Monica Eriksson, centern.
Monica Eriksson, centern.

Det borgerliga blocket har majoritet i kommunfullmäktige i Solna. Moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna, har tillsammans 32 mandat. Centerpartiet har i dagsläge ingen representation. Detta kan ändras efter valet.
Monica Eriksson kandiderar till kommunfullmäktige i Solna för centerpartiet.

•• Vad är den viktigaste frågan för er?
– Demokratifrågan är den viktigaste, att solnaborna får mer att säga till om. Vi har lagt förslag om att vi skulle kunna ha folkomröstningar mellan valen. Bland annat via e-demokrati, att man röstar via Internet, och genom att man har stora möten i de olika stadsdelarna. Det är alldeles för koncentrerat till Stadshuset i Solna och man rör sig alldeles för lite bland medborgarna.

•• Vad kan ni göra för Solnas äldre, barn och ungdomar?
– I Solna har man lagt ner fritidsgårdar för att starta en stor fritidsgård nära Solna Centrum. Det tycker vi är fel och vi vill öppna dem. Det ska finnas fritidsgårdar i de olika bostadsområdena.
– Det måste finnas mer personal inom barnomsorgen. Som det är idag, är det mer förvaring än utveckling.
– Äldrevården fungerar bra där det finns, problemet är att det inte finns tillräckligt. Man talar om valfrihet, att man kan välja mellan att stanna hemma eller bo på servicehus. Men man kan inte välja, därför at det inte finns några platser. Fler platser i vården är jätteviktigt samt att skapa nya gemenskapboenden för äldre.

•• Vad gör ni för att förbättra integrationen och jämställdhet?
– Jämställdhet handlar om en attitydförändring. Vi vill arbeta för att kvinnor ska få mer makt och inflytande, till exempel genom att göra det lättare för kvinnor att starta företag.
Vi tycker att arbete och företagande är nyckeln till integration. Diskriminering är ett problem som måste tas på allvar och vi vill ta hårdare tag mot den, både på arbetsplatser och i övriga samhället.
– Vi vill också att nyanlända invandrare ska få ett arbete eller praktik så snart som möjligt efter att de kommit till Sverige. Detta skapar en bra grund för integration.

•• Har ni någon plan när det gäller kvinnofrid?
– Våldet mot kvinnor är omfattande och vi vill förändra den bilden. Vi har ett väldigt aktivt kvinnoförbund i partiet och detta är en fråga som vi fokuserar mycket på. Centern är det största kvinnoförbundet och jobbar intensivt med de frågorna. Vi har en hel del konkreta förslag.

•• Vad vill ni göra för att förbättra miljön i Solna?
– Vi vill förbättra kollektivtrafiken bland annat genom att påskynda utbyggnaden av snabbspårvägen från Alvik till Bergshamra, via Solna station. Inte försämra miljön med fler kontorsarbetsplatser som starkt ökar biltrafiken. För vardagsmiljön vill vi se till att resurserna ökar för att hålla snyggt och rent i Solna.
– Vi vill ha bättre underhållning av våra grönområden och bygga en gångbro vid Ålkistan.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset