Som tågpendlare blir jag både frustrerad och motvilligt fascinerad över hur många olika typer av orsaker som kan orsaka förseningar och tågstopp,skriver Anette Andersson.
Som tågpendlare blir jag både frustrerad och motvilligt fascinerad över hur många olika typer av orsaker som kan orsaka förseningar och tågstopp,skriver Anette Andersson.

Vi som reser med tåg dagligen måste kunna lita på att vi kan komma till jobbet som planerat. Så ser det inte ut i praktiken. Snarare tvärtom, skriver Anette Andersson.

Detta är en debattartikel. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

En fungerande tågtrafik är viktigt för individer, för näringslivet och för svenska samhället som helhet. Vi som reser med tåg mer eller mindre dagligen måste kunna lita på att vi kan komma till jobbet som planerat, och att vi kan få våra privata liv att fungera. Så ser det inte ut i praktiken. Snarare tvärtom. Som tågpendlare blir jag både frustrerad och motvilligt fascinerad över hur många olika typer av orsaker som kan orsaka förseningar och tågstopp. Det kan handla om spårfel, växelfel, löv på spåren, signalfel, nedfallna ledningar, solkurvor med mer. Och när det gäller tågen kan det handla om lokfel, vagnskada, fordonsfel med mer.

Hur många människor kan stå i ett snabbgående tåg, innan säkerheten övergår till risk?

Det finns dock goda ambitioner. Exempelvis beskriver SJ sitt sociala ansvar för hållbarhet så här:

SJ har en viktig uppgift – att göra livet enklare för de hundratusentals människor som reser med oss varje dag, året om. (…) Att människor tryggt och pålitligt ska kunna ta sig till jobbet, skolan eller sina andra åtaganden är en förutsättning för att samhället ska fungera. Och att fler reser med tåg ger både samhällsvinster och miljövinster.

Jag tror att de flesta håller med om att möjligheten att pålitligt kunna ta sig till jobbet är en förutsättning för ett fungerande samhälle. Ändå är det ofta som tågen inte rullar som planerat.

Ett visst mått av förståelse behöver man nog ha som tågpendlare. Tillfälliga avvikelser från tidtabellerna kanske är oundvikligt, men när ”avvikelsen” övergår till något som liknar organiserad strategisk planering (blir det normala), då har en gräns för vad som är acceptabelt överträtts. De senaste veckorna har SJ hanterat problem med fordonsfel genom att strategiskt ställa in vissa avgångar, i flera veckor, och ibland i rusningstid. Risken är stor att pendlare måste göra anpassningar i allt ifrån barnhämtning till hur man lägger upp sitt arbetsliv. Om, eller snarare när, det sker sviker SJ sin egen beskrivning av vad socialt ansvar innebär.

I vissa fall kan man också ifrågasätta hur trygg resan är i överfyllda snabbgående tåg, där korridorerna är fyllda av människor utan sittplats. Hur många människor kan stå i ett snabbgående tåg, innan säkerheten övergår till risk?

LÄS MER: Debatt: Därför måste vi stänga av Sveriges alla rulltrappor

Det är ett flertal aktörer som ansvarar för fungerande tågtrafik i Sverige. Frågorna nedan riktas till VD för Trafikverket respektive SJ, samt till Infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Jag önskar få svar på följande frågor:

  • Hur ska SJ:s ledning konkret agera för att minska problemen med tågen?
  • Vilka åtgärder planerar Trafikverket för att få infrastrukturen att fungera bättre?
  • Vilka kort- och långsiktiga politiska åtgärder planeras för att säkra en fungerande tågtrafik i Sverige?
  • Vem ansvarar för eventuella följdkostnader på grund av förseningar eller inställda tåg, exempelvis förlorad arbetstid?

Anette Andersson, etnolog

Om skribenten:

  • PhD i Människa-Datorinteraktion.
  • Utredare med fokus på kompetensfrågor.
  • Pendlar nästan dagligen med tåg.

Om debatten:

  • Under fjärde kvartalet 2018 var tågen som inte ankom enligt tidtabell försenade i knappt 13 100 timmar, vilket var drygt 200 timmar mer än året innan, visar Trafikanalys.
  • Långdistanstågen är mest försenade.

  • Resenärers rättigheter när tåg försenas eller ställs in kan hittas hos Konsumentverkets sajt Hallå konsument.

LÄS MER: Så här debatterar du i Metro

Kommentera denna artikel

Vad tycker du? Här har du möjlighet att kommentera denna artikel. Vi på Metro vill ha en öppen dialog där de som deltar respekterar varandras åsikter. Alltså förväntar vi oss att du håller en schysst ton. Du kan framföra dina åsikter på ett civiliserat sätt även om du inte håller med om andras. Vi tror på dig!

Här kan du läsa hela vår kommentarspolicy.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset