Försvarsmakten
Den här bilden släppte försvaret under sin insats mot misstänkt underrättelseverksamhet i Stockholms skärgård.

Jag tycker att svenska folkets naivitet gentemot den USA-dikterade militäralliansen Nato är skrämmande.

Jag upplever att Sverige har, sedan ett decennium, allt tydligare fjäskat för Nato och allt djupare samarbetat med militäralliansen. Självfallet väcker detta ryskt intresse, därav ett kraftigt ökat antal påvisbara ryska luftkränkningar.

Att vattenkränkningar över huvud taget förekommit finns endast indikationer på och att de är ryska är bara spekulationer. Kanske det rent av är Nato som i  samarbete med svensk militär och Nato-ivrare som bär skulden. Målet skulle i  så fall vara att skrämma in oss naiva svenskar in i den destruktiva Nato-alliansen för att isolera Ryssland i  Östersjön, vilket enbart kommer leda till än fler ryska kränkningar av svenskt luftrum.

Den verkliga faran för Sverige är Nato. Enda rätta är att Sverige omedelbart avbryter alla överenskommelser om samarbete med militäralliansen.  

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset