"Bara för att man är född under ett visst tidsspann så säger det ingenting om ens person", skriver föreläsaren och konsulten Sofie Sandell.
"Bara för att man är född under ett visst tidsspann så säger det ingenting om ens person", skriver föreläsaren och konsulten Sofie Sandell.

"När är man egentligen 'lagom gammal'? Aldrig, om man lyssnar på fördomar mot olika åldersgrupper", skriver Sofie Sandell som vänder sig mot fenomenet.

Detta är en debattartikel. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

När är man egentligen ”lagom gammal”? Aldrig, om man lyssnar på fördomar mot olika åldersgrupper. Och alltid, om man tycker att allas ålder är helt rätt som den är här och nu.

Nu när jag har flyttat tillbaka till Sverige efter nästan tio år i London så är jag chockad över hur uttalad åldersdiskrimineringen är här. I möten och på konferenser så pratar man om olika åldersgrupper som stereotyper. Man pratar om ”de unga” som en grupp och har fullt med fördomar om hur de är och det är helt accepterat av alla. Sen så klumpar man ihop alla över 60 i en annan grupp och generaliserar om dem. Det är inte okej. Bara för att man är född under ett visst tidsspann så säger det ingenting om ens person.

LÄS MER: Här är testet som visar hur gammal din kropp är

Vi pratar mycket om mångfald i Sverige och att det är viktigt att tillåta alla slags människor i olika arbetsgrupper, men det pratas väldigt lite om fördomar mot unga och äldre.

Jag förstår varför man generaliserar och pratar om olika åldersgrupper på ett klichéartad sätt. Vi lever i en komplicerad värld och för att hantera kaoset så delar vi in människor i grupper. De som liknar oss, och sen alla andra.

Sveriges diskrimineringslag byggs på sju grunder och omfattar kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Begreppet ålder är speciellt i det avseendet att vi alla kommer att uppleva olika åldrar och bli äldre.

Åldersdiskriminering är ett stort problem på många arbetsplatser och redan i rekryteringsprocessen så sorteras många bort på grund av året de är födda. När det gäller att bedöma någons förmåga att utföra ett visst jobb så är ålder inte en indikator man kan lita på.

LÄS MER: Jo, Åkesson – svenska företag diskriminerar visst utrikesfödda

Ledare och chefer behöver lära sig mer om mångfald och sina egna förutfattade meningar. Jag lyssnade på Sofia Appelgren, som driver ett företag som utbildar organisationer i hur man kan jobba med mångfald och hon sa ’den farligaste fördomen är att vi inte har några’.

Att leda en mångfaldig grupp istället för en enfaldig grupp kan vara komplicerat. Det kan bli diskussioner och personer från olika generationer och bakgrund kanske inte har full förståelse för varandras erfarenheter. Men man vet inte hur någon är innan man ger dem en chans att vara sig själva och välkomnar in dem i gemenskapen.

LÄS MER: Därför ska du hjälpa dina kollegor att få storhetsvansinne

Vill vi leva i ett samhälle med ett smalt perspektiv på ålder som bidrar till diskriminering och generationsmotsättningar?

Nej, det är dags att utmana åldersstereotyper och välkomna alla för den de är och inte titta oss blinda på folks ålder. Vi behöver ändra vårt språk gentemot andra generationer, för genom språket så ger vi liv till fler fördomar och attityder som hindrar oss att tänka inkluderande. Vi är mycket mer än vår ålder.

Sofie Sandell, föreläsare och konsult inom digitalt ledarskap

Fakta om debattören:

Tillbaka i Sverige. återvändande Londonsvensk som bor i norra Halland.

Arbetsliv. Har under flera år arbetat som föreläsare och konsult inom digitalt ledarskap

Aktuell. Jobbar nu med ett digitaliseringsprojekt inom tillverkningsindustrin.

 

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset