Att så många unga anser att jobbet riskerar att gå ut över hälsan är ett misslyckande för arbetsgivarna och för oss som samhälle, skriver Mats Linder, ordförande Unionen.
Att så många unga anser att jobbet riskerar att gå ut över hälsan är ett misslyckande för arbetsgivarna och för oss som samhälle, skriver Mats Linder, ordförande Unionen.

En tredjedel av alla unga tjänstemän i privat sektor anser att de har en arbetsbelastning som utgör en hälsorisk, enligt en ny undersökning som Novus tagit fram på uppdrag av Unionen. Att så många unga anser att jobbet riskerar att gå ut över hälsan är ett misslyckande för arbetsgivarna, skriver Mats Linder, ordförande Unionen.

Detta är en debattartikel. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

Psykisk ohälsa är idag den vanligaste anledningen till sjukskrivning. Stress har gått från att vara ett individproblem till ett samhällsproblem. Och det drabbar alla grupper, även unga.
En tredjedel av alla unga tjänstemän i privat sektor anser att de har en arbetsbelastning som utgör en hälsorisk, enligt en ny undersökning som Novus tagit fram på uppdrag av Unionen.
För mycket att göra, brist på avlastning och otydliga förväntningar från chefen är det som stressar de unga tjänstemännen allra mest.
Det är allvarligt. Inträdet på arbetsmarknaden ska präglas av glädje och nyfikenhet, inte stress och sjukdom.
Unionen är Sveriges största fackförbund och organiserar 650 000 privatanställda tjänstemän över hela Sverige. Våra medlemmar lever i den här verkligheten varje dag. De ser hur klyftan mellan krav och resurser växer och hur otydliga organisationer går ut över kollegornas hälsa.

LÄS MER: Debatt: Behandla mig inte som terrorist för att jag är muslim

Ett sådant arbetsliv är inte hållbart. Men det positiva är att det finns en hel del som arbetsgivarna kan göra för att förbättra situationen.
1. Se till att arbetsbelastningen är rimlig. Den som har för mycket att göra ska aldrig behöva känna att hen måste lösa det på egen hand. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att personalen hinner med sitt arbete. Det är också arbetsgivaren som bör skapa en kultur på arbetsplatsen där personalen vågar säga till när de behöver avlastning.

2. Prioritera det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsgivaren är enligt lag skyldig att se till att arbetsmiljön inte leder till ohälsa, varken fysisk eller psykisk. Med systematiskt arbetsmiljöarbete får arbetsgivaren en chans att både upptäcka och hantera sådant på arbetsplatsen som riskerar personalens hälsa.

3. Inför policys för tillgänglighet. Arbetsmarknaden förändras och i dag kan du vara tillgänglig dygnet runt, i stort sett vart du än befinner dig. När det är självvalt kan det vara positivt, men det kan också vara en källa till stress. En modern arbetsplats har därför mycket att vinna på att ta fram en policy för när personalen förväntas vara tillgänglig på mobil och mail.

LÄS MER: Debatt: Våra kroppar är ingen förbrukningsvara med bäst-före datum

Att så många unga anser att jobbet riskerar att gå ut över hälsan är ett misslyckande för arbetsgivarna och för oss som samhälle. Nu måste företagen ta sitt ansvar och skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.
Det är dags att stoppa den skadliga jobbstressen.

Martin Linder, ordförande Unionen

Så här gör du för att debattera i Metro:

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset