Det som bryter ner oss är de situationer där vi inte kan ge den vård vi önskar, skriver Sofia Rydgren Stale.
Det som bryter ner oss är de situationer där vi inte kan ge den vård vi önskar, skriver Sofia Rydgren Stale.

Det är dags att gå från ord till handling när det gäller att stoppa den ökande psykiska ohälsan och överdödligheten i suicid hos läkare, skriver Sofia Rydgren Stale, överläkare i psykiatri och ledamot i Läkarförbundets styrelse.

Detta är en debattartikel. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

För en tid sedan sprang jag på en kollega och frågade lite snabbt, som man ofta gör: ”Allt bra?” Där och då fick jag ta del av hans historia, en historia om depression och utmattning; en morgon med självmordstankar. Men jag fick även höra om hans väg tillbaka till livet och arbetet. Mötet har fått mig att fundera över hur det kommer sig att läkares sjukskrivningstal skjuter i höjden och att suicidrisken är förhöjd.

Att jobba som läkare är på många sätt fantastiskt. Vi får genom vårt yrkesliv möjlighet att ta del av människors liv – vi botar, vi lindrar och vi tröstar. För de allra flesta av oss är mötena med våra patienter det som ger guldkant i livet som läkare.

Läkare behöver också äta lunch, gå på toaletten och ibland få en stund över för reflektion

Det som bryter ner oss är de situationer där vi inte kan ge den vård vi önskar. Skälen är många. Men återkommande är att vi i vissa delar av vården är för få, att organisationen inte premierar kontinuitet, bristen på vårdplatser och för täta jourer. Det är för lite återhämtning och allt mindre möjlighet att vara med och påverka hur vårt arbetsliv ser ut.

Jag har i likhet med många andra på senare tid funderat över vad som behöver ändras. Jag tror att man måste jobba med lösningarna på många plan. På en övergripande nivå behöver vi en nationell primärvårdsreform med fast läkare och ett listningstak så att varje läkare får en rimlig arbetsbörda och ges möjlighet att göra ett bra jobb. Utöver det behöver antalet vårdplatser öka, Sverige har lägst antal vårdplatser i EU. Det är inte rimligt och leder till etisk stress och sämre vård för patienterna.

LÄS MER: Debatt: Arbetsförmedlaren: Därför hinner jag inte förmedla jobb

Sen måste alla arbetsgivare på allvar börja arbeta med den psykosociala arbetsmiljön. Läkare behöver också äta lunch, gå på toaletten och ibland få en stund över för reflektion. Återhämtning, social samvaro och stöd av kolleger är också avgörande. Det behövs ett tydligt ledarskap som förstår vikten av att upprätthålla balansen mellan arbete och återhämtning med flexibla och individuella lösningar; chefer som uppmuntrar och upprätthåller kollegiala mötesplatser och satsar på forskning, utbildning och fortbildning.

Så åter till min kollega. Han är efter en längre tids arbetsrehabilitering åter i arbete som läkare. Det har tagit tid men han har fått gott stöd av vården, kolleger och sin chef. Det som gnager och irriterar mig, det som gör att jag haft svårt att släppa historien är hans svårigheter i kontakten med Försäkringskassan. Till en början flöt allt på men när han skulle börja jobba 75 procent uppstod problem. För om man kan jobba 75 procent som läkare då kan man ”klara av ett annat arbete i det närmaste hel omfattning”. Han är alltså inte berättigad till sjukpenning.

Det är dags att gå från ord till handling när det gäller att stoppa den ökande psykiska ohälsan och överdödligheten i suicid hos läkare.

Är det rimligt att se på läkares arbetsmiljö på det sättet? Är det samhällsekonomiskt försvarbart att inte fullfölja rehabiliteringsplanen där målet är återgång i arbete på heltid? Är det ens tänkbart med tanke på det personliga lidande det innebär? Givetvis inte. Det är dags att gå från ord till handling när det gäller att stoppa den ökande psykiska ohälsan och överdödligheten i suicid hos läkare.

Sofia Rydgren Stale, överläkare i psykiatri och ledamot i Läkarförbundets styrelse

Om Sveriges läkarförbund:

Sveriges läkarförbund samlar över 53 000 läkare i ett fack- och professionsförbund för alla läkare under hela karriären.

Så gör du för att debattera i Metro:

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset