Hur kan vi förvänta oss att män ska öppna upp och visa känslor när samhället samtidigt signalerar att vi inte är skyddsvärda?, skriver debattören.
Hur kan vi förvänta oss att män ska öppna upp och visa känslor när samhället samtidigt signalerar att vi inte är skyddsvärda?, skriver debattören.

Att arbeta mot all form av våld borde vara en självklarhet likaså att alla ska erbjudas stöd oavsett könstillhörighet, skriver Johan Mparmpagiannis på Akillesförbundet.

Detta är en debattartikel. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

Jag anser inte att Jämställdhetsmyndighetens målformulering, som enbart pratar om mäns våld mot kvinnor, är jämställd eftersom den exkluderar kvinnors våld mot män i nära relationer. Detta trots att flertalet undersökningar i såväl Sverige som västvärlden pekar åt samma håll – det vill säga att relationsvåld är relativt jämnt fördelat mellan könen.

LÄS MER: Debatt: Radikal feminism – ett hot mot våra pojkar och män

Att arbeta mot all form av våld borde vara en självklarhet, likaså att alla ska erbjudas stöd oavsett könstillhörighet. Många undersökningar visar att det är vanligare att unga pojkar säljer sex jämfört med unga flickor och flertalet fall där asylpojkar misstänks ha blivit utnyttjade av vuxna kvinnor har uppdagats. Trots detta upplever jag inte att våra politiker och myndigheter tar detta på allvar.

Att arbeta mot all form av våld borde vara en självklarhet.

Varför får inte Sveriges pojkar och män samma tillgång till samhällets stöd och hjälpverksamheter?

Enligt mig är det helt uppenbart att mäns lidande viktas mindre än kvinnors och att våra myndigheter handlar därefter. Kvinnoorganisationerna fick i år 50 miljoner kronor extra, medan vi i Svenska Akillesförbundet som stödjer utsatta män har erhållit 36 000 kronor. Varför bortprioriteras familjefrid för de utsatta männen och deras barn?

Psykisk misshandel inom relationer kan enligt studier ge upphov till självmordstankar hos män och sju av tio som begår självmord i Sverige är av manligt kön. Det finns även studier som visar att män som utsätts för våld i nära relationer har lägre tilltro till rättsväsendet. Vem kan klandra dem? Jag menar på att med ett så vinklat jämställdhetsarbete inom området är det inte svårt att förstå varför.

LÄS MER: Slutreplik: Varför får feminister förespråka hat baserat på kön?

Även om det våld som män utför oftare leder till dödsfall så innebär inte det att män inte ska få något stöd. Så tänker vi inte kring några andra grupper i samhället. Om det mot förmodan fortfarande finns de som tvekar på att det finns kvinnor som kan vara grymma och skada sina män så kan jag föreslå att man läser på om till exempel mannen som stenades och torterades av sin exfru och svärfamilj, om Arbogakvinnan, eller varför inte det nyligen misstänkta mordförsöket på Östermalm där en kvinna är anhållen för att ha huggit sin sambo med en yxa när han sov.

Kristdemokraterna avsatte i sitt budgetförslag 2016 fem miljoner kronor för en mottagning och ett skyddat boende för våldsutsatta män i Stockholm. Den rödgrönrosa majoriteten röstade emot. Det är minst sagt häpnadsväckande då dessa partier påstår sig ligga i framkant när det kommer till jämställdhet.

Även om det våld som män utför oftare leder till dödsfall så innebär inte det att män inte ska få något stöd.

I den rådande feministiska diskursen får vi ofta höra att machokulturen är farlig och att män behöver öppna upp och visa känslor. Hur kan vi förvänta oss det när samhället samtidigt signalerar att män inte är skyddsvärda? Budskapet från det mediala och politiska etablissemanget är enligt min åsikt minst sagt ambivalent.

Nu är det dags att agera! Inför könsneutral lagstiftning och ändra Jämställdhetsmyndighetens målformulering så att den även inkluderar utsatta män där kvinnan är förövare. Vilket parti blir först på bollen?

Johan Mparmpagiannis

Är du utsatt – behöver du någon att prata med?

Svenska Akillesförbundets journummer

Telefon: 08-296399. Telefontid: torsdagar 10-20.
Sms: 0723-316399.
Mail: [email protected]

Om debattören:

Ålder : 39 år.

Ort: Stockholm.

Sysselsättning: Styrelseledamot i Akillesjouren Södermalm i Stockholm.

Om Akillesjouren:

  • Verkar mot hot, våld och förtryck av män i nära relationer och för att stötta de som blir fysiskt och/eller psykiskt misshandlade i en nära relation.
  • Förbundet och de lokala föreningarna är fristående, partipolitiskt och religiöst obundna.

Om Jämställdhetsmyndigheten:

  • Inrättades 1 januari 2018 och ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitiska prioriteringar får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken.

Så här gör du för att debattera i Metro:

Kommentera denna artikel

Vad tycker du? Här har du möjlighet att kommentera denna artikel. Vi på Metro vill ha en öppen dialog där de som deltar respekterar varandras åsikter. Alltså förväntar vi oss att du håller en schysst ton. Du kan framföra dina åsikter på ett civiliserat sätt även om du inte håller med om andras. Vi tror på dig!

Här kan du läsa hela vår kommentarspolicy.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset