När Försäkringskassan ändrat sin tolkning av reglerna för bedömning av ansökan om sjukersättning, drabbar det även de svårast sjuka. Schizofrena patienter, märkta av ett livslångt utanförskap får avslag, skriver Olle Hollertz, psykiater.
När Försäkringskassan ändrat sin tolkning av reglerna för bedömning av ansökan om sjukersättning, drabbar det även de svårast sjuka. Schizofrena patienter, märkta av ett livslångt utanförskap får avslag, skriver Olle Hollertz, psykiater.

Mitt intryck efter att också ha kontaktat Socialstyrelsen, Försäkringskassans huvudkontor, forskare på Karolinska Institutet är att ingen säger emot mig, men att alla tittar åt ett annat håll, skriver Olle Hollertz, överläkare psykiatri.

Detta är en debattartikel. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

Det finns ett talesätt som lyder; ett samhälles mognad kan avläsas i hur väl man behandlar de svårast psykiskt sjuka. Till de allvarligaste diagnoserna hör schizofreni och autismspektrumstörning. Verklighetsuppfattningen förvrängs, förmågan till social interaktion raseras och självkänslan sjunker ner i botten. Mediciner lindrar i bästa fall symtomen, men ger samtidigt biverkningar.

Dessa drabbade individer vill inget hellre än att ingå i ett socialt sammanhang. En del kan tack vare lyckliga omständigheter hitta en plats i samhället, men många hamnar i ett livslångt utanförskap.

När Försäkringskassan ändrat sin tolkning av reglerna för bedömning av ansökan om sjukersättning, drabbar det även de svårast sjuka. Schizofrena patienter, märkta av ett livslångt utanförskap får avslag. Förutom att upprepade försök till arbetsrehabilitering misslyckats, drabbas de nu också av att de nekas ekonomisk försörjning. Oftast blir familj och åldriga föräldrar räddningen i denna olycksaliga situation.

I min roll som ansvarig psykiater har jag önskat göra det offentliga Sverige uppmärksamma på vad jag vill beteckna som ett svek.

Mitt intryck efter att också ha kontaktat Socialstyrelsen, Försäkringskassans huvudkontor, forskare på Karolinska Institutet är att ingen säger emot mig, men att alla tittar åt ett annat håll.

Jag har kontaktat Försäkringskassans lokala företrädare som är maktlösa och hänvisar till politiken, men upplyser mig samtidigt om inget händer före valet. Jag vänder mig då till politiker på landstingsnivå, riksdagspolitiker och ansvarig minister, men får inte ens ett svar. Mitt intryck efter att också ha kontaktat Socialstyrelsen, Försäkringskassans huvudkontor, forskare på Karolinska Institutet är att ingen säger emot mig, men att alla tittar åt ett annat håll.

Det är för mig obegripligt att samhället medvetet verkar svika de svårast psykiskt sjuka och deras familjer.

Ge mig åtminstone ett svar!

LÄS MER: Debatt: Ett hål i magen efter förlossningen verkar inte spela någon roll

När upprördheten periodvis lägger sig försöker jag trots allt förstå. Jag tror det ligger djupt i den mänskliga naturen att försöka skapa sammanhang även hos det godtyckliga. Det är inte svårt att skapa ett fungerande sjukförsäkringssystem i ett samhälle med hög arbetsmoral. Det är inte min uppfattning att folk fuskar eller smiter i större omfattning nu än för 50 år sedan.

Däremot har sjukdomsbegreppet blivit mer svårdefinierat samtidigt som uppfattningen om hur mycket motgångar och lidande man som individ ska klara av sannolikt förändrats. Sjuktalen ökar trots mer resurser till psykiatrin, fler konkurrerar om försäkringspengarna och ett påbud utgår från staten att utbetalningarna måste minska. Försäkringskassan ska utföra jobbet och ställs då inför en av en byråkrats svåraste uppgifter, nämligen att selektera och prioritera. Detta kräver erfarenhet, kompetens, personkännedom och helst kontinuitet.

Nuvarande system tar inte hänsyn till detta, handläggarna avseende aktivitetsersättning träffar aldrig patienten och arbetar på annan ort, många mil bort. När det gäller autismspektrumstörning saknas försäkringsmedicinskt beslutsstöd. Personalomsättningen inom Försäkringskassan är hög och regelverkets bokstav väger tyngre än sunt förnuft.

Det blir då gärna att man väljer bort de individer som är svåra att förstå, inte helt lätta att förklara och som hellre drar sig undan än höjer rösten.

Olle Hollertz, överläkare psykiatri och ordförande Kalmar läns läkarförening

Namn: Olle Hollertz.
Ålder: 62 år.
Ort: Kristdala
Sysselsättning: Överläkare psykiatri och ordförande i Kalmar läns läkarförening.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset