn, och gamla meriter räcker inte. Det är dags att växla upp. Om knappt ett år blir FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Då blir det möjligt att pröva om en verksamhet har brutit mot barnets rättigheter enligt barnkonventionen.

Sverige måste vara bra för alla barn, och gamla meriter räcker inte. Det är dags att växla upp.

Och låt oss förtydliga – barnets rättigheter handlar inte om att man har rätt att få det man pekar på, eller att man har rätt till lyx och överflöd. Det handlar inte heller om att avstå från ordning och reda i skolan eller andra ”disciplinfrågor”. Nej, barnets mänskliga rättigheter handlar om rätten till basala behov som en god hälsa, rätten till utbildning eller rätten till skydd från övergrepp.

För att säkerställa att vi inte sviker barnen måste vi göra barn till samhällsmedborgare på lika villkor. Vi måste belysa hur barn berörs och ta reda på vad som vore bäst för barn innan vi fattar beslut. Det kallas att göra prövningar av barnets bästa, eller barnkonsekvensanalyser. Här får Sverige kritik från FN:s barnrättskommitté.

LÄS MER: Debatt: Sveriges regering måste stå upp mot sexhandeln med flyktingbarn

Vi vill uppmana politiker och beslutsfattare att ta barnkonventionen som lag på allvar genom att:

  • Fatta politiska beslut: Barnrättsperspektivet måste synliggöras i utredningar, strategier och policybeslut, men också i individuella ärenden som rör barn. Efterfråga systematiska prövningar av barnets bästa.
  • Ge utbildning i prövning av barnets bästa till personer som fattar beslut som rör barn; domstolar, handläggare och utredare inom kommun och myndigheter.
  • Prata med barn innan beslut fattas. Ingen skulle komma på tanken att tillsätta en utredning om ökad jämställdhet utan att låta kvinnor delta i arbetet.  Så gör vi dock konsekvent när det kommer till gruppen barn, vi utesluter barnets perspektiv.
  • Avsätt resurser. Idag tycks vi tro att det räcker med att ”gilla barn” för att barnkonventionen ska få genomslag.

Vi måste belysa hur barn berörs och ta reda på vad som vore bäst för barn innan vi fattar beslut.

Sverige bör fortsätta att vara ett föregångsland när det gäller barnets skydd och rättigheter. Vi måste rusta oss inför 2020 då barnkonventionen blir lag. Det är dags att växla upp för barnens bästa!

Emma Fagerstrand och Rebecca Lagh

Om debattörerna:

Emma Fagerstrand
Ålder: 45 år.
Ort: Stockholm.
Gör: Grundare av Barnrättskonsulterna. Föreläser och utbildar om barnkonventionens implementering

Rebecca Lagh
Ålder: 47 år.
Ort: Stockholm.
Gör: Advokat som i många år arbetat med brott mot barn.

Så gör du för att debattera i Metro

Kommentera denna artikel

Vad tycker du? Här har du möjlighet att kommentera denna artikel. Vi på Metro vill ha en öppen dialog där de som deltar respekterar varandras åsikter. Alltså förväntar vi oss att du håller en schysst ton. Du kan framföra dina åsikter på ett civiliserat sätt även om du inte håller med om andras. Vi tror på dig!

Här kan du läsa hela vår kommentarspolicy.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset